Анкети - Стрaница 5

Не, изряден/а съм
58% (2241)
Веднъж
5% (213)
Повече от веднъж
11% (441)
Не са ме спирали
26% (994)
Защото имам нужда от дом
34% (745)
За да го отдавам под наем
21% (472)
За да го препродава след време на по-висока цена
11% (242)
За да запазя спестените пари
34% (745)
Да
34% (1884)
Не
57% (3179)
Не мога да преценя
4% (247)
Все ми е едно
5% (295)
Да
44% (2325)
Не
39% (2068)
Не мога да преценя
8% (411)
Все ми е едно
8% (435)
Да
79% (3954)
Не
12% (613)
Не мога да преценя
6% (294)
Не ме вълнува
3% (157)
Да
34% (1873)
Не
49% (2724)
Не мога да преценя
4% (214)
Все ми е едно
13% (746)
Да
25% (420)
Не
50% (840)
Вече го направих
6% (97)
Банката ми отказа предоговаряне
19% (322)
Да
11% (751)
Не
84% (5967)
Не мога да преценя
2% (133)
Все ми е едно
4% (254)
Да
18% (1245)
Не
73% (5121)
Не мога да преценя
3% (236)
Все ми е едно
6% (415)