ДАНС да каже за произхода на големите влогове в КТБ

Списъците не изсветляват картината за фалита на банката, смята д-р Вера Архундова от НПО „Ние, Гражданите”

Публикувана: 12 Февруари, 2016 12:42
3 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1920
ШРИФТ ПЕЧАТ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Публикуваните данни не водят до изсветляване на картината на принудителния фалит на банката. Тяхната цел очевидно е да отвлече вниманието на гражданите от безобразното и немотивирано отхвърляне от синдиците на абсолютно всички възражения, подадени от кредиторите на КТБ АД /н/ с една единствена цел – да осигури максимални постъпления от масата на несъстоятелността в полза на Фонда за гарантиране на влоговете в банки. Това коментира д-р Вера Архундова от НПО „Ние, Гражданите”.

На 9 февруари 2016 г. синдиците на КТБ в несъстоятелност АД публикуваха поредната порция списъци в изпълнение на разпоредбите на чл.62, ал. 12 от Закона за кредитните институции, влязъл в сила на 1 януари 2016 г. При изготвянето на списъците с клиенти на банката – политически лица, представители на централната и местните власти, народни представители, представители на съдебната власт – членове на ВСС, съдии, прокурори и следователи, както и ръководни кадри на политически партии извън изпълнителната и законодателната власти и свързани с тях лица, са посочени данни за периода от 06.11.2009 г. до 06.11.214 г.

Декларираната цел за публикуването на тези данни – достигане на пълна прозрачност по казуса КТБ и изваждане на истината за възхода и краха на банката очевидно не е достигната и не може да бъде достигната поради недодяланите поправки на ЗБН и ЗКИ, предназначени специално за КТБ. А може би поради „професионално” направените поправки в най-добрите според Бойко Борисов банкови закони в ЕС, целящи прикриване на истината, мотивите и облагодетелстваните материално от преднамерения фалит на банката. Това коментира д-р Вера Архундова от НПО „Ние, Гражданите”.

Какви са първите впечатления от проучването на списъците:

Първо, при разглеждането на списъците на физическите  и юридическите лица с влогове в банката се посочва максималния размер на влога и вида на валутата, в който той е направен. По този начин не става ясно:

Към коя дата е бил наличен максимално посоченият размер на влога – през 2009, 2010 или 2014 година; Какъв е бил размерът на влоговете към последната официална отчетна дата преди поставянето на банката под специален надзор – 31.12.2013 г. и какъв е бил размерът на този влог на 20.06.2014 г. Това би индикирало директно лицата, които са били „посветени” и са изтеглили средствата си от банката непосредствено преди затварянето й. В наши предишни изследвания и анализи ние показахме действителната картина съгласно посочените в горния абзац критерии и направихме изводи за основните „бенефициенти” на вътрешната информация – всички фирми  и лица, свързани с Ирена Кръстева, т.е. с депутата от ДПС Делян Пеевски, депутати и  членове на ГЕРБ в местната власт и изпълнителните агенции бяха изтеглили влоговете си преди поставянето на КТБ под специален надзор. Нашият анализ показа, че за по-малко от седмица – две преди 20.06.2014 г. от 19-те сметки на фирми на Ирена Кръстева са били изтеглени над 112 млн. лв. в брой. Това се отнася и за редица други депутати от ДПС, ГЕРБ, БСП и магистрати, които влизаха в съкратения вариант на нашия списък, коментира Вера Архундова.

Второ, пълният списък с имена на вложители и фирми – политически фигури, получен на база над 250 хил. клиенти на банката, показва недвусмислено следните данни:

Почти равномерно участие в списъка от 46 страници на политици, т.е. свързани с политици лица, магистрати от всички равнища – съдии и прокурори от ВСС, ВАС, ВКС, касационна, апелативна и районни прокуратури, следователи и изпълнителни директори на изпълнителни агенции за предоставяне или одит на средства от ЕС. Присъства и цялата плеяда от членове на надзорния съвет на КФН, от надзорните съвети на редица банки, в т.ч. и на Българската банка за развитие. Това означава, че тези отговорни за политическата и съдебната система лица НЕ СА ПРИЕМАЛИ ИЛИ СЧИТАЛИ КТБ ЗА ПИРАМИДА, за каквато я обявиха след изкуствено предизвикания й фалит. Някои от знаковите имена са посочени в приложение по-долу по азбучен ред съгласно един-единствен критерий – размера на влоговете им; Макар и кратка извадка, този списък изисква да зададем следните въпроси. Без да изключваме възможността тези средства да са спечелени от нормална търговска или друга дейност, да са били декларирани като приходи и да са с платени данъци, все пак финансовото разузнаване и ДАНС наясно ли са с произхода на тези средства? За всяка внесена или преведена по банков път сума над 15 хил. лв вложителите в български банки попълват специални декларации за произход на внасяните средства, които би следвало да се анализират от финансовото разузнаване. Тази проверка е особено наложителна когато става въпрос за лица, които отговарят за усвояване или одитиране на европейски средства.

Трето, най-шокиращите за нас изводи се налагат при анализирането на информацията в списъците по чл.62, ал.12, т.6 от ЗКИ за периода от 06.11.2009 до 06.11.2014 г.- плащане по фактури за придобиване на участия и ценни книжа, като списъкът е съставен въз основа на сведенията, предоставени в електронен формат на основание чл.62, ал.15 ЗКИ от председателя на Сметната палата на Република България и Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

Основният акцент поставяме върху имена, свързани най-вече с изпълнителните агенции по усвояване на европейски средства, одита на тези средства. Не по-малко участие като размер на придобиванията на ценни книжа имат, разбира се, и политици, магистрати, следователи и висши полицаи.

В повечето случаи посочените суми, платени през КТБ са за пакети акции, участия и ценни книжа на няколко инвеститора, поради което размерът на тези вложения може да бъде определен от анализа на вписванията в други регистри. Водещи в класацията за крупни собственици на ценни книжа за милиони са Румен Порожанов , изпълнителен директор на Фонд „Земеделие” чрез съпругата си Веса Порожанова – ценни книжа за милиони тя притежава в „Армар Корпорейшън” – ако всяка партида, посочена в списъците с цена на плащане означава придобиване на нови книжа, то г-жа Порожанова притежава в това дружество ценни книжа за 1,026 млн. лв и 3,02 млн. евро. Пакети от ценни книжа Порожанови притежават и в „София Булгартабак” АД, Трейс Груп АД, Централна кооперативна банка, „Химимпорт” АД и др. Крупен собственик е и Ивайло Цонков – съпруг на Антоанета Георгиева-Цонкова, изпълнителен директор на ИА „Одит на средствата от ЕС” – в „Булгартабак Холдинг”, „Блек сий Сървиз” ООД, Булстрад Виена Иншуранс Груп, ЦКБ и др. Това се отнася и до Емил Атанасов – бивш член на надзорния съвет на КФН, съпругата на Данаил Русев Димов - зам. - изпълнителен директор, ИА”Военни клубове и военно -почивно дело” и др. Посочените, а и много други политически лица имат участия чрез управление на техни активи от банки, дружества и фондове, но и тези данни показват групиране на съответните инвеститори по партиди и е невъзможно да се определи сумата на инвестициите им.

Четвърто, не по-малък интерес буди и списъкът на лица по линията на договорните плащания, като последните са разделени в две групи – консултантски и плащания по трудово правоотношение. В тази връзка, както и преди сме подчертавали, става ясно, че в КТБ са работили съпруги и съпрузи на магистрати, политици, член на УС на БНБ. Например Елка Костова, съпруга на Димитър Костов, УС на БНБ, е получила по трудов договор над 257 хил. лв. най-вероятно за период от пет години, и 3,9 хил. лв. по консултантски договор с КТБ.

Пето, списъкът на основните кредитополучатели потвърждава данните ни, че сред най-крупните кредитополучатели са дружествата Промишлено строителство холдинг, Водстрой 98 АД, Табак, Лавка, Булгартабак холдинг. Картината би била много по –пълна, ако синдиците бяха публикували издадените в полза на определени фирми безусловни гаранции за участие в обществени търгове. Въз основа на информацията за обществените търгове през 2013 г- 2014 г. изчислихме, че фирмите от кръга ДПС - Пеевски са получили по време на първото правителство на Бойко Борисов и на правителството на Орешарски кредити и гаранции за участие в обществени поръчки в размер на над 700 млн. лв.

Като цяло изводите, които се налагат след публикуването на тези списъци, са следните:

Запълвайки пространството с ненужна информация – повечето от посочените политически лица имат влогове в нормални за българското общество размери и влагането им в КТБ едва ли е било мотивирано от други причини, освен условията на депозитните договори. Синдиците игнорират важните въпроси, които непрекъснато поставяме:

-Какви са разходите им от момента на назначаването им за синдици до 31.12.2015 Г. и за месеците януари – февруари 2016?

- Какви са разходите за същия период за юридически услуги?

- С какви средства е финансирано увеличението на капитала на Банка „Виктория”?

-  Какъв е размерът  на наличните в момента бързо ликвидни средства, който е решаващ за започване на изплащането на определени суми на вложителите?

- Какви са финансовите параметри на договора с „Аликспартнърс”, какви са  приходите в Банката в резултат на предприети или препоръчани от тях действия?

Без да коментираме известните на цялото общество влогове на Ахмед Доган, Иван Костов, Вежди Рашидов, /на 20.06.2014 г. те не са били в посочения максимален в списъците размер/, тъй като произходът на тези средства е ясен, ще зададем отново въпроса за отговорността на финансовото разузнаване и ДАНС да информират обществото за произхода на големите влогове на политици, магистрати, депутати в КТБ. Това се отнася и до милионите на Милен Велчев, които с обикновена „директорска” заплата в Англия и министерска заплата в България не се печелят. С определено задоволство разбираме, че не бива да се притесняваме за намаляването на средната класа в България и за равнището на заплатите на магистратите  и политиците. Съдейки по списъците над 30-40 % от включените в списъците имена на магистрати показват вложения далеч над 200 хил. лв. на човек. Те определено са средната класа, макар, че не произвеждат принадена стойност.  

--------------------------------------------------------------------------

Андрей Костов, съпруг на Албена Костова, прокурор, ВСС – с влог над 561 хил. лв и 84,6 хил. евро и Албена Костова – със 107 хил. евро; Александър Константинов – зам.- кмет на община Пловдив със 124 хил. лв и 122,8 хил. евро; Александър Цветков – министър и съпругата му с 267 хил. лв; Анна Шопова – следовател , със 108 хил. лв. и 94 хил. евро; Манол Курдаланов и съпругата му – съдия Анна Баева – с над 2 млн. евро; Ивайло Цонков – съпруг на Антоанета Георгиева - Цонкова – зам. председател на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност с 314 хил. лв., 100 хил. евро и 54 хил. щ. дол.; Ели Анави, съпруг на Богдана Ваташка – изпълнителен директор на ИА на малките и средни предприятия с 175 хил. лв., 95 хил. евро; Валери Кръстев, военни следователи ВОП – Плевен с над 702 хил. лв. и 8 хил. щ. дол; Вида Христова, следовател в НСлС с над 450 хил. лв.; Георги Мърков, народен представител, с над 850 хил. лв; Димана Ранква – зам. председател на надзорния съвет на КФН с 210 хил. лв и 220 хил. евро; Димитър Чохаджиев, зам. - министър на МИЕ с 363 хил. лв и 4,1 млн. евро; Михаил Михайлов, съпруг на Д. Михайлова, изпълнителен директор на ИА „Одит на средствата от ЕС” със 750 хил. лв. и 117 хил. евро; Костадин Кемалов, съпруг на съдия Е. Кемалова, с 872 хил. лв.; В.Ханджийски, съпруг на И. Ханджийска, съдия, с 440 хил. лв.; Живко Тагарев, съпруг на Кр.Тагарева – Плевен – 532 хил. лв.; Красимира Стоянова – съдия, Стара Загора, 301 хил. евро; М.Брайлова, съпруга на Митко Брайлов – главен секретар на ДАНС с 316 хил. лв и 70 хил. евро; Митко Игнатов – прокурор, Стара Загора, с 892 хил. лв; Асен Бърнев, съпруг на прокурора от ВКП Н.Бърнева с 572 хил. лв и 237 хил. евро; Цветана Сурлекова – съдия във ВКС – с над 700 хил. лв.

 

 

 

София / България

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Валери Симеонов
Вицепремиерът Валери Симеонов с реплика към БСП
Не ми оцветявайте в розово социализма"

Още бисери