11 414152

Защо?

 • валентин вътов-
 • минало-
 • българия-
 • история

Да са живи и здрави българските патриоти и читавият български народ

Защо? - 1

Повод да задам въпроса са жалките коментари в статиите за древността на българите, публикувани напоследък във "Факти". Една част от тях са на дежурни оплаквачи, които срещу заплащане оплюват всичко в сайта. Друга част са професионали, но национални конформисти, които приемат историческите догми, настанени в световната и българската историография и лингвистика, като вкаменелост. Може да са титуловани като от професори до асистенти и степендианти, за които историята се пише с преписване от десетки други предходни професори и изследователи, с посочването им под черта и с коментари на сравнителния материал, които не ни носят никакво ново познание, а на практика съставляват ново предъвкване на темата.

Това тук е популярна статия по човекознание, в която с нюанси на полемичен език се стремя да дам максимално достъпна за общата маса от народа информация, било като фактология, било като достоверна хипотеза. По въпросите на ономастиката, на топонимиката в земите на древните траки, гърци, римляни и изобщо европейци, азиатци, северо-африканци, има малко научна литература и тя е толкова строго професионална, че е трудно човек да застопори вниманието си по нея.

"Класическите" лингвисти представят свои хихотези, понякога с такива странни обяснения и сравнения от най-редки и далечни езици, чиито носители са били малки локални племена и народи, географски затворени в далечни локации, че това освен да се приеме като трудно за четене, то няма как в исторически план, без миграции на тези племена и народи, появата на думите и имената по технологията на "майчиния език" да се е случила в действителност.

Имайки поглед върху трудовете на проф. Иван Дуриданов - "Езикът на траките", 1976 г., проф. Георги Михайлов - "Траките", 1972 г., върху лекциите на проф. Кирил Влахов по тракийски език, върху повечето книги на проф. Александър Фол, който се занимава с културното наследство на гърците и траките, изучаването на Орфей, обредността на орфизма, орфическите химни с техния код, чийто език не е "записан на магнетофон", отчитам че в тях няма споменаване с обяснения и анализ на ономастиката, като етноними и астюними, на топонимиката. С известни изключения, тя изобщо не е изучавана и разисквана достоверно, дори като хипотези.

Моето уважение към българските научни работници, историци и изследователи, към техните задълбочени проучвания. Нека не приемат писанията тук като атака по тяхното капсулирано общество от самодостатъчна експертност и любим елитарен кръг от сподвижници. Въпросът е, защо работят само в тази историческа окръжност на класическата древност?! Тяхната образованост, при някои опираща се и на родовата научна линия, е впечатляваща и неоспорима. Цял живот се занимават с това, затова им е плащано. И тук ще се отклоня за нещо много интересно:

В предаване отпреди около 2-3 години в благоевградско телевизионно студио с участието на проф. Валерия Фол, дългогодишен ръководител на Центъра по тракология и изследователя стоматолог д-р Анатолий Кънев, се засегна темата, изследвана от нейния съпруг проф. Ал. Фол в книгата "Химни за Орфей" с 87 химна, книга за Орфей и орфизма, в рамките на средиземноморските вярвания с египетско влияние, съгласно установената засега историческа теза. Преповтарям казаното от проф. Валерия Фол.

Обяснявайки орфизма, като аристократическо учение и обредност, като царска идеология и всеобщо вярване в древните територии на Тракия, Македония, Гърция, ни се обяснява историята на това проучване, проведено от съпруга ѝ. В епохата на ранния ренесанс културоведите са запазили в съзнанието си ореола на тракийските магове Орфей, Залмоксис, на воина Спартак. Джовани Бокачо в съчинението си "Генеалогия де орон джентилиум", писана 1363-1373 г., се обръща към аргонавта Орфей, пътуващ към Колхида.

В ренесансова Европа Орфей е запазил ореола си на символ на мъдрец на света, певец, маг и лечител. В очертаващото се падане на Константинопол под властта на османските узийци, в 1423 г. Джовани Пичионерио спасява над 260 ръкописа на книги, между които са и орфическите химни и ги пренася във Венеция. Валерия Фол подчертава участието на една известна италианска фамилия - Медичите, които българите познават от филмов сериал. Без Медичите е нямало да има Ренесанс.

Основателят на фамилията Медичи, Козимо Медичи, знаейки как се прави държава, анализирайки няколко световни кризи, като появата на варварите 2-3 век, появата на мюсюлманите и опасността за завземане на Византион през 15 век., основал държавата си през 17 век. Козимо Медичи много се интересува от антична история, купува част от сбирката и я дава на Марсилио Фичино, изключителен познавач на гръцки и латински езици за да преведе орфическите химни (предполагаемо от старогръцки на латински/италиански), финансира Фичино да публикува химните и така ги спасява. Козимо Медичи тълкува, че държава не можело да се направи с молитвена броеница в ръка, а с образование, наука и култура като поведение.

До 19 в. има 16 публикации на химните от преписите. През ВСВ един човек, Квант, изследва химните с различни разночетения, но ги издава чак през 1955 г. По това издание работи Ал. Фол, сравнявайки данните със старогръцкия литературен орфизъм. Кое е новото? - Фол изследва обредност която не е известна, най-древното ядро и редакции на устното слово на орфическите химни, нелитературната култура.

Дори Георги Арнаудов, като чел химните, чувал музика и той написва музика върху химните. Древните химни не се знае как са звучали, но това е хипотеза. Химните през вековете са вдъхновявали много музиканти.

Много красиво звучат думите на проф. Ал. Фол, цитирани от д-р Кънев: Фол казваше, че за да полетиш, не е необходимо да подскочиш, а да стъпиш на раменете на своя предшественик.

Не зная кой на чии рамене би трябвало да стъпи, но на база проследеното интервю, тук ми се ще да въведа своята теза. - Как с новите данни от българската древност изглеждат и се променят нещата?

Египетското влияние върху средиземноморските вярвания, изследвани от проф. Ал. Фол, всъщност са дошли от Египет само географски, но не са египетски в етнически смисъл, а са продукт на епигоните на българите-хиксоси. Те са унаследили учението за Монотеизма, въведено в 20 в. пр.н.е. от Авар-Кам, първожрец и вожд на българите-авари, бъдещите хиксоси - владетели на Египет.

Кои са т.н. "варвари" от 2-3 век, изречени от проф. Валерия Фол и от всички историци до днес? - Ами моля ви се, това са древните българи и техните производни народи и племена. Самият термин "варварос", идва от старогръцката дума "барбарос", значеща "чужденец". Но етимологията на старогръцкото "барбарос" идва от историческия развой на гръцките племена в древна Елада, когато много от тях, като пеласги, ахейци и дорийци, са произлезли от своите прадеди - древните българи, завоеватели-мигранти от северни територии, от Борея. Звученето на думата за чужденец като "барбарос" се получава от северно-африканския вариант на "българин" - "берберос", или "мермерос".

Защо северно-африкански? - Ами преди падането от властта в Египат на династията на българите-авари-хиксоси през 1580 г. пр.н.е., до тогава за около 150 години и след това за още 500 години, са имали миграции във всички географски посоки на Средиземноморието. Т.н. ДНК хаплотипове R1a и R1b със своите хомо-носители са присъствали и пътували из тези географски ширини, а вторият е обиколил Средиземно море през следващите 500 години от изток на запад, през Картаген ("Старият град" на трьок-български), през наричаните днес Гибралтар и Испания, Баския, оттам на север до Великобритания, и на запад до Франция, Италия и Балканите.

Така във вековете, когато се е формирал старогръцкия език и героичен епос на Хезиод и Омир, в края на второто и началото на първото хилядолетие пр.н.е., са били известни народите, които отвсякъде са заобикаляли, и дори завладели тогавашната континентална Гърция.

Тези народи са били все от българската нация, "българи-агилци", "билишци-пеласги" и т.н. Само че по някаква причина е навлязло северно-африканското звучене на етнонима българи - "берберос" (от него идва етнонима бербери и това са арабите-българи, които са се научили да отглеждат български коне) и "мермерос" вариант в северно-африканските говори.

В старогръцки, след фонетична промяна той се озвучава като "барбарос", т.е. понятието за чужденец се получава от етнонима българи по този механизъм, че всички заобикалящи народи на древните елини, са българи. А "мермерос" го засичаме в Илиадата чрез главния герой Ахил, цар на мирмидонците (т.е. цар на мермерите). Не случайно Йоан Цецас през 12 век пише, че Ахил, синът на Пелей и Тетида, води войска от хуни-българи и мирмидонци:

Значи и някои от късно-средновековните ромейски и византийски писатели са имали съзнанието, че мирмидонците и Ахил са българи.

Проф. Валерия Фол: Без Медичите е нямало да има Ренесанс. А кои са Медичите и защо Козимо Медичи много се е интересувал от античната култура? - Нека вметнем тук факта, че родът на Медичите не е възникнал от самия Козимо, а от неговия праотец отпреди 1000 години, Монджук, племенника на Атила, син на брат му Абраш. Атила назначава Монджук за управник на Бал Урен (оттам астюнима Флоренция) през 452 г., след като той се съпротивлявала на Атила. Заради това градът бил разгромен от него, но населението му било опазено от хон-българите.

Ще добавя, че другата известна италианска династията на Борджиите носи етимологията си от "Бурджаните" = "българите". Да напомня на читателите, че хон-българското наименование на Дунавска България е Кара Бурджан ("Западна/Черна България"), на Великобритания е "Улуг Бурджан", т.е. "Велика България", откъдето се получава името Великобритания. Каква изненада!!? Там изглежда не искат много да си спомнят този факт, затова по-често си самонаричат империята като Обединено кралство.

Да допълня, че името Булгари е често използвано и днес в Италия, например като авангардния парфюм "Булгари". От парфюмите малко ще се разпростря по модата и облеклата. През годините на императорстването си Атила въвежда в цялата империя българската мода в облеклото на воините. И тези рисунки, че хуните са яздили конете си голи в мразовитите северни територия са абсолютна художествена измама и обикновена хула.

Знайно е, че древните и средновековни българи са били най-добрите производители на естествени луксозни кожи от самур и обработени кожи от добитък. Как ще ходят голи?! И днес в Индия има 5 вида най-качествени обработвани кожи, носещи имате "Булгари". При Атила са въведени българските пояси, наречени с името "българ". Всъщност тази дума е многомерна, с десетки значения и в древността е била използвана за именуване на най-различни неща, най-често за именуване на държава и градове, с крайна съкратена форма "-бул" и нейните варианти в другите езици и говори.

От формата на трьок-български език "булгар" и "булга" за пояс и наметка произлизат думите "було", "бурка". От "булга" произлиза днешната българска дума "булка", с разбиране, че младоженката е закрита с наметка "българ" > "було", символизираща и пазеща девствената чистота на младата жена. Самият детероден орган на жената се е наричал "булга" и от там преди 3 хилядолетия през етруски в латински език след фонетични промени възниква думата "вулва". "Булга" означава и "майка родителка" и от тази форма възниква името на руски език на река Волга и то с поетичното название "Матушка Волга". Древните българи са казвали поетично на реките "Госпожа", отдавайки магическа почит към тази природен водоем.

В древна Испания, където с миграциите на български племена и сродните им готски и вандалски племена навлиза много трьок-българска лексика, тази дума се оформя като "билбао" и това е поясът на тореадорите бикоборци. Има и град Билбао, център на бикоборски борби.За да не възклицават отрицателно скептиците читатели и скептиците професори, когато се говори за български езикови следи в Испания, мога да им изредя няколко имена. Българите са нарекли тази страна Андалус (идва от Анда- висока и улус - област, днес Андалусия), защото Испания е на високо плато.

Те са дали името на Иберийския полуостров, защото Ибер означава "Крайна страна" на запад. Другата крайна страна на изток е пак Ибер > Сибир. Баскай са казвали на българите "важни хора" - господари, от там е баски и Баския, чийто език и днес е капсулован, само че на езиковедите сякаш им е забранено да правят изследвания в посока на трьок-българския език и лъжат, че не могат да го пределят, от кое езиково семейство е. Бургос е форма на Бургас. Галисия, Барселона, Валенсия, Балеарските острови, Азорските острови, Канарските острови и др. са с трьок-български произход, но тук няма място да развивам морфемния им анализ. Трябват още 2 страници.

Връщам се към предаването - Валерия Фол следва традицията за появата на народ с името "славяни" на Балканите, преди идването на българите на Аспарух. Би трябвало да се има предвид, че "славяни" е термин, който под влиянието на европейското задкулисие е въведен от руското самодържавие в епохата около царуването на Петър І. Тогава в идеологическата измислица за славянска нация са се инициирали кампании по пренаписване и фалшифициране на т.н. руски летописи, където е вметнато появата на ентонима, изписан като "славяни".

Книгата на хърватина Мавро Орбини "Славянското царство" от началото на 17 век е фалшифицирана студия, платена от Ватикана, дошла до нас в по-късни преписи. В нея терминът "славяни" е заменил ентнонима българи, и това с познанията ни от българските летописи за етногенериращата роля на българите е много лесно доказуемо още в първия абзац, където преписвачите фалшификатори са се изложили, като са написали безмислицата "от славяните са произлезли славяните..." и т.н.

От българските летописи се знае, че в състава от народи на древната българска нация са се говорили седем основни български езика. Така наречения от нас "праславянски" език е български агилски, или български улчийски (на българите уличи), който е формиран като общ език 2000 г. след формирането на Балканите около 7-5 хилядолетие пр.н.е. на трьок-бългрския (тракийско-български) език. От този език впоследствие, след поредица от миграции на изток до р. Амур и след Христа на запад през Централна Азия и до Европа, в течение на хилядолетия са се формирали днешните така наречени "тюркски" езици и диалекти.

А за успокоение на българите с правотечно мислене, днешният турски език е твърде млад и е дошъл в Мала Азия със своите носители османските узийци едва преди 700 години. Това го подчертавам специално, за да не смесват понятията за древния трьок-българския език на хон-българите и българите на Аспарух с много по-младия "турски" език. А говоренето на някои познавачи, че българите били татари, мога да го определя единствено, като връх на лъжата и некомпетентността, тотална глупост. Това е идеологически и политически казус, който не се основава на никаква историческа истина.

И сега да се върнем към заглавието "защо"? Задавам го на българската научна общност, историци и лингвисти от професори до абсолвенти и специализанти, археолози (и патолози?!), защото никъде и никога на тези въпроси, които сега ще задам, не е имало нито писане, нито въпроси, нито отговори. За нас българите е странно, че от българската наука нямаме обяснение, как се е формирал етнонима на нашия собствен народ "българи", от там името на собствената ни държавата "България", как са се формирали имената на българските столици.

Ще ги помоля, да ми обяснят със своите богати познания по класическите старогръцки, латински, санскрит, ако искат с арамейски, стар еврейски, с непреведния етруски език, с новите европейски езици, установили се като романски езици, със "славянски" езици и т.н.., ако искат и с "патагонски", произхода на имената на българските столици и големи градове, етимологията на техните названия, историческият произход и развой на техните имена, защо те се променят??? Предварително искам да им посоча, може би те не знаят, че българските столици не започват с Плиска. Първата българска столица на Балканите е Каварна. Въпросите ми са два:

1. Защо, кога и как се е появил етнонимът "българи"???

2. Защо и как са се появили имената, каква е етимологията, какво в техния исторически развой и в различни епохи означават астюнимите с днешните им имена: Каварна, Шумен, Плиска, Преслав, Велико Търново, София (само Сердика и Средец), Пловдив, Варна, Бургас, Русе???

Защо?

Не искам да се самоизтъквам, но мога да заявя, че аз имам отговорите на тези въпроси. Ако ми отговорят, или по-скоро в категоричното очакване, че няма как да ми отговорят, ще допълня, че мога да им изредя етимологията не само на българските столици и градове, на българската държава, но и на почти всички столици и държави в Европа и Азия. Дори за столицата на Австралия и един екзотичен курорт в Индонезия - Бали. И след като те не успеят, а пожелаят да научат това познание, ще им го преподам.

Само след това ще ги помоля на свой научен форум, или по "надлежния ред" да ме титулуват, защо не като "академик хонорис кауза". Един Ралчев, който размахва масонски мечове, се записал като академик - защо и как?! А аз защо не? Но за да може българската научна общност да ме определя и да ми казва, че съм примерно романтик-историк, ненаучен изследовател, някакъв си там фолк-изследовател, който си фантазира без да се уповава на исторически извори и източници (може да си спомнят, че има и някакво призвание на изследователи краеведи) нека ме оборят със своите научни разкрития и историко-лингвистични проучвания, с аргументи и отговори на тези въпроси. Моля ви, господа, платени от бюджета на страната ни български учени.

За разлика от тях аз не съм нито на заплата, нито на някакво заплащане от когото и да е било. На свободна воля и изразяване съм. Изследовател на свободна практика, българин и патриот, работил за България на друг фронт, днес будител на български народ в научаването на неговата забранена от световното задкулисие история.

Не очаквам от целокупната маса читатели на статията във "Факти" толерантност, някакви разумни отзиви и смислени коментари. Преобладават, зная ги - елементарни, злобни писачи, които си нямат и капка понятие за какво се пише, нищо не разбиращи, но смело и "компетентно" коментиращи и оспорващи тези научни теми.

За троловете, набирани от футболните агитки, с манталитет на кухи ритнитопковци и присъщия им речников багаж, обогатен в квартални и крайпътни кръчми, които ще се впишат в първите десет коментара, които са дежурни и може би платени антибългари, или анти "Фактори", за тях не се отнася това есе. Не ме вълнуват и продалите се на чужди посолства драскачи на гадории и хвъргачи на стомашна жлъч омесена с ракия, със задание да уязвят факта, че забранените истински исторически данни за древността на българите излизат наяве, макар и в такъв общодостъпен публицистичен формат.

Да са живи и здрави българските патриоти и читавият български народ.

Автор: Валентин ВЪТОВ


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 82 гласа.

Свързани новини

 • Един прастар народ надига снага и чака от потомците признание за своето величие
  Един прастар народ надига снага и чака от потомците признание за своето величие
  Един прастар народ - траките и българите - надига снага и чака от потомците признание за своето величие. Една грандиозна лъжа - че гърците са цивил ...
  18.01.2022
  12 088
  0
 • Колко древна е българската история?
  Колко древна е българската история?
  Българската държава има официално призната хиляда и триста годишна история. Това прави нашата държава една от най-старите в Европа. Въпреки че Българи ...
  13.01.2022
  20 326
  124
 • Ринго Стар влиза в комикс
  Ринго Стар влиза в комикс
  Животът на бившия барабанист на "Бийтълс" Ринго Стар влиза като анимирана история в нов комикс като част от поредицата "Орбита" на ...
  09.01.2022
  758
  4
 • Ода за амазонките
  Ода за амазонките
  Едни от най-загадъчните и разпалващи въображението образи, изплували от дълбоката древност, са амазонките. Те проблясват подобно искри тук и там в съч ...
  08.01.2022
  3 856
  0
 • 6 януари 1848 г. Христо Ботев
  6 януари 1848 г. Христо Ботев
  Един от най-великите български поети и революционер - Христо Ботев, е роден на 6 януари 1848 в Калофер. Ботев живее само 28 години, но остава в нац ...
  06.01.2022
  2 392
  34

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Бгбг

  64 4 Отговор
  Защо когато напиша че Македония е българска в коментар получавам минуси?

  Коментиран от #10

 • 2 Раданч Татлъту

  26 6 Отговор
  Е па наште антични братя от Източна Албания твърдят,че българите сме кривоглави татари!🙉🤡🥳👍
 • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 4 Behemoth

  14 40 Отговор
  Жалък си ти палячо такъв...ето защо!Загубеняк дето търси под вола теле...и звездите ти ги говорят май тия простотии...на нас ни трябва бъдеще а не измислено минало небивало...

  Коментиран от #14, #38, #142

 • 5 Gogo

  21 17 Отговор
  Според моето скромно мнение статията написана от вдъхновен автор,но е исторически мармалад.За българите има достатъчно доказани сведения.

  Коментиран от #7, #37

 • 6 Грульо

  4 4 Отговор
  Защото... питай даскала, питай попа - яде ли магаре боб? :D

 • 7 смерш

  22 15 Отговор

  До коментар #5 от "Gogo":

  Много сте прав-точно исторически мармалад от фриволни интерпретации!

  Коментиран от #17

 • 8 Алфа Вълкът

  19 17 Отговор
  Какъв е тоя роман пак, кой ще го чете, ако не пиши, че сме древен черноморски народ , чийто земи са били потопени по времето на вливането на Средиземно море в Черно и повечето българи са се превърнали в номади и се връщат по родните си земи след 6000г не ме занимавайте!
 • 9 КОЙ СЕГА Е НОМЕР ЕДНО

  5 16 Отговор
  КУНЧЕВ Е НОМЕР ЕДНО👍АНТИ ВАКСИТЕ В ШОК И УЖАСЕН УЖАСЗ😵
 • 10 Виталия-ЛИДИЯ

  10 6 Отговор

  До коментар #1 от "Бгбг":

  Защото не са чели и учили достатъчно! Няма Македония?! Алексансър и Филип Македонски са владяли част от днешна Гърция! Албанците са черкези от руските земи, на които турски султан дава земи и се заселват дн.Одрин та до днешна Албания или граница с Турция е имала тази държава. ПОД нея е Гърция някакво петно на картата
 • 11 Гришо

  20 13 Отговор
  А някоя луна на Юпитер не ли е била населена от нас и тя.
 • 12 До автора

  5 10 Отговор
  Абе, Щурчо това ти ли си!?
 • 13 Осман

  11 10 Отговор
  Самият детероден орган на жената се е наричал "булга" и от там преди 3 хилядолетия през етурски в латински език след фонетични промени възниква думата "вулва". "Булга" означава и "майка родителка" и от тази форма възниква името на руски език на река Волга и то с поетичното название "Матушка Волга
  Бря бря бря
 • 14 Строител

  9 2 Отговор

  До коментар #4 от "Behemoth":

  Мотич, здание се строи върху основи, най-малкото. Хвърчащи покриви има само при торнадо.

  Коментиран от #16

 • 15 Наблюдател

  23 13 Отговор
  Е такова нещо не бях чел. Човек не знае да плаче или да се смее.
 • 16 Behemoth

  4 10 Отговор

  До коментар #14 от "Строител":

  Глупак, какви основи са тия розови летящи слонове...толкова ти е мозъка щом си строител...как е студено ли е на обекта ?

  Коментиран от #19

 • 17 Съгласен

  17 17 Отговор

  До коментар #7 от "смерш":

  Статията е един миш-маш. Нашите източници на историята са от византийски хронисти, а те са мразили България след, като вече не сме им били наемна войска, а съперник за земя. Никога не са писали, нищо хвалебствено за своите съседи и по тяхно разбиране са били заобиколени от варвари. За Булгари-в Италия е създадена от българин, роден в Гърция/не може да се говори за наложена мода от българите. За Атила се знае, че той предвождал стотици племена, което е възможна теория и българите да са били сред тях. За името българи няма никакви категорични доказателства от къде произхожда, всичко са теории. Османската империя е заличила всички книги, летописи и други документи, разрушени са тракийски светилища и крепости на всеки град. Писал си свободни съчинения и не мога да коментирам всичко.

  Коментиран от #80

 • 18 Поклон

  13 9 Отговор
  Браво!
 • 19 Определено

  6 1 Отговор

  До коментар #16 от "Behemoth":

  По-топло, отколкото под твоята капандура и по-малко ветровито!
 • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 21 Писал съм го

  12 15 Отговор
  Писал съм го и друг път. Българите са микс от тюрки, славяни, траки и готи. От гробовете на нашите ханове се вижда, че са писали и говорили на тюркски език, след като идваме на Балканите сме се смесили с не малко количество славуни, защото променяме словото си, ханските родове са избити и се сменят много бързо. Княз Борис поръча написване на писменост, по говора/словото на българите и да бъде направена писменост - кирилица. По неговата повеля е разпространена в България.

  Коментиран от #26

 • 22 Виталия Ражнатович

  6 5 Отговор

  До коментар #20 от "Татарина":

  Хм татарин многонадарени (физически и умствено) сте мъжете. На п-в Крим съм родена 1978.
 • 23 Един беше той

  14 9 Отговор
  Само начетен човек, като Божидар Димитров знаеше всичко, що е написано за произхода на българите. В момента нямаме достойни историци, а всички са мижитурки, които не защитават и българския интерес пред Македония. Един историк не излезна в България и да им обясни с исторически факти и дати, на макетата, кое е вярно и грешно.
 • 24 Евридика

  12 5 Отговор
  Има известни основания авторът, повечето научни трудове по история напомнят на фентъзи литература със съмнителна художествена стойност, а понякога направо пропаганда, дори датите не са верни.
 • 25 123

  15 3 Отговор
  3000 г преди Христос,има масова миграция от Северната Страна на Дунав на Балканите.Първи са гръцките племена,които се установават в най-щжната част на полуострова и на сегашните гърцки острови.Следващите мигранти са тракиийските/илирийски племена те заематот запад на изток в Южната част на Балканите един полумесец от Словения и Хърватия до България на Изток.Н амерното местно население на Балканите тогава е наричано пеласги.Следват още няколко големи миграционни вълни на Балканите от населението над Дунава, като последните кмигационни вълни започва преди 1500 години и траят 900 години.Старо българския език е удостиоверено че е официален език на Паннонския Аварски Каганат в който кутригурите са едни от водещите.Българ е бил наричан всеки който се е отделил от Аварския Каганат.В България титла Хан или Кан не е съществувала,Титлата на Българските владетели до Борис ! е Канас Убиги.Славяни няма има десетки племена наричани варвари от гърците, които са сложили името на едно племе живеещо до Солун наричани Склавини за нарицателно за всички варварски племена на север. Източно Римската империя е провеждала асимилационна политика спрямо другите народи , и Борис ! нарежда създаването на Старобългарската азбука, превод на старобългарски на религиозните книги,изучаването на хиляди свещенници на старобългаски и изпълняване на религиозни служби само на Старобългарски. В Българското ДНК има само 13 %така наречено славянско , и 1.5 % централно азиатско/монголско ДНК.

  Коментиран от #33, #35

 • 26 Лол

  1 1 Отговор

  До коментар #21 от "Писал съм го":

  Лолол

  Коментиран от #29

 • 27 Анонимен

  13 9 Отговор
  ФАКТИ излагате се с тези статии-буламачи

  Коментиран от #72

 • 28 123

  6 1 Отговор
  Татар става наименование за населението на бившата Златна Орда в Европа, като тези на бившите Казанско, Кримско, Астраханско, Касимско и Сибирско ханство. Формата тартар води началото си или от румънски, като идва в западноевропейските езици от персийския език (tātār, „конен пратеник“). От самото начало допълнителното r присъства в западните форми, това най-вероятно се дължи на асоциация с Тартар.Персийската дума за първи път е записана във връзка с ордите на Чингис хан и е с неизвестен произход, според OED, „за която се казва, че е“ в крайна сметка от tata, име на монголите за самите тях. Арабската дума за татари е تتار. Самите татари написаха името си като تاتار‎ или طاطار‎. Китайският термин за татари е 韃靼; Дада, особено след края на периода Юан, но също така записан като термин за монголоезични народи от северните степи през периода Тан. Името татари е използвано като алтернативен термин за шиуей, номадска конфедерация, към която принадлежат тези татари.
 • 29 Какво лол

  3 10 Отговор

  До коментар #26 от "Лол":

  Старобългарския език е бил от тюркска група. Прочети за 132-те български руни, това е старата писменост на нашите ханове. Съкровището в гроба на хан Кубрат е с пръстен на тюркски, останалото съкраще е от най-различни държави.
 • 30 123

  11 5 Отговор
  Българ, наричан още българи, са представители на народ, известен в източноевропейската история през Средновековието. Клон от този народ е един от първите три етнически предци на съвременните дунавски българи (другите двама са траки и славяни).Въпреки че много учени, включително лингвисти, твърдят, че българите произлизат от тюркско племе от Централна Азия (може би с ирански елементи), съвременните генетични изследвания сочат че българите принадлежат към западноевразийските и европейските народи.
 • 31 Миро

  6 4 Отговор
  За да се разбере историята на България да трябва да се чете историята на Византия. Има в света около 30 учени византолози световно признати. Тези учени отделят внимание на това кога и как се появяват българите при устието на Дунав и какво се случва. Преди това на територията на България има славяни и други племена.
  Установяването на българите на устието на Дунав става с договореност с Византия. Българите приемат охраната на северната граница на Византия и си плащат данъци. И т н.

  Коментиран от #40

 • 32 БСП на Бунището

  20 4 Отговор
  Вутов,ти се бориш с една многоглава ламя...1945 година,след като избиват Целия Български Елит,Руските Окупатори създават Висша Партийна Школа на БКП.След нея и АОНСУ.За сведение и до днес полученото там " висше Образование" се признава и е легитимно.В състава си АОНСУ е включвала:

  Институт по марксизъм-ленинизъм – директор проф. Асен Кътов
  Център по икономика – директор проф. Васил Мишев
  Център по партийно строителство – директор проф. Рачко Рачков
  Център по идеология – директор проф. Васил Момов
  Център за управление на ръководни кадри
  Център за теория и управление на идеологическия процес
  Институт по история на БКП – директор Давид Елазар
  Институт за съвременни социални теории – директор проф. Александър Лилов
  Институт за социално управление – директори доц. Емил Христов, доц. Огнян Панов
  Междуокръжна партийна школа и като капак на всичко целия Архив на Царство България заминава за Москва натоварен във влакова композиция....Срещу тези ли се бориш??На тези хора ли Обясняваш Българска История???

  Коментиран от #95

 • 33 Анонимен

  2 5 Отговор

  До коментар #25 от "123":

  Руснаците са изброили всички племена, които ги зачитат за славяни, според бит, култура, начин на живот, дори вид постройки и начин на погребение - трупоизгаряне и др. Всичките тези племена имат еднакви отличителни прилики и са славяни.

  Коментиран от #41

 • 34 Студопор

  12 8 Отговор
  Някой тая статия прочете ли я цялата...? 😂

  Коментиран от #39, #44

 • 35 Йован гал

  7 2 Отговор

  До коментар #25 от "123":

  След Ледниковият период оцелелите се намират на Балканите. Може някои да са хванали на север, да си търсят късмета в новоразмразените земи, но тук винаги е имало население. Какво нашествие от север? Разселването винаги е от известни към неизвестни територии, обратното го има само във фантазиите на червените кристорици.

  Коментиран от #36, #45

 • 36 Анонимен

  3 3 Отговор

  До коментар #35 от "Йован гал":

  Аз знам само за нашествие от готи, които са избивали всичко на ред и са грабели. За това винаги съм бил скептичен, че има останали траки по Северна България, по скоро са си готи.
 • 37 Баба ти

  10 3 Отговор

  До коментар #5 от "Gogo":

  Не разбра ли че това е научна полемика, а не сладкарски цех за мармалад. Ако не си кашавар, а си професор, авторът те пита с въпросите:
  1. Зaщo, кoгa и кaк ce e пoявил eтнoнимът "бългaри"???
  2. Зaщo и кaк ca ce пoявили имeнaтa, кaквa e eтимoлoгиятa, кaквo в тeхния иcтoричecки рaзвoй и в рaзлични eпoхи oзнaчaвaт acтюнимитe c днeшнитe им имeнa: Кaвaрнa, Шумeн, Плиcкa, Прecлaв, Вeликo Търнoвo, Coфия (caмo Ceрдикa и Cрeдeц), Плoвдив, Вaрнa, Бургac, Руce???
  Или отговори, или отдай почит и свивай опашката.

  Коментиран от #43

 • 38 хехе

  4 3 Отговор

  До коментар #4 от "Behemoth":

  абе подводен слон, джабуркай се в тинята смешен дебелак.
 • 39 Хехе

  2 3 Отговор

  До коментар #34 от "Студопор":

  не, но изцяло джафка
 • 40 Че то

  7 2 Отговор

  До коментар #31 от "Миро":

  Само от там се чете. Както е написано в предишен коментар. От византиец нищо добро не е написано. Ако се доверяваме на техните писания, ние сме скити от Украйна е това сме.
 • 41 123

  4 3 Отговор

  До коментар #33 от "Анонимен":

  Българските племена са част от империята на хуните на Император Атила. След смърта на Атила имерията се разпада, от тримата му сина остава жив само Ернак, като останките народите лоялни на хунскта империя са оттеглят на изток и живеят на територията на Мизия, Мала Скития-добруджа,южна ромъния,молдова и западна украйна.Ернак е от рода Дуло, както са Кубрат и третия му син Исперих.Българите не са имали имена завършващи на слав или мир,това са имена използвани от готите.Българите са преживявали от отглеждане на животни като са се местели според сезоните и пасишата на север(изток и запад през лятото) или юг през зимата, и от грабеж.Пра българсите от водещите родове са практикували деформация на черепа, и такива гробове със съответните погребални дарове има освен в северна българия на като Ичиргу Боил Мостич на запад до източна франция,южна германия, австрия, унграия, ромъния,украйна, и южна русия. Pоследният владетел на България от рода Дуло e Севар (ок. 721–737). Според Теофан през 761 или 762 г. българите „ взтанаха и избиха потомствените си господари и поставиха за свой цар един злобномислещ човек, наречен Телец, който беше на 30 години“.

  Коментиран от #46

 • 42 бабаяга

  2 3 Отговор
  Фалшификата все едно Сервантес го е правил. Явно човечеца има някакви прояви на съвест.
 • 43 Виталия Ражнатович

  2 2 Отговор

  До коментар #37 от "Баба ти":

  Ооой само Шумен е достатъчен! Мадарският конник, свещенно животно на Изток от днешна България е КОНЯТ, година по китайски хороскоп например 1978 в която аз съм родена. Иии пийте Шумен, държи ма буден😉... песничка да разкършим малко напрежението...
 • 44 4646

  3 2 Отговор

  До коментар #34 от "Студопор":

  Ако тия дразнители отдолу са прочели до края и последните два абзаца, трябва изобщо да изчезнат. Написано е за тях.
 • 45 123

  4 0 Отговор

  До коментар #35 от "Йован гал":

  Последния ледников период на Балканите завършва 8900 г преди христос. населението на Балканите през това време е предимно земеделско.
 • 46 Още един теоритик си ти

  2 5 Отговор

  До коментар #41 от "123":

  От къде си сигурен, че Атила е български хан. Този Авитохол, който предполагам, че мислиш, може да е всеки. Никъде не пише, че Атила е български хан. Според мен, тези ханове са били с различен произход от българите племена и население, което са управлявали.
 • 47 123

  3 2 Отговор
  Кланът Дуло на Атила Хун
  Родът Дуло или Къщата на Дуло е управляващата династия на хуно-българите на държави в различни части на Източна Европа, включително Стара Велика България (632 г. сл. Хр.), Волжка България (до 13 век) и Дунавска България (681 г. сл. н. е.). Произходът на българите и рода Дуло не е известен точно, има много теории за произхода им, но по принцип се смята, че той е тясно свързан с произхода и дейността на хуните.
 • 48 123

  4 3 Отговор
  Кубрат (605-665 г. сл. н. е.), първият исторически член на Къщата на Дуло, е бил утигурски българин. През 632 г. сл. Хр. Кубрат основава Стара Велика България на територията на съвременна Украйна, обединявайки различни български племена и побеждавайки аварите( Българите са били част от империята на аварите до гражданската война през 632,когато Кубрат побеждава и управлява Аварския кагант и България).През втората половина на VII в. Кубратовите синове разделят рода на Българите и се разпространяват из Европа, от Волга до сянката на Везувий: Батбаян (Украйна), Котраг (Волжка България), Кубер (Балканска Македония), Аспарух (Дунавска България). ) и Алцек (Италия).
  Аспарух от Дома Дуло основава Дунавска България през 681 г., създавайки Първото българско царство на юг от Дунав след поражението на римляните в битката при Онгал.
  Тервел (700-721 г. сл. Хр.) от Дома на Дуло изиграва важна роля в историята на Европа, когато през 717-718 г. сл. Хр. побеждава арабите и спира арабската обсада на Константинопол.
  Севар е последният известен владетел на България от дома на Дуло, царува 738–754 г. сл. Хр. Според Дейвид Маршал Ланг Севар е последният владетел на династията Дуло, заедно с него умира и родът на Атила на Хунте. Наследникът на последния Дуло е болярин на име Кормисош, от Дома на Вокил (или Уокил).
 • 49 123

  2 3 Отговор
  Прокопий, и Агатия представят кутригурите и утигурите като хунски племена. Не може да има съмнение, че кутригурите, утигурите и българите принадлежат към същата раса като хуните на Атила и говорели близки езици - всъщност са хуни. Всички те са били под властта на Атила"
 • 50 123

  2 1 Отговор
  Ранните българи са населявали европейската степ на запад от река Волга от около 370 г. н.е. Отстъпвайки заедно с хуните, те се преселват около 460 г около Азовско море. Наети от византийците през 480 г. за борба срещу остготите, българите впоследствие са привлечени от богатството на Византийската империя. През 6-ти век българите непрекъснато атакуват дунавските провинции на Византийската империя, докато през 560-те години самите те са застрашени от аварите, които тогава настъпват от Азия към Централна Европа. Аварите унищожават едно българско племе, но останалите български племена се спасява, като се подчиняват на аварите задено с които се отправят на запад и основават Панонския Аварски КаганатТитлата Каган е написана точно Cagan от съвременницте, и никаде няма буквата х в състава си.
 • 51 Яница

  3 7 Отговор
  Толкова конспиративни истории ,детски приказки , турски сериал в едно..,,Славяни" са обобщителен за племената с близка култура, език, фолклор , част от които сме и ние ЗАЩО ЛИ, езикът ни е близък с сърби, руси,поляци, повечето от имената ни са славянски, вкл.и моето.От кога ,,славяни" и тюрки са мръсни думи..за нечии комплексари и болни мозъци.Пак ще се забавляваме с професора ми по история в Лондон.

  Коментиран от #78

 • 52 123

  1 1 Отговор
  Теодемир е крал на остготите от династията Амал и баща на Теодерих Велики. Той има двама „братя“ (всъщност зетове) на име Валамир и Видемир.Теодемир е арианец, а съпругата му Ерелиева е била католичка и приела римското християнско име Евсевия при кръщението си.Той поема трите панонски готски царства след смъртта на Видимир, управлява съвместно със своите зетове като васал на император Атила Хунски
 • 53 Димика

  7 4 Отговор
  Валерия Фол ,е съпруга на Проф. А.Фол. Не му е дъщеря. И това е известно на всички професионални историци. А също и на хората с повишен интерес към историческите науки.
  С А М О този факт е достатъчен да се усъмним в компетентността на автора Валентин Вутов. За останалото да не говорим.

  Коментиран от #77

 • 54 123

  4 0 Отговор
  След като остготите, водени от своя крал Валамир, и братята му Теодемир и Видимир получиха Панония Сега се случи така, че синовете на Атила, считайки готите за дезертьори от тяхното управление, се насочиха срещу тях, търсейки бегълци роби и нападнаха Валамир сами , когато братята му не знаеха нищо за това. Той издържа атаката им, макар че имаше само малко войска със себе си, и след като ги тормозеше дълго време, така напълно ги разби, че почти не остана част от врага. Остатъкът се обърнал в бягство и потърсил спасение частите на Скития, които граничат с потока на река Данабер, която хуните наричат ​​на своя език Вар-Дунав. При което той изпрати пратеник с добра вест до брат си Теодемир в деня, в който пратеникът пристигна ... Теодерих е роден през 454 г."
  „Ернак, по-малкият син на Атила, със своите последователи избра дом в най-далечната част на Мала Скития. Негови роднини Емнецур и Улциндур, заграбиха със сила Ескус, Втус и Алмус в Дакия на брега на Дунав и много от хуните, които тогава се рояли навсякъде, се запътили към Румъния; техните потомци и до днес се наричат ​​Sacromontisi и Fossatisii".
 • 55 123

  3 1 Отговор
  Топонимите Втус (при устието на река Вит), Ескус, близо до днешния Гиген в устието на река Искър, и Алмус, днешния Лом, се намират в Dacia Ripensis. Sacromontisi може да са получили името си от свещената планина в Тракия, докато Fossatisii (fossatum, военен лагер) езиково сочи Мизия.Йордан прави разлика между хуните, които са завзели земя, и алански и германски племена, които са я получили.
  В началото на 458 г. западният римски император Майориан събира огромна армия, формирана от варварски племена, включително чунус, за кампанията срещу вандалите. Сидоний Аполинарий разказва, че „около теб се тълпяха хиляди под различни стандарти. Само една раса ти отказа от послушание, раса, която напоследък, в настроение, дори по-дивашко от обичайното си, оттегли неопитомата си войска от Дунава, защото загубиха своите господари в война, а Тулдила предизвика в това непокорно множество луда жажда за битка, която трябва да платят скъпо." Този разказ се отнася до загубата на Елак и други вождове, битката при Недао се води само няколко години преди това и те се оттеглят от Дунав, сега окупиран от бивши германски поданици.Тези хуни са били разположени в Горна Мизия и Дакия Рипенсис.
 • 56 123

  1 0 Отговор
  Приск записва, че през 465-466 г. Денгизич и Ернак изпращат дипломати в Константинопол. Те искаха мирен договор и пазар на Дунав „според древните обичаи“ между римляни и хуни, но бяха отхвърлени. Докато Денгизич умира през 469 г., се смята, че Ернак е успял да поддържа мирни отношения с римляните, живеещи в района на Добруджа. Изглежда, че той беше доволен, в сравнение с Денгизич, с ограничената земя, която му беше дадена. Съдбата на Ернак е неясна.
 • 57 2349

  3 5 Отговор
  Този човек,няма историческо образование!Да попитам и аз като него ,защо... му се връзвате!?
 • 58 1111

  4 5 Отговор
  Няма българи, всички са траки, името е от създаването, траките са автохонно населенир и са били винаги тук, а до Фолови това са бръщолевения орфей орфизъм бмя бля траките са от първите християни и стига сте ги смятали за диваци защото са ви пра пра роднини. Говорили са близък до днешния език.

  Коментиран от #59

 • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 60 Бетов

  6 3 Отговор
  Един от престъпниците на историята - Мавро Орбини който преименува "склабеи и "склобини" "склавини" - славяни в едно и също съчинение.
  Гореспоменатите названия са нарицателно за всички племена населявали околните на византийската империя земи - "склабои - роби".
  Тези именно горесъчинени "славянски" племена са нищо повече от наследници на еднородни по характер и с общ произход племена, населявали земите на днешна България, Турция, Украйна, преселили се около 3000-2500 година пр.н.е от източните райони около Каспийско след изменения е климата към вътрешните части на полуострова и донесли със себе си отлично развити занаяти и обработка на дърво и метали. Утигури, кутигури, гети готи , визиготи и мн други племена които имат общ произход и история. Статията поставя много въпроси за тези които искат да разсъждават - много добро попадение.
  Все в един момент съчинената новобългарска история, поръчана от други страни с техните водачи ще се сгромоляса като кула от карти .

  Коментиран от #87

 • 61 Jaro

  3 4 Отговор
  Гн.Вътов, Валерия Фол е съпруга на Проф. Ал.Фол а не дъщеря, само по това става ясно колко сте запознат с материята.
 • 62 Бетов

  7 2 Отговор
  Укритото и премълчаното в Българската история
  СТОЯН НИКОЛОВ
  През 1872 г. в "Произходът на маджарите - с въведение относно миграциите на келтите и днешните европейски народи" Вилхелм Обермюлер пише:
  "Ония народи, които след края на т. нар. Велико преселение на народите биват наричани "славяни", са всъщност нищо друго освен останките от народите, населявали преди това съответните земи и назовавани от гърци и римляни в дълги списъци: траки, гети, мизи, даки, агатирси и т.н. Въпреки това тия изворни документи се пренебрегват от нашите германисти и слависти или те биват осмивани просто защото не се вмъкват в рамките на пангерманистиката и на панславистката тенденциозна история. Но и за това тия историци са принудени - заедно с потока на Великото преселение на народите - да "изтрият" (да се представят за "изчезнали") почти всички стари народи на земята и след тях да направят така, че да се "появят" съвсем нови, да им се търсят прародини и, разбира се, след като са вложили мъчителна работа без смисъл, не стигат до никакви резултати."
  Юлия Хаджи Димитрова
 • 63 Граф Шахински

  2 4 Отговор
  Абе Валентине, научи си урока. С този пасквил не казваш нищо. Каква ти е целта с нег? Валерия Фол е стдентка и съпруга на Ал. Фол, драги. Толкова... Не ми се пише повече.

  Коментиран от #69

 • 64 Тази "статия" е такъв тюрлюгювеч

  2 7 Отговор
  Само с един бегъл поглед по текста и веднага се забелязват груби исторически и фактологически грешки като например, че Ал. Фол бил баща на Валерия Фол, а всъщност е нейн съпруг, или че Борджиите били италианска фамилия, а в действителност са испанска - името им е от града Борхия в Сарагоса, откъдето е родът им, че няма смисъл от четене. Преди някой да пише за "българското величие" е по-добре да седне малко да почете и да се подготви. Иначе всичко останало издава огромен комплекс за малоценност, каквато впрочем е самата "статия".

  Коментиран от #67

 • 65 Ами да да

  3 1 Отговор
  Ясно- цялото човечество са българи.

  Коментиран от #68

 • 66 Щ+×Щ

  3 3 Отговор
  Защо????Знаеш ли столицата на първата марсианско-българска държава и къде са заровени корабите ???

  Коментиран от #76

 • 67 Балтавар

  4 2 Отговор

  До коментар #64 от "Тази "статия" е такъв тюрлюгювеч":

  Испанският род Борха на каталунски звучи Борджия. На испански се изписва Borja, а на италиански Borgia. В днешна Испания през 5 век има може би по-устойчиви преселения на готи и вандали, васали на Атила, които са носили със себе си и трьок-българска лексика и ономастика. Трьок-българското "бурджани" е вариант на "българи" и в Испания и в Италия и в Бавария и в Бургундия и във Великобритания и в Дунавска България и в Пакистан и в Северокваказието. Това е основното, а не безспорното, че поначало тия са били "испанци". То и Херодот си мислил, че "Македон", като дошъл от Египет е египтянин, но той си е бил от древните български племена, казвал се е Бел Билиш и хората от неговата суба - орда са получили по-устойчивото си наименование билишци от името на царя си (билишци, или билсага - "хората на Бел Билиш") - т.н. пеласги. Херодот е приел, че се е казвал Македон, защото е назовал новото си владение "Макидан" ("Вълча долина", "Страна на вълчите хора" - на българите) и е зпомнен и легендиран от тогавашната местна народна памет заради наименованието на земите.
 • 68 4646

  4 2 Отговор

  До коментар #65 от "Ами да да":

  Сарказмът ти е безпочвен. Все едно всички хора по света, днес говорещи или знаещи английски, да се считат за англичани-британци. Оказва се, че в древността трьок-българският език е бил един вид официален за много земи и народи и на него е установена много ономастиката, за която съвременните хора изобщо не се досещат, че е такава.
 • 69 4646

  4 1 Отговор

  До коментар #63 от "Граф Шахински":

  Два въпроса:
  1. Зaщo, кoгa и кaк ce e пoявил eтнoнимът "бългaри"???
  2. Зaщo и кaк ca ce пoявили имeнaтa, кaквa e eтимoлoгиятa, кaквo в тeхния иcтoричecки рaзвoй и в рaзлични eпoхи oзнaчaвaт acтюнимитe c днeшнитe им имeнa: Кaвaрнa, Шумeн, Плиcкa, Прecлaв, Вeликo Търнoвo, Coфия (caмo Ceрдикa и Cрeдeц), Плoвдив, Вaрнa, Бургac, Руce???

  Коментиран от #90

 • 70 Димов

  6 2 Отговор
  История се доказва не само по лингвистичен признак, а и по намерени артефакти и запазени летописи. Под игото, писано с думите от дядо Вазов, е пълно с турцизми, характерни за онова време. Ако един, такъв, го чете след 200 г, ще заключи, че сме били турци.
 • 71 Димов

  1 1 Отговор
  Г-н Вътов, като сте такива българофили, родолюбци и патриоти с колежката Ви, къде бяхте, когато тук султанските привърженици клеветят имената на Ботев и Левски, под всяка статия за тях? Не си спомням да съм чел ваши коментари в статиите, в които разни Хасановци и Османовци почнат да ни наричат с мерзки епитети, да плюят подвизите на достойните ни възрожденци и да петнят паметта на загиналите за освобождението ни предци. Мен са ме банвали няколко пъти, докато опонирам на такива тв@ри. Къде бяхте вие?
 • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 73 Димов

  5 3 Отговор
  Не искам да звуча консервативно. Историята се обогатява и разкрива, когато човек търси и намира нови неща. Търсенето не бива да спира и е добре, че има хора, които постоянно проучват и разкриват стари, отдавнаизчезнали пътеки там, където отдавна са били изоставени и обрасли с трънаци.
  Но теориите трябва да се докажат, за да се превърнат в истина. Само с лингвистика не става. Както казах в друга статия - новите официални думи в българският език са емоджи, влогър и блокчейн. Ако някой съди по тях ще заключи, че сме произлезли от американците.
  Какво ще заключи авторът за своят произход, ако съди по името си - Валентин? Че е римлянин ли?
 • 74 9372

  3 0 Отговор
  Да са живи и здрави българските патриоти и читавият български народ.
 • 75 Големия Робот

  6 0 Отговор
  Браво на автора. На базата на фактите Историята,която се преподава и изучава е невалидна и не истинска. Има време за всичко това тепърва ще се вдига врява ,а нашите комший ще реват
 • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 77 Хехе

  3 1 Отговор

  До коментар #53 от "Димика":

  Доколкото схващам ти си от професионалните лъжци на историята и точно вас с право ви провокират и ви искат сметката. Значи, след като си компетентен, отговаряй на въпросите - 1. и 2.
  Ако не можеш, и аз с право ще ви питам, защо съм ви плащал и ви плащам заплатата цял живот да ме лъжете с незнание и фалшификации!?
 • 78 Баба ти

  2 3 Отговор

  До коментар #51 от "Яница":

  Язък за хубавото ти име. Питай си професора в Лондон, знае ли истинския произход на името на Лондон и Темза, на самата Великобритания. Сигурен съм, че си няма понятие, освен лъжите в Уикипедиите... Голям смях ще отнесе професора ти. Ти като ку..лейка, очевидно също не знаеш, щом защитаваш смехотворни представи. "Славяни " народ/нация няма, това ти е обяснено тук. Значението на имената не е като да си мажеш по смартфона. Авторът си е пуснал имейла да обяснява на такива заблудени англофилки и чуждопоклоннички.

  Коментиран от #85

 • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 80 Хехе

  2 1 Отговор

  До коментар #17 от "Съгласен":

  Ей, какви всезнайковци тук, май ви припознавам от края на статията, четох я докрая два пъти. По злобата ще ги познаем, че посоката е вярна. Ако cхвaщaм правилно ти cи oт прoфecиoнaлнитe лъжци нa иcтoриятa и тoчнo вac c прaвo ви прoвoкирaт и ви иcкaт cмeткaтa. Знaчи, cлeд кaтo cи кoмпeтeнтeн, oтгoвaряй нa въпрocитe - 1. и 2.
  Aкo нe мoжeш, и aз c прaвo щe ви питaм, зaщo cъм ви плaщaл и ви плaщaм зaплaтaтa ви цял живoт дa мe лъжeтe c нeзнaниe и фaлшификaции!?

  Коментиран от #88

 • 81 МАЛКА пенсИЯ

  1 0 Отговор
  Значи,не само,че сме дали нещо на света,но сме го и СЪЗДАЛИ.
 • 82 Питане

  5 1 Отговор
  Г-н Вътов, в онлайн-книжарниците намирам само вашата" Цивилизацията на древните българи. Атила - повелителят на света", но "Непознатата история на българите - комплект от 2 тома" е спрян от продажба. Защо, и евентуално кога/откъде мога да го закупя?
  Благодаря предварително! - Благодаря за това, което правите.

  Коментиран от #84

 • 83 само не руснаци

  7 1 Отговор
  Защото сайта и повечето коментиращи са руснаци или проруси. Руснаците се опитват от много години да заличат историята на България. Не случайно Българските архиви са в Москва и скоро няма да ги видим..

  Коментиран от #86

 • 84 Авторът

  3 0 Отговор

  До коментар #82 от "Питане":

  Тиражът от трето издание е бутиков и по тази причина е изчерпан. Има наличност само 1 комплект от предпоследната серия. Догодина ще се правят постъпки за нов печат. В предишната публикация тук е посочен имейл, По него може да се обсъди за запитване. Благодарности за отношението.

  Коментиран от #89

 • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 86 Русенец

  3 2 Отговор

  До коментар #83 от "само не руснаци":

  Кога дружахме с руснаците имахме история за Велика България. Сега, като дружите с европейците, макетата ще си присвоят и цар Самуил.
 • 87 Русенец

  3 2 Отговор

  До коментар #60 от "Бетов":

  Можеш да си скъсаш дипломата. Думи, близки по звучене, не са с еднакво значение. Терминът славяни произлиза от славни. Затова и имената им завършват на СЛАВ. Тъпотията със сходството с англозвучащата дума слейв=роб е измислица на новите ти европейски господари. За славяните Теофан Изповедник пише, че не са се оставяли да бъдат поробени нито в земите си, нито извън тях.

  Коментиран от #94

 • 88 Русенец

  2 2 Отговор

  До коментар #80 от "Хехе":

  Няма злоба, имате нужда от лечение. Като си плащал данъци, да беше учил в училище история и фактология, вместо да се поднасяш по комикси, поднесени от МАРВЕЛ. Отивай да търсиш автоботите, скрити зад Мадарският конник.
 • 89 Русенец

  0 0 Отговор

  До коментар #84 от "Авторът":

  А в учебниците по история кога? Или за там се иска повече от разделяне разноезични думи на срички и навръзването им?
 • 90 Русенец

  5 1 Отговор

  До коментар #69 от "4646":

  Град Монтана с кой народ ще го свържете, по името му? А Кърджали ще заключите, че е турски, нали?
  Не разбирате ли, че ако прокарате схващането, че общите думи/чуждици между два езика са достатъчни, да се заключи, че са един и същ народ, утре Турция ще претендира ние да сме турци, понеже имаме много турцизми във възрожденската ни литература?
  Или го осъзнавате, но......?

  Коментиран от #92

 • 91 Единдруг

  0 1 Отговор
  Пич, това е за "академични дискусии" , не за "факти"!

  Коментиран от #93

 • 92 Хехе

  4 2 Отговор

  До коментар #90 от "Русенец":

  От статията за теб:
  "А за успокоение на българите с правотечно мислене, днешният турски език е твърде млад и е дошъл в Мала Азия със своите носители османските узийци едва преди 700 години. Това го подчертавам специално, за да не смесват понятията за древния трьок-българския език на хон-българите и българите на Аспарух с много по-младия "турски" език..."
  Намали децибелите, когато ръсиш глупост след глупост.

  Коментиран от #96

 • 93 Жупел

  1 0 Отговор

  До коментар #91 от "Единдруг":

  Иди в СУ и го кажи на доскорошния кандидат-президент и подчинената му кохорта от блюдолизци на банкянския макак.
 • 94 123

  0 1 Отговор

  До коментар #87 от "Русенец":

  Византийците като цяло групират многобройните славянски племена, живеещи в близост до Източната Римска империя, в две групи: склавенои и анти. Произходният обш гръцки термин Sklavinia(i) (Σκλαβινίαι; латински: Sclaviniae) е бил използван за славянскиъе племена във Византийска Македония и Пелопонес.На Даврентий (ет. 577–579), първият славянски вожд, записан поименно, е изпратено аварско посолство с искане неговите подданици да приемат аварския сюзеренитет и да плащат данък, защото аварите са знаели, че славяните са натрупали голямо богатство след многократно ограбване на Балканите. Съобщава се, че Даурентий отвърнал, „Други не завладяват нашата земя, ние завладяваме тяхната “, и наредил Аварските пратеници да бъдат убити. Тогава Каган Баян предприема кампания (през 578 г.) срещу хората на Даврентий, и опожарява много от техните селища,
 • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 96 Русенец

  2 3 Отговор

  До коментар #92 от "Хехе":

  Стига с този трьок-бъларски. Ние говорим славянски диалект. ТОЧКА!
  Това, че прабългарският е български, не означава, че е днешният български. Днешният български, на който ти пишеш, е славянски диалект и не е езикът, на който е говорил Кубрат. Престани да даваш методики на ердовците, с които да претендират, че сме техен народ.

  Коментиран от #103, #104

 • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 99 Русенец

  3 4 Отговор

  До коментар #98 от "Не бе":

  1. Това, с тези термини, от Нострадамус ли си мислиш, че е писано?
  2. Кой ти иска източници? Искам ти доказателства! Намерени от теб или от някой друг, все ми е тая. Ти можеш сам да си източника на такива, ако не те мързи да се постараеш. Бъди ТИ източникът на доказателства за теорията ти. Извинявай, но имам навика да не кльопам всичко подхвърлено, от всеки срещнат, без да съм се поинтересувал, дали информацията е достоверна и доколко.
  3. Удобен похват на псевдоисториците е да се презастраховат, като предварително обвинят мнителните в консерватизъм. Така изначало убиват нуждата да доказват теориите си и скланят масите да ги приемат за чиста монета.
  4. Щом смяташ, че източниците на този трьок-български език са заключвани и скривани от хората цели 1500 г, ти как стигна до тях? Откъде видя нещо писано на трьок-български? Не се заяждам - питам. Искам да ми покажете, да видя и аз. Може ли? Моля! Много моля!
  5. Нещо не си разбрал. Не ти опонирам случайно. Искам ти доказателства, за да завършиш цикълът докрай. Ентусиазмът и търсенето на нови исторически сведения са похвални и трябва да се поощряват. Но история се пише не само по голи теории, а по доказани теории. Авторът е хвърлил много усилия по проучване на езиците и оформянето на теория - БРАВО! Хайде сега, да хвърли малко усилия и по доказването й, за да бъде приета от световните историци, че да знаят всички, че това е така, а не е просто поредната теория без подкрепа на доказателствата. Работи ли се в т

  Коментиран от #100, #102, #109

 • 100 Не бе

  3 2 Отговор

  До коментар #99 от "Русенец":

  Ха... Питай баба ти. Защо мен? И модераторът като ме е изтрил, не помня за какво ставаше въпрос...
 • 101 Етх

  1 0 Отговор
  Това е статия журналистическа за да създаде емоция. Много истини има там. Нас Българите са ни наричали с много имена през вековете, но тези които са го правили ги няма, а ние сме си тук.
 • 102 Я па тоя

  6 1 Отговор

  До коментар #99 от "Русенец":

  Готово бе, пишеш в нета:

  Дългоочакваните плочи, изписани на Кирилица от времето на траките

  .. четеш и се ограмотяваш..

  Коментиран от #105, #106

 • 103 123

  0 1 Отговор

  До коментар #96 от "Русенец":

  Езика на който сега говориш и езика на който е говорил Канас Убиги Курт/Кубрат е един и същи.Племената наречени пра българи са част от Панонския Аварски Каганат до 632, до тогава над тези племена в Авария управлява Канас Убиги Органа, а бъдешия Канас Убиги принц Кубрат от Аварския каганат до тази година е заложник за добросъседствот на Император Хераклиус във Константинопол.Освободен е от Константинопол и с римска поддръжка , предявява искане да бъде Каган на Авария с което започва гражданската война , в Аварския каганат..Аварската идентичност беше силно свързана с аварските политически институции. Групи, които се разбунтуваха или избягаха от аварското царство, никога не биха могли да бъдат наречени „авари“, а по-скоро „българи“. По същия начин, с окончателното отпадане на властта на аварите в началото на 9-ти век, идентичността на аварите изчезва почти мигновено.Общия държавен език на Аварския Каганат е прото славянски.

  Коментиран от #107

 • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 105 Русенец

  1 2 Отговор

  До коментар #102 от "Я па тоя":

  Ти пайтап ли си правиш? Това са няколко блога на такива, като тебе, които лансират теории, като тази. Как една недоказана теория доказва друга, недоказана теория?
  В тези блогове се ТВЪРДИ, че плочите били на десетки хиляди години!!! Дори единият "учен", в единият блог твърдеше, че Хефес живял 48 863 години, преди Александър Македонски, а вавилонците наблюдавали астрономически явление от (забележете) 730 000 години!!!! Имате ли представа какви числа са това? Знаете ли какво щеше да стане с тези каменни плочки и надписите им за няколко хиляди години? Ама били пазени от родолюбиви родопчани?! Дори във вакумиран съркофаг да ги бяха съхранявали, пак щяха да са на прах за толкова време. А те били намерени по градежи на манастири и по паланки. И кои са тези "родолюбиви българи", които са ги съхранявали в Родопите, преди изобщо да е имало българи по тези места? Въобще, давате ли си сметка, какво пишете?
  А коментарите в блоговете чете ли? Единият от опонентите е видял надпис 1881. Другият е видял изписан кръст, който става символ чак след Възкресението на Христос. Трети говори за натрупване на съгласни, като ХХХ и МММ, а аз лично различавам струпване на съгласни като МВКВКСЛТ, ВКСВХД и други такива.
  Както писа един от коментиращите, не е ли по-вероятно, 406ани да са се учили да пишат, понеже са нямали тетрадки, по него време?
  И ЗАБЕЛЕЖЕТЕ!!! Всички блогове твърдят, че плочите не са датирани, защото авторитетните учени не искали да се знае за тях. Първият блог,
 • 106 Русенец

  1 2 Отговор

  До коментар #102 от "Я па тоя":

  Първият блог, който намерих да ги описва, е от 2012 г. Не се ли намери поне един, който да ги беше датирал за тия 9 г? Ако не в България, то извън нея?
  Ама вие сериозно ли!!!
  И как всички блогъри казват, че още не са разчетени, а вие заключавате, че били на трьок-български език? Как става тази работа?

  Коментиран от #110, #112

 • 107 Русенец

  1 1 Отговор

  До коментар #103 от "123":

  Затова ли хан Омуртаг наредил Чаталарският надпис, на колоната, да е на гръцки? Понеже, българите говорили славянски, ама от няма що, решили да овековечат едно от укрепленията си за бъдните поколения на чужд език.
  Мислех, че ти се говори сериозно.

  Коментиран от #113

 • 108 Сатаната

  2 1 Отговор
  Респект г-н Вътов. Просто можеше да им проброите от едно до шест на санскрит и да видим коментарите.

  Коментиран от #116

 • 109 Учител по история

  4 1 Отговор

  До коментар #99 от "Русенец":

  Драги, чета и се изумявам, колко правилно са те предвидили и изрисували в статиите, които във Факти са вече над 10, и колко красноречиво се саморазобличавате. И на всичко отгоре имате нахалството да нервничите с крясъци. Авторът ви кани учтиво, вие с ваши "научни" методи и дисертации да докажете произхода на имената българи и на нашите столици на които щете езици, най-напред с българския. Но защо никой и никъде досега, стотици наши историци и езиковеди, повече от 140 години след Освобождението ни никой не го е направил? Докажете вие обратната теза.
  Имам предимството, че съм се снабдил с книгите на г-н Вътов. Там всичко е описано, подобие на Херодот, подобие на дисертация. Направих си труда пак да прегледам тая тухла, тежи 2,5 килограма, формат А4, над 850 страници. Аз се затруднявам физически да чета текста, защото е написан със ситен шрифт и страниците са пълни отгоре до долу. Значи, ако е напечатана във формат като романа Винету, тая книга трябва да излезе около 3000 страници. Сигурно заради това той е сгъстил текстовете, иначе не става. Чете се трудно, сравнения през 2-3 реда, повече от година и не мога да я преборя. Как я е писал, не зная.
  Ти искаш доказателства, искаш да участваш в някакъв панаир да го рецензирате. Ами първо прочетете, после напишете това което ви пита с въпроса Защо?, и тогава си отваряйте голямата уста. Смешни сте.

  Коментиран от #111

 • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 111 Русенец

  1 2 Отговор

  До коментар #109 от "Учител по история":

  Добре, че не си чел Хари Потър - щеше да повярваш и на тях книги, че и те са бая обемисти. Явно това ти е критерият за истина.
  Извинявайте, че не кълва на бастун. Явно много ви е страх от хора, които мислят с главите си.
  Нека се датират артефактите, които са открити. Чувал съм, че в България датирането на каменни находки е трудно, но вече сме отворени за света и нищо не пречи да се направи извън България. Има специалисти със собствени лаборатории, които си вършат добре работата и не бягат от пари.
  И ще прощаваш, даскале, но къде видя някой да нервничи, при това с крясъци? Исписвам една-две думи с главни букви, за да ги подчертая. Не пиша постоянно с капса, че да твърдиш, че крещя.
 • 112 Я па тоя

  4 1 Отговор

  До коментар #106 от "Русенец":

  Опаа, вече търсим под вола теле!
  Дал съм ти елементарна насока, но ти искаш без да се трудиш, да ти дам всичко наготово. Така грамотност не се гради.
  Примери много:
  ...РАЗЧЕТЕНИ СА
  "Върху плочката от Градешница /пази се във Врачанския музей/ с пиктограмите за Бог, Завет и Орфей е изписан Заветът между Орфей и Бога. И че това е кивотът на Орфеевия Завет, т.е. най-старият кивот в света. Но и този и доста други артефакти /от културите на Градешница, Караново и Тартария, Румъния - съставящи неолитната култура в Югоизточна Европа/, досега не са били разчетени, понеже никой от учените не е правил опит да разчете тези знаци през египетското писмо, което е абсолютно аналогично с тракийското.
  ...
  Оказа се, че тракийските пиктограми върху енеолитните плочки от Точиларе, Караново, Тартария и Градешница представляват първите намерени записи на няколко глави от „Египетската Книга на Мъртвите”, предхождащи с хилядолетия нейните копия в Древен Египет.
  Тракийският надпис върху златния пръстен от Езерово се оказва кратък откъс от нейните глави с номер 147 и 148. А надписът от Кьолмен – извадка от глава 58 на „Книгата на Мъртвите”, което я прави в първичния й оригинален вид сборник от религиозни текстове с древнотракийски произход,Кивотът от Градешница които биват доразвити и разширени по-късно на египетска почва в нейните многобройни варианти, известни като „Пирамидни Текстове”, „Ковчезни Текстове” и др...."

  Коментиран от #114, #121, #122

 • 113 123

  1 1 Отговор

  До коментар #107 от "Русенец":

  България не е има собственна азбука пр времето на канас убиги Омуртаг, Надписа е в църква Св 40 мъченици във Велико Търново. И се чете следното;Дори човек да живее добре, той умира и се появява друг. Нека този, който дойде по-късно, като види този надпис, да си спомни този, който го е направил. А името е Омуртаг, Канасубиги , къде точно пише хан? "kanas bigiom ourtag" (Kanas(u)bigi Omurtag) никъде няма титла хан

  Коментиран от #115

 • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 115 Гост

  0 1 Отговор

  До коментар #113 от "123":

  Братчед, този известен надпис е на гръцки език. Хайде да се приземиш малко.

  Коментиран от #120

 • 116 123

  0 1 Отговор

  До коментар #108 от "Сатаната":

  Господина пише текста на историята от Джагфар Тарихи. Тази история е писана около 1650 г, и с голямо влияние от ислям и арабски/мюсулмански наименования на местности, народи и титли .Като Хон се употребява за съвременното Хун и Българин, в какъвто смисъл са влагали и историците на римската империя при които Българ и Хун са едно и също название на един народ.Исторята е предимно историята на Българите от Волга или племето на Котрагите, не на Дунавските Българи-с водещо племе Утигури и Аспарух. Така наречените Анчи са Анти или както някой ги наричат славяни сега.
 • 117 123

  0 0 Отговор
  "Седемте клана". Българското племе се нарича още в литературата "болгари" и "праболгари". Българите на Европа са съставени от украинските българи, наречени „кара-българи” („западни” или „черни българи”), транскавказки българи, наречени „бурджани”, и българи от Итил-Урал. През 737 г. сл. Хр. маса от бурджаните, а през 820 г. кара българите приемат исляма.
 • 118 Конник

  0 0 Отговор
  “Изследовател на свободна практика, българин и патриот, работил за България на друг фронт, днес будител на български народ в научаването на неговата забранена от световното задкулисие история.“
  Изследовател на свободна практика, българин и патриот, работил за България на друг фронт (ДС - шпионско отдел), днес будител (от бившо ченге - възродител) на български народ в научаването на неговата забранена (по времето на Тодор Живков) от световното задкулисие история.
  Друг форум няма да получиш!

  Коментиран от #119, #123, #124

 • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 120 123

  0 0 Отговор

  До коментар #115 от "Гост":

  Ако не ти е известно управляващите Българите и съюзниците им не са били неграмотни и не образовани по тогавшния стандарт, имали са роби съвтници и хора които са били отвлечени при походите им за грабеж в Римската Империя ,които са можели да пишат и говорят съответно гръцки или латински в зависимост от коя част на империята са били живели преди да бъдат откарани като роби в земите на хуните,аварите или по късното им название Българи. Титлата в Авария е Каган, а в Дунавска България Канас Убиги- за Император.Има достатъчно написано от тогавашните историци какви са тези хора и какво представляват като народ. В Историята на Ислямизираните Воложките Българи писана през 1650г владетелите им са наричани Хан - за император.Единственния Хан в Дунавска България е Чака, властвал около година преди да бъде убит от поданниците си Бълагри Болари.
 • 121 Русенец

  0 0 Отговор

  До коментар #112 от "Я па тоя":

  Много смесваш нещата. Какво общо имат неолитните плочици от Точиларе и Караново с плочите от Родопите? Родопските плочи са гравирани с кирилица и глаголица, като прави впечатление, че кирилицата е със съвременна графика на изписване. Неолитните плочици от Караново и Точиларе са с египетски пиктограми - символи, наподобяващи хора, животни, растения, предмети от бита..... Двата вида артефакти са коренно, ама коренно различни. Плочиците от Караново не приличат на отчупени парчета от основна, по-голяма плоча. По-скоро приличат на ритуални амулети със заоблени краища, оформени, с гравирани думи за орисване. Може да са медальони, а може да са и за някакъв ритуал. Твърди се, че съдържат фрагменти от текстове, от книгата на мъртвите, на египтяните. Лично на мен символите по тях ми приличат по-скоро на шумерски глифи, от средният период на развитието им (около 2500-2800 г пр.Хр.), но не са изписани клиновидно, както тях. Пък и кой съм аз, че да твърдя със сигурност.
  Просто казвам, че плочиците от Караново и Точиларе въобще не са свързани с плочите от Родопите и не доказват произхода на последните.
  Малките плочици е възможно да са навлезли при търговски отношения или да са донесени от странстване. Аз имам хлопка, чиито език е гравиран с китайски йероглифи. Ако някой я намери след 1000 г, ще трябва ли да заключи, че китайците са властвали по тези земи? Търговията и странстването са средства за навлизане на чужди предмети и думи в езика в бита на места и при хора, з

  Коментиран от #125, #126, #127

 • 122 Русенец

  0 0 Отговор

  До коментар #112 от "Я па тоя":

  Търговията и странстването са средства за навлизане на чужди предмети и думи в езика в бита на места и при хора, за които не са характерни. Виж само какво се случва с езика ни, от индустриалната революция насам. Имаме ли технически термин, който да не е чуждица? Навсякъде пишем "кибрит". Значи ли това, че сме греманци? В миналото търговията е била проводник да навлязат в езика ни чуждици. Днес е същото, само че сега не търгуваме само с пипер и домати, а вече обменяме и технологии, което прави навлизането на чуждици още по-скоростно и мащабно.
  Тези артефакти са наистина много интересни. Теориите ви също. Но без датирането им ви съветвам по-полека с кардиналните заключения.
  И не заклеймявайте всеки скептичен с печат "антибългарин". Да, има и такива, и те се възползват много умело и най-лукаво от прибързаните заключения. Затова на няколко пъти приканвам да се намерят хора, които да датират артефактите с някаква, достатъчна точност, но да е направено с установени методи, а не просто - видял го и казал "Това е на поне 12 000 години". Така звучи несериозно и не подхожда на мащабите на откритията и лингвистичните проучвания, направени до момента.
 • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 125 Я па тоя

  1 0 Отговор

  До коментар #121 от "Русенец":

  Пич, два дни чете за да изпляскаш поредната голяма простотия.------------

  "Надписът в Белинташ, светилището на бесите, посветено на бог Сабазий в Родопите. В края на 2008 е заснет, измерен и документиран. Дълъг е 70 см, височината на знаците е 20 см и съдържа поредица от 14 или 15 знака, издълбани в хоризонтална скала при древното скално светилище Белинташ - на възраст около IV-V хил. пр.Хр. И потвърждава тезата, че нашите предци от Родопите са имали писменост по-ранна от гръцката.
  При Белинташ се открива надпис, а наличието на знака IYI и то в самото му начало . Този знак, обикновено свързван с прабългарите, е намиран и в други тракийски светилища (напр. Щуд край Ситово). Традиционната българска историография обаче твърди, че преди 681 г. българи в Родопите не е имало"
 • 126 Я па тоя

  1 0 Отговор

  До коментар #121 от "Русенец":

  Пич, два дни чете за да изпляскаш поредната голяма простотия.------------

  "Надписа от Ситово - най-стария надпис на европейски народ! Много преди гърци, латини, келти и германи да се научат да пишат, траките са правили монументални надписи (буквите са с височина около 40 см)....Поради възрастта, а и ерозията знаците не са много ясни, има и лигатура на три букви Е, Б, У, но въпреки това думите могат да се прочетат. От ляво на дясно е написано:
  ОН УЧЛ У НЕБУ ЕЧЛИ У СИНЕЙ НЧАЙ КУИС ЧИА У ЗИМЛЕ
  ....Той отиде в небесата, оплакан от синовете, този, който бе погребан тук в земята"
 • 127 Я па тоя

  0 0 Отговор

  До коментар #121 от "Русенец":

  Пич, два дни чете за да изпляскаш поредната голяма простотия.------------
  "Златния пръстен от село Езеро ( V век пр. н.е.) - надписът върху този пръстен е единственият цялостен текст на "тракийски" език известен на науката до ден днешен.

  Надписа гласи :
  Ролистене, аз Неренеа ти, лтея ниско, а разеа до мен ти лежи, .--
  Ролистене, аз, твоята Неренеа, тлея тук долу, а сразен до мен ти лежи(ш), .

  Надписът свидетелства, че сходствата между "тракийския" език и днешния български са не само лексикални, но и граматически!

  Коментиран от #128

 • 128 Русенец

  0 0 Отговор

  До коментар #127 от "Я па тоя":

  Докога ще скачаш от цвят на цвят, като пчеличка? Всеки път говориш за съвсем различни артефакти и коренно различни текстове по тях, нямащи нищо общо с предишните. Нито плочиците от Точиларе и Караново имат нещо общо с плочите от Родопите, нито пък двете имат нещо общо с пръстена. Съвсем различни писания върху съвсем различни артефакти. Не си помагаш, ама хич. Пиктограмите нямат нищо общо с кирилица и глаголица. А кирилицата и глаголицата по родопските плочи е разчетима само като отделни символи, но не и като думи / текст, докато пръстенът дори аз успявам да разчета думи по него. Стига вече! Подобни находки не заслужават такова отношение.

  Коментиран от #129

 • 129 Я па тоя

  0 1 Отговор

  До коментар #128 от "Русенец":

  Да, добре, явно не ти оттърва...
  Първо ти дадох насока за плочи, изписани на Кирилица от времето на траките, но ти се направи на "умен" и искаше прочит. Предоставих и прочит на писменност от времето на траките от други места с кирилски букви и сходствата между "тракийския" език и днешния български, и пак не си доволен, защото просто си неграмотен. Виж за това не мога да ти помогна. Лек ден, и чети повечко.

  Коментиран от #130

 • 130 Русенец

  0 0 Отговор

  До коментар #129 от "Я па тоя":

  Какво стана с апелът за културен диалог? Кой на кого нервничи? Явно не правиш ралика между невеж и неграмотен, а си тръгнал да спориш на сериозни тематики.
  Твърдеше, че Родопските плочи, на кирилица, били от траките. Попитах те, как го заключи това, а ти ги сравни със съвсем различни плочици, с египетски пиктограми. Как египетските пиктограми обясняват кирилицата, не можа да ми обясниш. Вместо това представи пръстенът от Езерово, който е изписан на тракийски език, но с гръцки букви. Не с кирилишки! Не с глаголица! А с гръцки букви! Нищо от това не обяснява плочите от Родопите, нито ги определя като тракийски.
  И забележи, че не оспорвам плочиците от Караново, нито пръстенът от Езерово. Това са си артефакти с доказан произход. През цялото време те питам, как заключи, че родопските плочи са от траките, а ти не можа да се обосновеш.
  Не обясни и как така прабългарите са говорили славянски език, писали са на кирилица, а колоната на Омуртаг е на гръцки?
  Защо не датирате плочите от Родопите, за да се знае със сигурност от коя епоха са? Така скептицизмът ще се поразсее малко.

  Коментиран от #131

 • 131 Я па тоя

  0 1 Отговор

  До коментар #130 от "Русенец":

  Кой ти каза,че буквите на златния пръстен от с. Езерово са гръцки, а не тракийски, в голямата си част наподобяват по форма гръцките, но това какво значи? Има и кирилски букви, а тракийската писменост е много по стара от гръцката.
  Явно търсиш под вола теле! Ами няма го.
  Първо се правеше на отворен и искаше нещо на тракобългарски и ти дадох насока за плочи, изписани на Кирилица от времето на траките, но ти се направи на "умен" и искаше прочит. Предоставих и прочит на писменост от времето на траките от други места с кирилски букви и сходствата между "тракийския" език и днешния български, и пак не си доволен.
  И тъй като вече от незнание не знаеш какво правиш, взе да задаваш все нови и нови глупави въпроси.
  Да спрем само на един. Кой точно въпрос те мъчи? Формулирай го и кажи.

  Коментиран от #132

 • 132 Русенец

  0 0 Отговор

  До коментар #131 от "Я па тоя":

  Само в интерес на дискусията няма да докладвам коментарът ти за обиден. Започваш да излизаш от рамките на добрият тон, което не ти прави чест.
  Буквите по пръстена са ДОКАЗАНО ГРЪЦКИ, въпреки, че езикът не е. Прочети Уикипедия, ако не вярваш. Там пише ясно: "От горната ѝ страна е изписан ясно четим текст с ГРЪЦКИ БУКВИ". Това е най-дългият надпис, за който се предполага, че е тракийски. Мисля да спрем с този въпрос до тук.
  Буквите, по плочите от Родопа, са на кирилица и глаголица. Нито са датирани, нито разчетени. Поне да беше установено с какви инструменти са изсечени, да се установи дали са медни, бронзови или железни, че да се даде насока поне от коя епоха са. Този въпрос остава отворен.
  А ето и единственият ми въпрос, който задавам от началото на разговорът ни: ОТ КОЙ ВЕК СА НАДПИСИТЕ ПО ПЛОЧИТЕ ОТ РОДОПИТЕ и по кой метод са датирани?

  Коментиран от #133, #134

 • 133 Я па тоя

  0 1 Отговор

  До коментар #132 от "Русенец":

  Естественно, че буквите по пръстена са "доказано" гръцки, допреди скоро те доказваха и, че траките са безписмен народ, а се оказа, че са лъгали.
 • 134 Я па тоя

  0 0 Отговор

  До коментар #132 от "Русенец":

  Надписът в Белинташ-Родопите, светилището на бесите, посветено на бог Сабазий в Родопите. В края на 2008 е заснет, измерен и документиран. Дълъг е 70 см, височината на знаците е 20 см и съдържа поредица от 14 или 15 знака, издълбани в хоризонтална скала при древното скално светилище Белинташ - на възраст около IV-V хил. пр.Хр. При Белинташ се открива надпис на знакa IYI и то в самото му начало.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Ситовският надпис в Родопите-най-стария надпис на европейски народ! Много преди гърци, латини, келти и германи да се научат да пишат, траките са правили монументални надписи (буквите са с височина около 40 см)....Поради възрастта, а и ерозията знаците не са много ясни, има и лигатура на три букви Е, Б, У, но въпреки това думите могат да се прочетат. От ляво на дясно е написано: ОН УЧЛ У НЕБУ ЕЧЛИ У СИНЕЙ НЧАЙ КУИС ЧИА У ЗИМЛЕ ....Той отиде в небесата, оплакан от синовете, този, който бе погребан тук в земята" ,,,,,,,,,,,,,

  На някои каменни надписи от Родопите няма точна дата, защото не са обстойно изследвани.
  Но при всички има слято писане без разстояния между думите, което е характерно за всички древни писмености;
  Невъзможността текстът да бъде разчетен, независимо, че почти всички знаци са познати за един грамотен българин;
  Много малкото букви, означаващи гласни звуци, също присъщо на древните писмени системи;
  Липсата на някои букви от съвременната ни азбука...ит.н.

  Коментиран от #135

 • 135 Русенец

  0 0 Отговор

  До коментар #134 от "Я па тоя":

  Ето това е отговорът, за който питам вече сто пъти:

  "На някои каменни надписи от Родопите няма точна дата, защото не са обстойно изследвани. Но при всички има слято писане без разстояния между думите, което е характерно за всички древни писмености; Невъзможността текстът да бъде разчетен, независимо, че почти всички знаци са познати за един грамотен българин."

  Благодаря! Ще се радвам да продължим дискусията, когато датират находките и дай Боже - да ги разчетат.
  Пожелавам успех на търсещите истината. Лично аз смятам, че огромна част от културното ни наследство е било разграбено и унищожено от османските набези. Това, което се намира днес, са останалите след варврите трохи.

  Коментиран от #136

 • 136 Я па тоя

  0 1 Отговор

  До коментар #135 от "Русенец":

  А тези които са изследвани и посочих, какво да правим с тях? Игнорираме ги, и чакаме да изследват останалите, а ако и останалите не са удобни, игнорираме отново...Колко лесно било..тц,тц,тц..

  Коментиран от #137

 • 137 Русенец

  0 0 Отговор

  До коментар #136 от "Я па тоя":

  Никога не съм те питал нито съм спорил за другите. Питах за седемте родопски плочи със слято писане на кирилица. Те ме интересуват от кога са и какво пише на тях.

  Коментиран от #138, #139, #140

 • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 139 Я па тоя

  0 1 Отговор

  До коментар #137 от "Русенец":

  Защо ме триеш, не съм те обидил, а е видимо..

  Коментиран от #143

 • 140 Я па тоя

  1 1 Отговор

  До коментар #137 от "Русенец":

  Аааа, чак сега загрях. Мислех, че си говорим за родопски надписи (по твое искане), а то се оказа, че не било съвсем така. Трябвало е да говорим само за определени родопски надписи, които да не опровергават на 100% твоите писаници, като в коментар-99, например:
  "4. Щом смяташ, че източниците на този трьок-български език са заключвани и скривани от хората цели 1500 г, ти как стигна до тях? Откъде видя нещо писано на трьок-български? Не се заяждам - питам. Искам да ми покажете, да видя и аз. Може ли? Моля! Много моля!" ,,,,,,,,,,,,,,,,, Елементарно, плоско и лаишко...

  Коментиран от #144

 • 141 Владимир Иванов Славов

  2 0 Отговор
  Голямо благодаря, благодаря просто че вършиш такава работа и в мое лице имаш един другар по този не лесен, но пък много приятен път в опознаването, изучаването, разкриването и споделянето на ИСТИНАТА. Истината за историята, за бита, за знанието, мъдростта, добротата и същността на нас, Българите и на нашата мила родина, БЪЛГАРИЯ. Пожелавам си повече осъзнати Българи като теб и по-висока обществена активност за напред. Поздрави от сърце и помни, че няма ненаказано зло и нямасвършено добро, което да не се връща обратно, така че продължавай. Убедителен си и разсъдъка, мислещ, търсещ.. Не спирай, на прав път си. Всяка истина, излиза.. рано или късно, но винаги се разкрива. Заедно сме, напредни да живее БЪЛГАРИЯ!
 • 142 Владимир Иванов Славов

  1 0 Отговор

  До коментар #4 от "Behemoth":

  Дано, тези дето ни трябват за бъдеще, които ни водят към него, не са като теб, че хич не го виждам розово. Е това ще е небивало със сигурност... Айде стегни се, стига вече пишман разбирачи и всезнайковци, да се обаждат, където нямат никаква работа...
 • 143 Русенец

  3 1 Отговор

  До коментар #139 от "Я па тоя":

  Аз не трия. Мен ме трият.
 • 144 Русенец

  3 1 Отговор

  До коментар #140 от "Я па тоя":

  Че ти нищо не показа на трьок-български. Исках да видя надпис на трьок-български, а ти не можа да ми покажеш такъв. Показа ми само неразчетени надписи на кирилица и глаголица, които дори не са датирани, нито се знае на какъв език са, нито от кого са, нито какво пише на тях. Показа ми и малки плочици с египетски йероглифи, но те са египетски. Един пръстен има намерен, който е на тракийски с гръцки букви и туй то. Но той е на тракийски, а не на трьок-български.

  Коментиран от #145, #146


 • 145 Я па тоя

  3 2 Отговор

  До коментар #144 от "Русенец":

  Пишеш в нета и започваш да се ограмотяваш:Тракийският произход на българския език /// Но, интернет е за нашокване на канчета, не за образованост. Образованост по въпроса се гради от книги, които днес има в изобилие./////////// и пример: Ето един исторически факт, и той е за глагола СЪМ. Извор: "Р.Т." стр.175, ІV кол., стих 4.10. и 4.11. - Бронзова плоча Botorrita III.

  Непроменяем, стационарен декодер "Руница- кирлилица ІІІ"

  САЩИВЩРАДИКИСЪМТЪАОУВФМОУЖ

  Сепарация САЩИВ Щ РАДИ КИ СЪМ ТЪАОУ ВФ МОУЖ

  Прочит:

  САЩИВ Щъ РАДИ КИ СЪМ ТЪАОУ ВъФ МОУЖ

  Новобългарски превод:
  1. Същият който направи да съм така възможен.
  2. Същият ще направи да съм с такива възможности.
  3. Същият заради който съм тук възможен ( в смисъл "възможен за живот") и т.н.

  Каквото и да е значението на целият израз от двата стиха, то СЪМ е непроменим по съдържание и смисъл като глагол.

  И това е БЪЛГАРСКИ ГЛАГОЛ ОТ ІІІ в. пр.н.е.////////////////// Пишеш в нета:2500 Г. БЪЛГАРСКА РЕЧ-----и продължаваш да се ограмотяваш. Успех!
 • 146 Ехоо

  5 2 Отговор

  До коментар #144 от "Русенец":

  Ти виждал ли си надпис на ци.ански език. Но го говорят десетки милиони хора! Не става въпрос, че тракийският език е циг.нски. Но това е подобната матрица. На твърди носители са останали съвсем малко надписи. Надписът от печата в Караново е на трьок-български, но никой днес не знае тоя език. Плочката от Градешница. Ситовския, Надарския, Кьолменския надписи. Надпис от тракийския светилищен комплекс над с Буково (Пилашево) в планината Драгойна. Надписите от съкровището Наги Сент Миклош в Унгария, снимката на статията е от там. Надписите на етруския език. А етруския е с етимология от атрячски (Атряч > Троя) език. Руните в Сибир са на трьок-български.

  Коментиран от #147

 • 147 Русенец

  1 3 Отговор

  До коментар #146 от "Ехоо":

  На трако-български друг път. Печатът от Караново си е с египетски глифи - нищо общо с кирилица и глаголица, нито с гръцките букви по пръстена от Езерово.

  Коментиран от #148, #149

 • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 149 Я па тоя

  4 0 Отговор

  До коментар #147 от "Русенец":

  То и за България учим, че е създадена през 681 по един договор с ИРИ, но това не значи, че е вярно. Имаме договор с ИРИ още през 480 г.!!////
  Надписа на пръстена от Езерово е на тракийски език с гръцки букви, официално поне за сега.Но и това ще се промени с времето.

  На надписа няма гръцки букви, просто защото гърците вземат своята азбука от пелазгите(траки), като в по-късни времена добавят омега, тета...Никоя от тези букви не присъства на надписа.

  Старите извори са ясни, Алкидамант определя тракиецът Орфей като създател на азбуката. Диодор Сицилийски добавя, че траките Орфей и Лин са първите писали с древната азбука. Според Плиний пелазгите са тези, които пренасят древната азбука в Лациум...

  Гърците не само, че не са създавали азбука, но със чудовищен фанатизъм са унищожавали тракийските епиграфски паментици...

  Коментиран от #150

 • 150 Русенец

  1 4 Отговор

  До коментар #149 от "Я па тоя":

  Когато влезе в учебниците, ще ти повярвам.

  Коментиран от #151

 • 151 Я па тоя

  4 0 Отговор

  До коментар #150 от "Русенец":

  Днес учебниците се определят в зависимост от политическа конюнктура, от лобита и най-вече ЕС. Има много невярни, грешни или изопачени неща, които ние като слаба държава ни е трудно да променим. Пример с България-681, Кутмичевица (днес РСМ) "турско съжителство", , или в учебника за 6-ти клас, където Тракийската епоха е представена след Елинистичната (което е невярно)..ит.н...

  Коментиран от #152

 • 152 Русенец

  0 0 Отговор

  До коментар #151 от "Я па тоя":

  За този коментар получаваш +.