Last news in Fakti

6 Септември, 2022 21:00 4 770 92

Проф. Огнян Минчев: Защо много българи в чужбина гласуват популистки

 • предсрочни избори-
 • огнян минчев-
 • гласуване-
 • чужбина-
 • българи в чужбина-
 • путинизъм-
 • популисти

Те заемат най-ниски социални позиции на пазара на труда и се превръщат в недоволна общност, казва проф. Огнян Минчев

Проф. Огнян Минчев: Защо много българи в чужбина гласуват популистки - 1
Снимка: БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Г-н Минчев, няма точни данни, но се предполага, че извън България пребивават около 1,5 милиона нейни граждани. Дали това е нещо добро или нещо лошо?

Огнян Минчев: И двете. Има доста позитивни следствия от това, че много български граждани пребивават в чужбина. За българските граждани не съществува друг начин за придобиване на европейска идентичност или на по-широко съзнание, да го наречем така, освен да пътуват, да учат, да работят навън и така да се превръщат в граждани на Европа, ако не и в граждани на света. От друга страна обаче, цялата тази емиграция – макар че не би следвало в Европа българите да бъдат емигранти…

Те са си у дома в Европа.

Огнян Минчев: Точно така. Но дали се чувстват по този начин? Това е решаващото. Когато заминават за Европа, тези българи са подвластни на икономическата принуда, която ги тласка да напуснат родните места и семействата си, а в Европа те са хора, които тръгват от нулата. Тези обстоятелства пораждат определени негативни последствия, включително психологически и политически.

Описахте профила на една част от българите, които заминават за чужбина не на екскурзия. Но може би има и други?

Огнян Минчев: Напълно сте прав, има най-различни хора, които заминават за чужбина. Ако тръгнем по социалната стълбица отгоре надолу: има множество млади, предприемчиви, интелигентни хора, които заминават, за да учат и след това да се реализират в глобалния свят. Част от тези хора постигат наистина значими, в някои случаи феноменални успехи. Същевременно надолу по социалната стълбица виждаме много хора, които заминават по силата на определена принуда, развила се в техните собствени общности. Но нека не ги превръщаме непременно в жертви, голяма част от тях също са успешни. Има много българи, които се замогват, които се социализират, част от тях подхващат собствен бизнес, някои после се връщат в България, след като са припечелили от този бизнес, други остават в новата си страна. Такива българи има много и аз дори бих казал, че в сравнение с гурбетчиите и емигрантите от други страни от Изтока на Европа и от по-широкия източен свят, българите са една относителна история на успеха, доколкото аз съм запознат. Те успешно се адаптират към новата среда и постигат целите си…

Така е, мога да го потвърдя за Германия.

Огнян Минчев: Но има нещо, което досега се прикриваше. Тъкмо то беше и един от мотивите ми да напиша един текст във Фейсбук. Не бива повече да се прикрива, че една значителна част от българите, които отиват да работят в Европа или в по-широкия свят, принудени от обстоятелствата в собствената си страна, на практика не са успешни. Те заемат най-ниските социални позиции, най-вече на пазара на труда, и в резултат от това се превръщат в една недоволна от позицията си общност. Тук веднага трябва да включа още нещо, защото, оставен само на това ниво, анализът ми може да придобие един отчетливо марксистки или постмарксистки нюанс. Не че в това е лошо, има такъв подход към описаните явления…

Нека да обясним. Вие пишете: Те са огорчени, че са на дъното и се чувстват обидени и гневни… Това звучи малко като разгневения пролетариат, който иска да счупи оковите си…

Огнян Минчев: Да, точно така, има такъв елемент, тоест марксисткият подход може да ни даде част от истината, но не цялата. Имаме и друг феномен, но за да го разберем, трябва да тръгнем не от мигрантите, а от едни ключови разделения между Изтока и Запада в Европа, които особено силно се манифестират през последното десетилетие. Докато Източна Европа беше част от съветския блок, Западна Европа реализира определена културна еволюция, едно развитие още в икономическо и социално отношение…

И ценностно.

Огнян Минчев: И ценностно също така, разбира се. Културно развитие, което не беше характерно за Изтока на Европа. И докато Западна Европа се превърна в постнационална, постмодерна и всички останали „пост“, Източна Европа, еманципирайки се от съветско господство, се върна към определени ценности, които никога не за били удовлетворени в нейната история. В частност, към ценностите на силната, Вестфалската национална държава. Тук вече имаме и ценностите на националното сплотяване, на националното единство.

Навярно това обяснява и нахлуването в България на народните носии, на потурите и беневреците, голите хора, ваденето на кръста и т.н.?

Огнян Минчев: Това са по-скоро повърхностните проявления на този процес, който в България изразява и определена криза на възможността страната да възстанови своята национална държавност. Тъй като за последните 30 години аз не мисля, че ние сме възстановили една достойна национална държава – имахме тази възможност, но за съжаление я пропуснахме. Този тип национална центрираност на културата и на перспективата на източноевропейските общества в голяма степен социализира мнозинството хора в тези общества в един начин на мислене и една публична култура, която се различава от западната и дори влиза в конфликт с нея. А ниските етажи на тази култура са на практика направо враждебни към западната постмодерна или както аз я нарекох хипер-либерална култура. Хипер за нас, за самите хора на запад може би не е хипер. Ето как част от българите, отишли да се препитават на Запад, влизат в една културна среда, която не разбират и която, поне отчасти, чувстват като враждебна.

И отивайки в чужбина, те изнасят своя консерватизъм, за който пишете Вие, своята недомодернизирана градско-селска, патриархална култура. Тези българи, много от тях, отново ще гласуват на предстоящите парламентарни избори – какви са Вашите наблюдения за тяхното електорално поведение?

Огнян Минчев: Нямам категорични информации за нагласите на българите в чужбина, но на първо място трябва да си дадем сметка за нещо много важно. Избирателното поведение на българите в чужбина до голяма степен повтаря избирателното поведение на българите вътре в страната. Тъй като основен механизъм за информиране на българите в чужбина за политическите реалности в България са семейните отношения. И един човек, ако иска да гласува, първо пита своите роднини и близки в България: „Какво става сега там? За кого трябва да гласуваме, за да се оправят нещата?" Така се пренасят електоралните ориентации – от България в диаспората. Както вече стана дума, определено влияние върху политическия избор на тези българи в чужбина оказват и специфичното им битие, в зависимост от позициите, които са заели на обществената стълбица в страните, където са емигрирали.

А защо част от българите в чужбина прегръщат популистки каузи и дори демонстрират някакви копнежи по Русия и по Евразия, както пишете Вие, макар че живеят и работят на Запад? Знаем класическия сюжет: българин-гурбетчия в Австрия с образа на Путин и руското знаме на профила си във Фейсбук.

Огнян Минчев: Популисткият избор е израз на протест срещу статуквото, с мотивации както икономически, така и социални и културни. Популисткият избор е избор на човека или на общността, които всъщност не притежават структурирана алтернатива на това статукво, което не приемат, но не желаят да бъдат считани за част от това статукво. В този смисъл и в отговор на втората част от въпроса Ви тук само ще загатна нещо, което си струва да се разгледа по-подробно. Русия, Путин, силната ръка, Изтокът – това е един мит на българската национална идентичност, който се възпроизвежда вече столетия. „Дядо Иван“ е илюзорната алтернатива на статуквото за българина поне от края на 18 и началото на 19 век. Тази илюзорна алтернатива се циментира още повече, благодарение на обстоятелството, че една от войните на Руската империя срещу османците се превръща в освободителна за България и на практика превръща русофилството и афинитета към „руското“ като цяло в някакъв дълбочинен, и психологически, и културен, и манталитетен елемент от българското национално съзнание. Нещо, което очевидно днес продължава да бъде факт и е многократно разширявано и стимулирано от тази систематизирана пропаганда, която путиновият режим води в България вече цяло десетилетие. Тази пропаганда обръща много съществени пластове в българското обществено мнение против Европа, против европейския и западния избор на страната.

Вие пишете много силно и убедително за озлоблението на тези хора, които се превръщат в „глобален пролетариат“, за чалгизацията, която те изнасят със себе си в Европа, за тяхната нетърпимост към „педалите“, „мангалите“, „чернилките“ (както те ги наричат) изобщо към западния либерализъм. Как може да се достигне до съзнанието на тези хора и да се търси някакъв ценностен обрат?

Огнян Минчев: Ценностният обрат и изобщо културното развитие не са подвластни на революции. Въпреки че имаме понятие „културна революция“, то е понятие-парадокс. Културата не подлежи на революция, тя подлежи само на еволюция. И според мен за значителна част от българите, които са икономически и социално успешни на Запад, включително и в собствените си очи, популистката ориентация и гневното отрицание на статуквото са доминирани преди всичко от културни, от ценностни предпоставки – много повече, отколкото от икономическа депривация. Несъвместимостта на културата, която е наследена от предишния живот на тези хора, със заварената култура, която те намират в западните общества, е в основата до голяма степен на този гняв. Повтарям: дори когато става дума са хора успешни икономически и социално в чужбина. В този смисъл просто трябва да се въоръжим с търпение. Търпение му трябва първо на Запада, за да прояви разбиране към различната култура на хората, които идват от Източна Европа. И търпение от страна на самите източноевропейски общества, които трябва да осъзнават своите различия със Запада, да не се комплексират и да се опитват да се развиват по посока на своите интереси – да търсят диалог и споразумение в рамките на Европейския съюз.

Автор: Александър Андреев


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 41 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Защото са

  25 46 Отговор
  лузъри. За това гласуваха за Слави.

  Коментиран от #18, #59

 • 2 Идиоти

  10 24 Отговор
  Навярно това обяснява и нахлуването в България на народните носии, на потурите и беневреците, голите хора, ваденето на кръста и т.н.?

  Огнян Минчев: Това са по-скоро повърхностните проявления на този процес,

  Коментиран от #15

 • 3 ъъъ

  39 3 Отговор
  може би,защото на чужд гръб и 100 тоаги са малко?
 • 4 ТЛЪСТА МАЙМУНА:

  41 4 Отговор
  Огнян Минчев: Нямам категорични информации за нагласите на българите в чужбина, но на първо място
 • 5 Тръгнал от нулата

  88 8 Отговор
  Така е професоре! Обаче вие сте тръгнал от БКП и благодарение на вашите родители и партията сте следвали във Вашингтон Москва и Португалия! Ние не сме близали като вас да се изкачим! Със собствените си мускули се изкачихме! И няма партия да ни вика "а бе глупак ние те изучихме"! чат ли си професоре?
 • 6 ЧУЙ ЧУЙ

  27 20 Отговор
  .....точно заради тия ниско тарифни КУФАРИ С КОЛЕЛЦА... БЪЛГАРИЯ загуби ДВЕ години в експериментално управление☝
 • 7 В България

  55 7 Отговор
  Бях инженер и в Германия съм инженер. Учил в България. Хайде сега пак да ни кажеш нещо за социалната стълбица и къде трудът ми е по добре оценен и заплатен. За стотиците лекари завършили в България но практикуващи в Германия същото важи.

  Коментиран от #49, #61

 • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 10 Кочо

  17 29 Отговор
  Огнян Минчев в духовен аспект е същият както и във физически! Силно привлекателна личност, с невероятна дълбочина на умозрителните констатации! Някои лоши хора казват че бил платен грантаджия, соросоид, но тези твърдения не пасват на неговата аура! Имах веднъж честта да го видя на живо, въздействието му е потресаващо!

  Коментиран от #20

 • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 12 Taka така

  12 7 Отговор
  Хахаха ес та това нещо скоро ще даде фира и ще бъде празник гоем :)
 • 13 Подробност

  25 25 Отговор
  Моите роднини в Австрия, Германия и Испания ми се оплакват, че по време на избори Фейсбук страниците им се пълнят с пропагандата на Възраждане и тем подобни патриот ( идиоти). Уклона винаги е един и същ използват носталгията на хората към родинат с манипулативна про руска политика. Абе направо им промиват мозъците ако следят новините само чрез Фейсбук, защото с новини от България е по трудно ако нямат Булсат. И друго . 7/8 не се е излъчвали до скоро по Булсат, но...от 3 седмица са там и явно са си платили да са на непреместваемо предно място. Та са отпред и щеш не щеш трябва да ги гледаш, макар и докато превърташ канали.

  Коментиран от #17

 • 14 това е жалката истина

  36 10 Отговор
  Ама като разберат , че боко пак ще е на върха на пирамидата в кражбите , още повече ще избягат , и никой няма да се върне , защото тук управляват само абсолютни некадърници и крадци поставени от ГЕРБ !!
 • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 18 Да...

  17 27 Отговор

  До коментар #1 от "Защото са":

  Лузъри които в България и в чужбина си остават лузъри, само че там може да заработят нещо повече, тук са още по зле, виждал съм такива, това са несъстоятелни и ниско интелигентни хора които са озлобени на всеки и всичко, те са най лесни за манипулация, само им кажи че един човек ще дойде от някъде, нисък и плешив, ще ги отърве от робовладелският ЕС, и ще ги освободи от американска колонизация, ще обеси богатите, политиците, олигарсите, бандитите, банкерите и евроатлантиците, България ще е като Щвейцария, всичко ще е наше...каквото и да означава това, ами как няма да гласуват за всеки идиот който им предлага това, така стана със Слави, така ще стане и с копейкин, янев, радев, абе който се появи на хоризонта, за това на тези избори ситуацията е критична, не се знае колко от тези ще излязат да гласуват.

  Коментиран от #70, #79

 • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 20 По асфалта

  23 7 Отговор

  До коментар #10 от "Кочо":

  Ммм дааа... и аз съм го виждал на живо на едно от Хепитата преди Пловдив как слиза от леката кола - все едно медуза се разтече по асфалта.
 • 21 Тлъста свиня с

  21 8 Отговор
  Професорска титла и продажна душа! От такава, каквото и да поискаш, ще ти го даде!
 • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 23 Бал с маски

  16 23 Отговор
  Забравих те ли, че тези емигранти съсипаха последните години на България, като гласуваха за един шоумен. При тях изборите са превърнати в една веселба. Радостни са, че не се печат на този огън тук. Ще се върнат в България само, ако ги принудят икономически / което е малко вероятно, поне в момента/ от страната, в която са сега. Лозунгът им е: Обичаме България толкова много, колкото сме по-далече от нея!

  Коментиран от #63

 • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 25 Ххх7

  32 10 Отговор
  Едни и същи отпадъци говорят колко сме биле прости че не се набодохме и какви тъпаци сме че не приемаме европейските ценности така нареченй
 • 26 6303

  16 9 Отговор

  До коментар #8 от "Възрожденец":

  Пълни глупости ти е наговорил Коцето . 17 години съм в Европа и никога не съм бил на социални ,винаги работя , жена ми също . От скоро и синът ми завърши висше и започна работа . Не говорете без да знаете .
 • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 28 ОБЕКТИВНИЯ

  15 7 Отговор
  Защото са се измъкнали от
  Българското блато! Лошото е, че са си повярвали МНОГО и започват да ДАВАТ"АКЪЛ"!
 • 29 Да осведомим политологът,

  21 2 Отговор
  на Запад освен хора с постмодерни нагласи, има и консервативно настроени. Има западняци, които и срещу заплащане няма да прегърнат "цветовете на дъгата". Някои представители на гей общноста се отличават с особена наглост.
  Има кротки и никому не пречещи черни и има много нагли, които си заслужават гореизброените определения.
  А по отношение на социалните борби Западът е много пред нас. Ако у нас протестираха по този начин българският работник едва ли щеше да емигрира. Непрекъснато плашите с някакви комунистически мотивации, но имаме единствено олигархически разцвет.
  Враждебни и не предизвикващи възхита могат да са определено практики в западната корпорация, като експлоатация, връзкарство.
  Западното общество има постмодерни сегменти, консервативни, а също и не повлияни нито от традиция, нито от модерност, нито от постмодерност.
 • 30 Пурко

  29 7 Отговор
  Интересно какво разбира дeбeлaka под популистко гласуване. Вероятно има в предвид, че не не гласуват за тези, които му плащат на него - Боковци, американски фондации и пр
 • 31 ваня

  19 7 Отговор
  дойчевеле да духа супата и без мръсни нацистки лъжи!
 • 32 1234

  16 4 Отговор
  Да пита руския възпитаник Иван Костов,той все говореше за частния бизнес,а той цял живот е бил на издръжката на народа,,в Франция казват нон сенс,на български класическа шизофрения или класика как да ограбиш народа
 • 33 СЗО

  12 1 Отговор
  Европа на две скорости. Нали помните....

  Коментиран от #77

 • 34 шопендар

  25 2 Отговор
  бла бла бла.истината е ,че където и да отидат из европата ,отношението към българите е като към чужденци,а не като към европейски граждани.това кара българите да смятат че българските управници са виновни за това че са прокудени далеч от родина и семейство.и поради тази причина гласуват за новото,различното без да мислят за последиците,само и само да не са предишните.
 • 35 Мдааам

  26 4 Отговор
  Така гласуват, защото им е писнало от такива като тебе да им дават наклон на ...
 • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 38 Огняне

  3 7 Отговор
  Не ти е силата тук. Защо си се съгласил за това интервю? Иначе честито за професурата.

  Коментиран от #81

 • 39 Живеещите в чужбина

  28 12 Отговор
  НЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ ЗА ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ. След като са избрали да живеят в чужда страна и да плащат данъците си за чужд бюджет, с какво право ще искат да гласуват, съответно - да определят правителство, което ще разполага с българския бюджет, след като тези емигранти не внасят своята част в него!

  Коментиран от #71, #78, #82

 • 40 Българин

  20 5 Отговор
  Благодаря ти безроднико ти описа до къде ни докарахте безродните продажници за 30г.
 • 41 илюзии

  10 9 Отговор
  Някои бъркат Дядо Мраз с Дядо Иван. Те знаят че Дядо Мраз носи подаръци само по Коледа, но мечтаят Дядо Иван да им дава подарък всеки ден. Няма как да стане и те го знаят, но виждаме че дори Другаря Радев залита в тази посока.
 • 42 бай Даньо

  3 8 Отговор
  Минчев забравил си да споменеш Ганч0 тръмпара, успели неуспели всички са за тръмпи зад голямата вода и не не го смятат за популист, лъжец, мошеник или морален ур0д, за тая трагедия си забравил Минчев не че има значение да му пишеш каквото и да било на тоя "народ"
 • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 44 Истината

  16 6 Отговор
  Факти, от де го изкопахте тоя мръсник, с продадена душа!?! Ей гад мръсна, хората бягат и гласуват от чужбина заради такива гадове мръсни с продадени души, като теб, мръснико!?! От чужбина всичко в България се вижда, като на длан!?! Гадовете мръсни, са като въшка на Чело!!!
 • 45 Българин от чужбина

  12 7 Отговор
  Да да, затова така гласуват българите от чужбина, а как да гласуват, а "професоре"!?! Продължавайте да пускате такива изроди да говорят, за българите в чужбина и ще видите, защо пак и така гласуват!!!
 • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 49 Пепи

  12 5 Отговор

  До коментар #7 от "В България":

  Платете си образованието на България и после се оценявайте където искате.

  Коментиран от #52

 • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 52 Taka така

  8 4 Отговор

  До коментар #49 от "Пепи":

  На кой да го платя социализма си отиде,на капиталистите никога Те и цент не са ми дали, но много са ми взели.
 • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 54 Точно така

  4 1 Отговор

  До коментар #15 от "Taka така":

  Май вече не остана квоо си приказваме,а?За квоо д спорим.Уж Минчев е патрона на статията,гледам отдолу се подписал пак някъде и той бивш партиен секретар,но на радио София.Ти поне през ред дочете ли,кат мен де.
 • 55 пламен

  2 7 Отговор
  Защото много от тях са нереализирани се в живота лузъри, чалгари, отишли да точат социала

  Коментиран от #66

 • 56 кирил

  6 5 Отговор
  Ако милион са в чужбина, поне милион са родителите им тук на които ние плащаме пенсиите и здравните грижи. Някои изпращат пари, ама родителите им си ги ползват лично, а за пенсиите взимат от нас
 • 57 Реалист

  11 4 Отговор
  За Бога! Пия си първото кафе за деня и чета това. Започва като нормално интервю с претенцията за интелектуален разговор и се превръща в пасквил към българския дух. Колко сме били нетолерантни, нелибералти и незападни. Не. Не сме такива. Ние сме здраво стъпили на земята хора, които държат на човешките ценности. Обвиняват народа, без значение къде живее, че не приемал "мега либерализма"! И какво е това понятие мега либерализъм? Понятие, което реално превръща децата ни в номерче? Защото къде е идентичността на едно дете, което не знае какъв пол е понеже запада е решил, че не трябва да знае докато не стане на 16 години? И как кръщанаш това дете с неутрално име, което да става за всички 42 пола? Това означава ли че всички ще са с 5 имена общо? И тогава? За да ги различават пак ще наблягат на физически различия, ще бъдат русата Емили, чернооката Емили, или Емили 1, Емили 2 и т.н. А защо направо да не сложим и номер вместо име, в израз на мега либерализъм? Господата в това интервю наричат лудостта мега либерализъм. Е не сме толкова луди. Прави са. За това сме такива каквито сме. 45 г комунизмът ни оеднаквяваше, може пък за това да не искаме да сме оеднаквено стадо, знам ли! Но определено знам, че сме добър народ. Не сме мега либерали, но сме мега човечни. И това ни качество ни е спасявало винаги, дори когато гласуваме глупаво. Приятен ден мили сънародници, където и да сте по тая земя. Гордейте се със себе си, защото да си човек е преди всичко останало. Бъдете хор
 • 58 Реалист

  8 2 Отговор

  До коментар #27 от "Западните жаби":

  Страхотен коментар. Браво! Хубаво е когато виждаш разума и истината да говорят. Благодаря за коментара.

  Коментиран от #88

 • 59 Констатирал

  5 2 Отговор

  До коментар #1 от "Защото са":

  Абе луазри , лузари НО ПРЕКРАСНО ЗНАЯТ, ЧЕ СЛАВИ ЩВ ВИ РАЗКАРА ОКОНЧАТЕЛНО!!
 • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 66 онзи

  1 2 Отговор

  До коментар #55 от "пламен":

  Това е много по добре и по достойно, отколкото да крадат държаватаи всички нас!!
 • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 69 няма ла Лоената

  2 0 Отговор
  Перке снимка топка?
 • 70 Перо

  6 3 Отговор

  До коментар #18 от "Да...":

  За теб и за българския екип на DW, Кончита Вурст е еталон за всичко нормално!

  Коментиран от #80

 • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 74 Аз няма да гласувам

  4 2 Отговор
  За ПП продажниците
 • 75 Аз ще гласувам

  5 3 Отговор
  За Възраждане
 • 76 Съд и забрана за

  4 2 Отговор
  Дойче веле сороски подлоги
 • 77 Помним авер и за тва сме там

  1 0 Отговор

  До коментар #33 от "СЗО":

  И там избори има.Гледам една.Бута ми билети на в ръката за популистка формация.Не гласувам за тях ма!Нахалницата пак вре булетината.Ся,да й кажеш где да с я завре,не стаа.За сънародници стаа дума де.
 • 78 Много Правилно

  7 4 Отговор

  До коментар #39 от "Живеещите в чужбина":

  Защо въобще на българите в чужбина се разрешава да гласуват кой да управлява България ??? Тези хора сами и доброволно са се откъснали и отдалечили от проблемите в България и техния избор е без значение...!!!
  Аз не съм съгласен българи от чужбина да избират и да налага на живущите в БЪЛГАРИЯ , как да се живее и кой да управлява България! Да се забранят всякакви избирателни секции извън България! Само тези които живеем тук в България да бъдем отговорни и единствените които да имат право да избират президент , мин-председател и народни представители!

  Коментиран от #83

 • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 80 Намери къде да го бъзикнеш

  0 1 Отговор

  До коментар #70 от "Перо":

  Видно е,че момчето му е намерило правилния път,ама явно още не се е замогнал както наподобява и затова поглежда към другите,към ония,дет дай им далавера,мошенгия,аванта и пр.,а и малцинствени хора.Нек да му пожелаем на момчето по-скоро да не правят впечатление тия хора,нъл тъй!
 • 81 Ми да де.

  3 3 Отговор

  До коментар #38 от "Огняне":

  Той,Минчев поради позицията му на българин,стоящ далеч от москва и пропагандиращ истини за русиа,за комунягите и пр.пребоядисани мошеници,които тласкат БГ към русиа и затова те така го мразят и глей по-горе кво са писали лек.етата.

  Коментиран от #87

 • 82 Ужас

  4 1 Отговор

  До коментар #39 от "Живеещите в чужбина":

  Ужасно си неосведомен. Навярно не малка част от живеещите в чужбина българи, внасят пряко и/или косвено в българския бюджет повече пари отколкото ти самия.
 • 83 Ужас

  3 2 Отговор

  До коментар #78 от "Много Правилно":

  Защото са българи. Има и много други причини, но тази е напълно достатъчна. А дали са заминали доброволно е много, ама много спорен въпрос.
 • 84 Анонимен

  2 4 Отговор
  Анализа е точен. Лъжа ли е за потурите. Лъжа ли е, че щом родителите им в Бг не гласуват и на запад не гласуват. Че тук хоратабса ограничени, лъжа ли е. Идват в Бг оставят хиляди. Лъжа ли е. Тук сте мързеливи, лъжа ли е. Чакат на над 80 г стари родители да ги нахранят. Лъжа ли е. Днес децата им теглят пебсиите. Лъжа ли е. В българия всичко е далавери, купуват за 20 хил продават за 40 хил, лъжа ли е. Който и да дойде материал качествен не остана. Лъжа ли е. Всеки гледа да се докопа до кокала, Брюксел и станишева си залюбила англичанин, никой не пимисли 33 г за народа, лъжа ли е. Узгониха ли ги от Бг след завърлване на ВО. Изгониха ги
 • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 86 На тоя свят

  1 0 Отговор
  Заслужил си е професорската титла, господина Минчев. Те няма за кого от запад българите да гласуват. Преди са коментирали... Кого, кого, бб не, освен за Слави, той ни е по познат. Налите и приятелите им не гласуват. Там се работи и не си струва да пътуват с хиляди километри. Дойдоха си и си заминаха. Други ще дойдат и те. Тялом сме в Бг духом сме при остарелите ни дечица... Всички сте един дол дренки. Популисти и работите за ваша изгода, а ходите на църква, грешници сте
 • 87 Правоверен

  3 1 Отговор

  До коментар #81 от "Ми да де.":

  Огнян Минчев ,както и Горби са правоверни марксисти-лениници и те затова ненавиждат Сталин и Мао. Те и затова са в съюз с тунингованите културни марксисти,троцкисти и глобал-интернационалисти.
 • 88 Затова

  2 0 Отговор

  До коментар #58 от "Реалист":

  И затова политкоректниците го изтриха.
 • 89 Шаран БГ

  2 0 Отговор
  Дали живеещите и работещи в чужбина са българи или български граждани е без значение.Нито е логично, нито е морално те да гласуват за депутати в българския Паламент !!!
  Това фалшиво гласуване е изгодно единствено на " старите муцуни" , за да продължат с по 4-5-6 мандата на държавната ясла !!
  Писал съм го и преди и никой не ме уборва или контрира с разумни доводи ! Тези хора РАБОТЯТ ЗА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ. Там плащат данъци, осигуровки, застраховки Те живеят при други политически, икономически и социални условия !
  Аз и живеещите тук човеци с труда си формираме държавния фиск!! По каква логика "чужденците" ще избират кой и как да харчи парите съдрани от моя гръб ???
  И на мнозина живеещи в тази държавица им е неизвестно какви пари се харчат за тези българи в чужбина. За чеастване на празници, за училища и учители и прочие глупости !! Парадоксалното е , че точно тези "мъдри" наши политици, които прогониха голяма част от българите в чужбина с ненормалната си и антибългарска политика, сега упорито пилеят пари и ни заблуждават, че ще върнат някого отножво тук. Единици може би, пенсионери - може би..... При тези условия в странатаа никой няма да се върне !!!
 • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 91 Истината

  1 0 Отговор
  Има нещо вярно за гласуването, че слушат някои, не всучки родителите си. Но зная от негласуващи, какво са ни споделяли. Тъй като не желаят герб, за кого, за кого, разпознаваем им бил Слави. Той итн отпадна, след това по интелигентните релили за ПП, а сега да видим. Но спокойно. Много не си правят труда да ходят. Разстоянията са около 300,500 км. А и не им е на някои до политиците на България. В Бг пенсионирали комуниста историк на бкпгерб и той предложил на приятеля дъщеря за директор на архивата. Благодаря ви мили комунисти, съединявайте се и си простете.
 • 92 гражданин

  0 0 Отговор
  Спокойно спете, мили хора. Няма кой да се върне от Запад и да ви отнеме работните места бай милиционер ян. Чувам ги, ако трябва ще ви платим за магистър 1600 лева, но учете, да ви е сигурно. И като учат, пак си остават с разбирания на прапрабабамихихи