Анкети - Стрaница 3

Да
8% (501)
Не
84% (5319)
Колебая се
1% (87)
Не ме вълнуват
7% (436)
Не искат да работят за мафията
40% (1413)
Не желаят да се борят срещу мафията
49% (1751)
Не мога да преценя
5% (186)
Не ме интересува
6% (207)
Да
17% (1226)
Не
72% (5227)
Не мога да преценя
6% (441)
Все ми е едно
5% (353)
Да
66% (4459)
Не
26% (1788)
Колебая се
4% (284)
Темата не ме вълнува
4% (246)
Да
22% (999)
Да, но само тези, от които зависи безопасността на колата
34% (1519)
Не
44% (1978)
Да
10% (220)
Не
75% (1600)
По-важен ми е месечния наем
15% (317)
Да
23% (1497)
Не
59% (3745)
Нямам представа
12% (786)
Не ме вълнува
6% (362)
Да
7% (622)
Не
86% (7370)
Не мога да преценя
3% (274)
Все ми е едно
4% (319)