2 054 78

За Украйна, Киев и повсеместната българщина в тази територия (Трета част)

 • прабългари-
 • велика българия

По извадки от Непознатата история на българите и коментар

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Част Трета.


Днес светът се раздира от противоречия по повод войната в Украйна, смята се, че е започнала ТСВ. Но ние българите може да просветим света и му разкажем, защо се случва това, и че тази война е започнала 900 години преди ТСВ и че това днес е продължение и има пълно сходство с онова тогава. В подкрепа на това твърдение, ето още нещо от Джанги, накратко: На изток от Баръйнджар са съседните улчийски окръзи Акбул (Белгород) и Базъйл или Васъйл. Център на Базъйл се явява град Баз, но улчийците взели да го наричат с името на окръга - Базъйл или Васъйл. На север съседи на Баръйнджар са Салауч и Миджан, на запад улчийския бейлик на Бат-Булюк, Карасу.

Името на Карасу улчийците разбират като "Заречие". Първи улчийски баг на тази тюба е Салбат (Славят), истински извор на злоба и коварство. В Ташилската (Ташил се нарича Киевска област по десния бряг на Днепър) касапница (1103 г.) Салбат и Бундат ("Путята" по руските летописи) със своите улчийци и Карък (Вл. Мономах) били най-жестоките. Тази жестокост била продиктувана от желанието на джахудския (юдейско талмудисткия) Дом Надан по-бързо и завинаги да завладеят Джеремел, Бъйрман, Ташил, Калга (Северното Приазовие или Източното Причерноморие), Бурджан и въобще целия Саксин заедно с техните пътища към богатия Къйзъйл Акбаш (Южна Азия), по пътя на пълното унищожение в тях на коренното българско население. Искелските и кайманските наемници на Наданите атакували българите от север, а караджимските (хорезмийските) наемници на джахудския Дом Идеки, по-младия партньор на Надан - от юг. А най-опасните наемници на джахудите - писачите, въоръжени с писалки и четчици, в същото време фалшифицирали българската история в изгоден за техните планове дух. В посоката на тези писачи заиграли и обикновено вечно неуките и неграмотни улчии (уличи, праславяни) така, че да нарекат джахудите "хазари". Този обичай се случил под влиянието на това, че през 1013 година, по повод разделянето на Хазар на две части - Искел (Киевщина, днешна Украйна) и Ак-Българ (Волжска България), в Искел се преселили от другите части на Хазар 500 хиляди иджами (българи - библисти, т.е. караими), чийто бий Абу-Садъйк (Абу-Садек, "Въйшата" по руските летописи) уговорил за сметка на своето спасение да приемат джахудството (талмудизма) и да се представят пред съседите за "хазари". Баръйнджарските българи са главната сила на Искел, без които искелските багове не могат да постигнат нито една сериозна победа.

При пълно въоръжение те могат да представят 120 хиляди конника, на които никой не може да противостои. Освен това Искел разполага със 100 хиляди брадати уруси от Бер-Сала, 80 хиляди безбради и брадати уруси от Кара-Българ, 300 хиляди узийци и баджанаци, 600 хиляди улчийски пехотинци и 70 хиляди балтаварски (полтавски) българи или арджанци. Не малко българи, в това число и уруси, напуснали Искел след Ташилската касапница. И то при това, че през времето на баговете Кинзяслап (Изяслав Ярославич) и Съйп-Булат (Всевоолд Ярославич), които притиснали безбрадите уруси, Искел бил напуснат от 300 хиляди българи от това племе. 100 хиляди от тях се заселили в Бъйрман, който те наричат Бургас, т.е. Българ (Западната част на Северното Причерноморие), 150 хиляди постъпили на урумска служба в Кара-Бурджан (Дунавска България), а 50 хиляди от воините на гарнизоните в Торчек (Поросие) и Тъйръйс (Переяславския край) заминали в Ак-Българ и там били разселени в Кашан (град на Долна Кама) и неговите околности.

Още от Джанги за русите и отношението им към средновековните карасаклани (украинци): " Урусите не обичат да помнят точните дати и предпочитат да смятат времето в столетия. Основната точка на тяхното времево отчитане, това е "векът на Турджан" (ІІ век пр.н.е.) , при когото, както те твърдят, техните български деди - салите се били преселили в Урус-Суба (Областта Урус край устието на река Кубан) от Кашан (българската част от Средна Азия, земите от Аралско море до Алтай). След като се преселили в Балъйнджар (Източна Европа), урусите много скоро забравили фарси (древноиранския език) и взели да говорят само на трьок-български (тюрко-български) език. Но когато Агарджа (2-ри век) преселил една трета от урусите, основно брадатите, на границата с Худския (готския) и Улуг Българския бейлик на България, то тези уруси много бързо възприели сакланската (праславянска) реч на кара-сакланите или кара-улчиите (праславяните), заселени в Бъйрбат (Белорусия и Северна Украйна) от худците.

Трябва да се каже, че и половината от самите худци, именно сургутите (остготите), възприели от кара-сакланите техния саклански език. Аз си обяснявам това, защото тези уруси и сургути много често се женили за кара-улчийки и те предавали на своите деца своя роден език (майчиния език). Обаче за разлика от сургутите, които почти напълно забравили своя език, урусите не забравили трьок-българския език, защото те считат трьок- българския език за главен признак на своя български произход. Урусите, по- силно от когото и да било, третират кара-улчийците, потомци на сарбийците (праславяните), макар и те да говорят на сакланско-българското наречие. Аз нееднократно съм бил свидетел и съм запомнил, как урусите говорят на кара- улчиите (западните и северните славяни): "Ние сме буляри, т.е. българи, а вие тумари ("торф, блатна пръст"). Думата "буляр" при урусите означава "истински българин" и "знатен българин" и те обичат да се наричат буляри.

Дори сега (12 век) сред знатните хора в Искел няма нито един небългарин. Аз си мисля, че това недолюбване от страна на урусите към кара-улчиите произтича от стълкновенията на урусите с худците в миналото, защото мнозинството от худските (готските) войници били от сарбийците (праславяни). От това недолюбване на урус-българите към кара-улчиите произлиза тази необяснима за много хора жестокост на уруските владетели в Искел към своя собствен народ от простолюдието, съставен основно от кара- улчии. Докато за ак-българите кара-улчиите са също българи, както и те. Урусите досега наричат себе си със старото самоназвание на българите - балъйнци (поляни, поленници, волинци), което неопровержимо доказва, че те са първородни българи. След разделянето на България през 1013 г. на двете държави Искел и Ак-Българ, урусите от Искел започнали да наричат ак-българите балаузи (половци), т.е. български огузи (туркмени), тъй като в българската войска били наемани много узийци (огузи, туркмени).

Но сега названието "балауз" искелските уруси го пренесли на хонските българи - кумани ("половци", по руските летописи), а ак-българите наричат "булгари", т.е. "бели джуграи" (бели угри). Затова много уруски багове за себе си считат българите за потомци на джуграите (угрите, унгарците). Само уруският баг Булъймер (Владимир Мономах) и няколко негови последователи считат думата "булгар" за кермекска (немска) и на това основание твърдят за кермекския (германски) произход на урус-българите и самите себе си. Сега една трета от урусите живеят в Ак-Българ, друга една трета в Искел и последната трета в Кара-Бурджан (Дунавска България) и Бъйрман (Част от Причерноморието, заключено между реките Дунав и Днепър), наемащи се на служба ту в Ак-Българ, ту в Искел, ту в Маджар (Унгария), ту в Урум, ту в Байлак (Полша). Ако урус излезе от военното съсловие, то него го наричат тамя или тамта.
Една трета от ак-българските уруси живее в Ечке Българ ("Вътрешна България", Средното Поволжие), друга трета в Тамя-Бурджан (Западното Предкавказие) и третата в Джалда (Крим). Техните най-големи градове са Асли (Казан) или Бургас на Идел (Волга), Урус, Камъйр-Агарджа (Керч), Тухчин на Чулман и Калган. В Улуг Българ тамянците населяват два балика от седемте - Ибрагим и Къзъйл, и съставляват почти половината от населението.

Интересно е да се замислим, защо в Дунавска България, днешната единствена наша България, не са останали и не са познати летописи на трьок- български език, описващи другата история на българите, много по- разпростираща се във времето и своята география. Може би един кратък, непълен и еретически за днешните българи отговор ще се състои в това, че след като през 9-ти век княз Борис І въвежда гръцката ортодоксална религия (православието) в днешните наши земи, ромейският императорски двор и константинополската патриаршия започват безпрепятствено да се намесват във вътрешните дела на българската държава и да налагат своята воля, цензура и прочит на всичко каквото може да се напише у нас, независимо от въвеждането на новата българска писменост - кирилицата. Вселенският патриарх получава правото да разглежда и разрешава всеки династичен брак в Дунавска България, а ромейският император да го одобрява официално. Въпреки въвеждането на българския език в богослужението, гръцкият език остава да се ползва до ХІХ век.

Това нещо на съвременен език се нарича загуба на суверенитет. Тогава едни от най-ярките интелектуалци от Кара Бурджан (Дунавска Блъгария) се преселват на север в Искел („Киевска Рус”) и там пишат или там разпространяват своите книги на трьок-български език, езикът на джимъярството (тангризма), който до 12-ти век се смятал за официален, литературен и водещ български език, в сравнение с българския-агилски ("праславянски") език, на който се приема, че говорим днес. Показателен пример затова е синът на кара-бурджанския цар Шамгун (цар Симеон) Бури-Боян, или Боян-Баръйс, известен още като Боян Магът и Вениамин. До края на своите дни Боян е останал джимъярец (тенгрист) и худаяр (богомил) и даже своя баща, кряшена (православния) Шамгун, Боян наричал единствено по неговото езическо име Орон („Знаме”).


Това име Шамгун бил получил след едно сражение, в което уловил българското знаме от ранения знаменосец и не позволил то да падне. Противник на гръцкото християнство, Боян встъпил в остър конфликт с баща си по верските въпроси и принудително избягал от Кара-Бурджан отначало в Галидж (Галичина), а после в Бащу (Киев). През време на пребиваването му в Искел (Киевска Рус) Бури-Боян написал своята известна книга „Боян дастани” („Сказание за Боян”). Тази книга я наричат също и „Клетва”, тъй като в нея той говори: „Тази книга не е написана за напразни мъдрувания, а за това, че ти, който я прочетеш, да приклекнеш над родната земя и да ѝ се закълнеш във вечна вярност...”

”Боян дастани” е компилирана под заглавието „Велесова книга”, с много изопъчени данни от оригинала. В своята книга Бури-Боян нарича Атилле „Къй - владетелят на урусите, - и твърди, че българите-барсъйли – прадеди на баръйнджарите и урусите – се преселили на брега на Бури-чай (Днепър) в 302 година от Буртаската ера (351 г.пр.н.е.) и нарича тази година, първа година на „Уруската ера...” Очевидно тук, още от ония векове, виждаме прекомерното подчертаване на влиянието на у-русите и тяхна древност, което не се среща другаде в български летописи.

Друг по-късен пример е Джан Данияр - дунавско-българският цар Иван Владислав (1015-1018 г.), който лично написал „Берсала тарихи” („Переяславская летопис”) - Переяславската летопис и я подарил на Булюмар (Булъймер, Владимир Святославович І, владетел на Рус, 980-1015 г.). Тя се нарича още Дастани Бъйрман тарихи (Повест на /избраните/ дати от Бъйрман, където тарих е години, а Бъйрман е прякор, с който обичал да се представя Джан-Данияр). С този подарък той искал да припомни на Булюмар за славните времена, когато кара-сакланските (западно-славянските) българи и бурджаните (дунавските българи) са воювали заедно срещу Урум (ИРИ). Данияр пише, че в Агил (Балканите) Раджи (Императорът на Хон- Българската империя Раджил, Раджи/Руджа, или Руа, чичото на Атила) основал град Раджил, чието име народът съкратил на „Раджи” (Раса - гр. Русе).

Тук Раджи, за да наглежда Урум, поставил за командир Мамай със синовете му, и Атакам. Като улучили момент, те изменнически преминали на служба на кан-урума (императора на ИРИ), но Раджил успял със сила да залови предателите и да ги екзекутира. Раджил искал да изгони от служба и Урус (синът на балтавара на Българския бейлик Карадан) но за него се застъпил Атилле, който дружил с него, и императорът го пощадил. Урус бил женен за дъщерята на Татяк (Татул - аталъйк - възпитател на Атила), който всячески го ухажвал и даже в чест на Урус кръстил сина си Урустай (Орест). Простодушният Урус, вярвал в искреността на дружбата на Татяк, комуто помогнал при царуването на баща си Карадан да се прибере от Ашла (Казан) в царската столица и да получи високата длъжност на посланник в Рамил (Рим). Там Татяк се сприятелил с влиятелния рамилски велможа от шахриярите (патрициите) Рамил (Ромул) и оженил Урустай за дъщерята на този Рамил. Римлянката родила на Урустай син, комуто дали името на нейния баща – Рамил (Ромул).

Този Рамил впоследствие станал император на Рим. Рамил или Ромул бил последният римски император и управлявал при помощта на своя баща Урустай в периода 475 - 476 г. Когато след смъртта на Атилле джавъйдците (гепидите) започнали метеж, недоволни от решението на новия император Еллак да ги изсели от Банджар (тук Панония), то булюкът (полкът) на Урустай получил заповед да усмири бунтовниците. Заповедта издал не кой да е, а Идеган (Едикон, герой в разказа на Приск Таркиец, разобличил заговора на ромеите срещу Атила) или Идегай, синът на император Джонат. След смъртта през 452 г. на стария капаган (премиер) Джангиз или Джанги (Онегесий), нов капаган станал Идеган (името му значи „Седморечие”). Ако Урустай е бил изпълнил неговата заповед, то метежът би бил потушен. Но Урустай вместо това внезапно извежда своя булюк в Рамил (тук Рим) и в очите на Идеган и неговия син Ут-Ойгъйр („Огненият жребец”, Одоакър в ромейските източници), а също и у мнозинството хон-българи, веднага се приема за дезертьор и виновник за гибелта на император Еллак. Затова не трябва да се удивяваме на това, че по-късно, като превзема Рамил и става император на Алтъйнбаш (Италия), Ут-Ойгъйр екзекутира Урустай...

Данияр пише също: Още при царуването на Себер (братът на император Булюмар, управлявал след него Хон-Българ от 378 до 391 г.) на Хон-Българската държава се подчинили всички страни в света, освен Барджил (Персия). Даже цял Хин (Китай) за първи път трайно влязал в състава на Велика България под името Бугил (Северен Вей), т.е. ”Българска земя” на хински език. Хинците наричат българите „буга” или „булавъйш”. Това се оказало възможно след като Себер прехвърлил на помощ на хон-българското племе тубас или тубгач (табгач, тоба) три тумена кашански или кушански масгути-абари (авари). След като получил тази помощ, главата на къйргъйз- тубасците Куян Тубас (Тоба Гуй) завзел цял Хин и го превърнал в своето българско владение Бугил, андашлъйк (зависимо владение) на Хон-Българ. [Има известна неяснота в китайската етимология на името на столицата Пекин. Но като се има предвид българската традиция най-често където завладеят страна, нейната столица българите да я наричат Българ, има вероятност етимологията на Бейджин да се извежда от българското Българ?! Бел. авт.].

Малко преди Бугил андашлъйк (независим васал) на Хон- Българ станала Кашан (Кушанската империя), а малко по-късно и Тамил (Африка)... По-късно, за да сломи упорството на Барджил, Атилле заповядал да се проведе леко нападение над Каспи-Българ (Азербъйджан) и демонстративно шумно и тържествено след нападението приел великите посланници Селиг от Бугил и Балхай Синдж от Кашан (тук Индия). Това се оказало достатъчно за това, че царят на Барджил Яш-Дугар (Яздигерд ІІ, 438-457 г.) на мига изпратил своя велик посланник Курмъйш (Хормузд) Саин, велик лекар и маг. На него му се отдало да излекува тежко болния тогава син на Атилле, а той не само не притиснал подчинилия му се Барджил, но му придал и част от Кашан.

Границите, които Тукал (Атилле) установил в Акбаш (Азия) и до сега се смятат за най-справедливите. Тогава и кермекските народи от марангите (франките) до аланкубарите (лонгобардите) заели местата, указани от Тукал (Атила)... През 448 г. 300 хиляди българи-деберци по заповед на Туки Атилле, се прехвърлили през Иждар или Сула при град Джанбул (Никопол) и завзели Миджан (Мизия), с което направил Урум съвършено безсилен пред властта на Туки. Така унизени кан-урумите плащали дан на Хон-Българската държава до 481 г.

Ще си спестя повествование за княгиня Олга, за българския принос в разпространението на българската писменост и книжнина в Киевските руски земи и въвеждането на православието като водеща религия. Тези неща са добре оповестени от нашата историография и други български изследователи.

Автор: Валентин Вътов


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Кимериец

  15 6 Отговор
  Българино, имаш право и задължение да си знаеш историята! Добро начало са публикациите на Г.С.Раковски!
 • 2 Хаха

  13 10 Отговор
  Какво се занимавате...направо си напишете,че Адам и Ева са българи и цял свят от нас произхожда и ни хвърлете за пушечно месо да освобождаваме цялата планета хаха.
  Ей така на украинците по същата схема са промивали мозъка като са им изкривявали историята,за да ги настройват за война.Сега нас са ни подхванали,защото сме следващите.

  Коментиран от #6

 • 3 Най наксрая българите разбраха,

  6 15 Отговор
  че идват от Източен Афганистан! Това лесно се доказва антропологически - специфични мутри и криви глави!

  Коментиран от #7, #8

 • 4 Вие сте болни бе

  19 5 Отговор
  Каква Украйна през тия векове ??

  Коментиран от #18


 • 5 Аре....

  7 6 Отговор
  Разкарай се вече оттука бе ненормалния....😠😠😤
 • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 7 Може и да са криви

  13 2 Отговор

  До коментар #3 от "Най наксрая българите разбраха,":

  Ама твоята е ПРАЗНА!
 • 8 Неграмотници

  10 4 Отговор

  До коментар #3 от "Най наксрая българите разбраха,":

  Те не идват от Афганистан а се връщат от там след като след потопа в Черно море са стигнали до Китай, Корея и Япония!
  И през 1978 г. българска делегация начело с Тодор Живков заминава за Япония – за популяризиране честването на 1300-годишнината от създаването на Дунавска (Аспарухова) България.

  При самото стъпване на японска земя императорът Хирохито се обръща към Тодор Живков със следните думи: „Здравейте, братовчеде! Добре дошли отново след 3500 години!”

  Коментиран от #15, #19

 • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 10 де го чукаш, де се пука

  8 4 Отговор
  Историята не се пише от романисти, а от живи участници в събитията и се доказване с "ракази", а с аргументи и факти. Не знам от какви източници автора е черпил сведения но бъркотията, която е натворил е страхотна. Има известна доза истина в хронологията, но примесена с прекалено много фантазия. Първото и най важното е, че българите тръгват от Балканите по няколко повода, нееднократно и се разпространяват в няколко посоки.Обикновено това се случва след природни промени в условията на живот, войни или разселване заради увеличаване числеността на населението, в търсене на нови земи. В разселването си различните клонове имат различна съдба и някои са се смесили с други народи, а други са се обединили с клонове мигранти от същия произход. Това в по голяма степен е запазило етническия произход. Много по късно, с появата на татарите от изток, една част от тях се завръщат на Балканите и така отново се обединяват със свои. Други, които осставт по граничните райони между Азия и Европа се обединяват с други етноси и така се претопяват. Така в днешна България има най малко смесвания на други с българския етнос, а на други места са по малко или повече променени.

  Коментиран от #16

 • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 13 кофти

  4 1 Отговор
  бай Манафов е болен....
 • 14 Патриот

  4 2 Отговор
  Време е да направим референдум , за присъединяване на крайбрежието на Черно море към България. Дали Путин ще бъде изненадан?

 • 15 последният Инка

  2 3 Отговор

  До коментар #8 от "Неграмотници":

  Нас що не ни броиш! И ние от Мачу Пикчу царевичака сме от един калабалък!
 • 16 Учител историк

  3 4 Отговор

  До коментар #10 от "де го чукаш, де се пука":

  Какви аргументи и факти искаш още? Нотариални актове ли? - Човекът ти цитира десетки факти и актове от събития с най-тънки подробности, за да може и средностатистическия българин, който на хабер си няма от тая материя, и той да проумее, че това се е случило и е истина. Но подлеците нямат мира и успокоение като йезуитите - дайте си документите. И след това като ги получат, ги унищожват. После питат доверчивите нещастници - дайте си документите за да докажете, че сте собственици!? - Нямат. Е, като нямат, налагат своята власт и своя порядък. Така се е случвало и с българските свитъци. Подло и безогледно. Хиляди клади са устройвали за да горят българските истории, било в бившия СССР, било още от кръстоносците-австрийци завзели Цариград, било дори преди Освобождеинето в Търновско и манастирите, гръцките владици и папази да горят всичките български библиотеки. Иди и търси фактите в пепелта.
  Имам книгите на автора. Там се пише, че първоизточниците са в превод на руски, и те вече се укриват, защото техните оригинали на трьок-български език са унищожени или заключени от НКВД преди ВСВ! Авторът ти е цитирал до най-досадни подробности неща, които няма как да се съчинят, ако не са истина. Цялата ономастика от ония времена е останала до днес, топонимиката ни е от тогава. И днес никой не може да обясни, всеки стар град, река и планина, от къде са получили наименованията си, какво означават те?! Ти още повече! Кажи ти, северен историк, опровергай с твои "документи", ч

  Коментиран от #17

 • 17 Учител историк

  2 3 Отговор

  До коментар #16 от "Учител историк":

  Допълнение към "де го чукаш, де се пука :
  И днес никой не може да обясни, всеки стар град, река и планина, от къде са получили наименованията си, какво означават те?! Ти още повече! Кажи ти, северен историк, опровергай с твои "документи", че всичко написано не се е случило.
  Ще ти задам проста гатанка, след като си голям учен, дай етимологията на Шумен, на Велико Търново!
 • 18 Учител историк

  2 6 Отговор

  До коментар #4 от "Вие сте болни бе":

  Ти изобщо четеш ли, или още си в поза с махмурлук и стигаш само до заглавието? Искел се казва, а Украйна е днешното му измислено име, за да направиш връзка, но така фигурира в географските карти. А Искел не си чувал изобщо, или Кара Българ. Лягай си на дивана и не се бъркай по теми, които са ти свръх възможностите.
 • 19 Учител историк

  2 4 Отговор

  До коментар #8 от "Неграмотници":

  Правилно отбелязваш. И двете столици на Япония носят имената на хон-българския император Атила. Само че тия във форума тук са толкова примитивни и с калайдисани мозъци от епохата на соц-историята, че ... друго да не се очаква. Оня от царевичака дори не осъзнава, че може би е истина. Още когато Беринговия проток е бил замръзнал, има миграция на азиатски жители (да не кажа директно с българско съзнание и език) в Америка... Повечето наименования на индиански племена се обясняват с произход от трьок-българския език, имена дубликати на такива от Сибир, Алтай, Монголия...

  Коментиран от #20

 • 20 без име

  4 3 Отговор

  До коментар #19 от "Учител историк":

  Измислената ви история от руски и австроунгарски политически подковани "историци" стюркско-иранския произход, която продължавате да се опитвате да разпространявате няма шансове.Даже и съвременните ДНК анализи не признавате, а искате да ви вярват на фалшификациите.Какви аргументи виждаш изброени, освен измислиците на наи големия фалшификатор на исторически факти на XX век Фархад Нурутдинов, които доколкото има истина се отнасят само за Волжка България. Механично се опитвате да ги прехвърлите върху историята на Дунавска България, която има коренно различна съдба, развитие и не се е налагало тукашните българи да си променят нито вяра, нито език, нито обичаи защото са се обединили със свои предци, а не с народи от азиатски произход. Аргументите са в цитати от стотици средновековни хронисти, като Херодот, Страбон, Йоан от Никиу, Йоан Малала, Йоан Цеца и много други, но вие даже не сте ги чували, а да не говорим за прочетени. Знаете само да декламирате " великите" фалщификатори от последните два века.

  Коментиран от #21, #27

 • 21 Учител историк

  3 4 Отговор

  До коментар #20 от "без име":

  Ще си признаеш ли, че си много нещастен, когато проумееш, че съм прочел в Непознатата история откъсите от на 12 най-известни гръцки и латински древни историци, преведени от автора от съответните езици. Зачетена е и старогръцката и римска литература. Вземи се скрий и престани да мърсуваш във форума. Ставаш смешен.

  Коментиран от #22, #23, #24

 • 22 без име

  4 2 Отговор

  До коментар #21 от "Учител историк":

  Не знам колко древни хронисти (наречни от теб историци) си чел, но са толкова много, че даже не им занеш имената нали? Къде видя в горния материал поне един читав цитат с който автора да е показал, че не си измисля, а прави изводи от прочетени хроники на очевидци или съвременници на описаните събития. Поне да беше чел Г. С. Раковски пак щеше да е нещо полезно, защото той не веднъж цитира такива атори и щеше да имаш поне бегла представа за заблудите разпространявани през последните два века. Жалко ако наистина си преподавател по история и продължаваш да разпространяваш фалшивите измислици от чужденци, обвързани с политиката на управниците им и преповтаряни многократно от нашата казионна историограия.
 • 23 Пантюркистки учител си

  5 2 Отговор

  До коментар #21 от "Учител историк":

  Пишеш в нет търсачката четеш и се ограмотяваш:

  ..Пипалата на пантюркизма в българската история..

  "Непознатата история на българите" която е цитирана тук, е на база на Пантюркистките извори-фалшификати на Фархат Нурутдинов.

  Коментиран от #25

 • 24 без име

  1 3 Отговор

  До коментар #21 от "Учител историк":

  Като си чел толкова много защо не разтълкуваш твърденията на десетки авторитетни личности, като например крилатата фраза на Франсоа Митеран: "Българският народ е един от създателите на човешката цивилизация"? При това той не е единствения, а на подобно мнение са още ген. Шарл Де Гол, френския историк Алфред Рамбо, италианския почетен президент Карло Чампи, бившия държавен секретар на Съединените Американски Щати Лорънс Игълбъргър, руския акедемик Дмитрий Лихачов, британските историци сър Стивънсън Рънсимън, Норман Деивис, Арнолд Тойнби, украинския академик Омелян Прицак и много други. И те ли не си познават историята, че връщайки се назад във времето стигат до нас? Тези факти обаче убягват от полезрението на такива капацитети, като вас тъй като вие не четете, защото "знаете много". Много странно защо нашите историци все още търсят корените ни из Памир, Хиндукуш, Кавказ, Припятските блата и къде ли още не само и само да бъде по далеч, за да бъде заличена истината.

  Коментиран от #26, #37


 • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 26 ами

  3 2 Отговор

  До коментар #24 от "без име":

  и ти си същия като Учителя историк...оня в една измислена реалност, ти - в друга...няма български народ. Няма такъв етнос и съответно няма такъв етноним. Българи е събирателно име на всички племена, направили един племенен съюз8булгар, на тогавашния език/, начело с хан Кубрат. След смъртта му съюзът се разпада. Едни тръгват към Волга и там създават друг племенен съюз /булгар/, други тръгват към Дунава и създават друг племенен съюз. Какви българи е имало по тия земи преди 681 година? Простият отговор е: никакви.

  Коментиран от #28, #31

 • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 28 Учител историк

  3 5 Отговор

  До коментар #26 от "ами":

  ами ти изобщо проумял ли си какво се пише в статията и други десетки статии от миналата година, в книгите за българите?! Историята на българите не започва с Кубрат и Аспарух, а много хиляди години преди това. Тя започва да запада след тях и след още няколко века с откъслечни пробуждания и върхове. А ти едва тогава се събуждаш и виждаш, че е имало българи. Изключвам Волжска България, която преживява до по-късни и славни времена.

  Коментиран от #29, #30

 • 29 ами

  3 3 Отговор

  До коментар #28 от "Учител историк":

  не те знам колко си историк, но преди хан Кубрат НЕ Е ИМАЛО българи. Самата дума България/латинизирано наименование, а иначе булгар// е значела "съюз", племенен съюз в случая. Създадена от Кубрат, тя изчезва със смъртта му. Повече от ясно е, че след като Аспарух идва по тия земи и заварва вече настанилите се славяни и славянизирани траки, предлага съюз. Как да се нарече тоя нов племенен съюз? Ами пак Булгар. А всички членове на тоя съюз, независимо от племенната си принадлежност съответно се наричат българи. И макар името на новото образувание да е от тюркски произход, всички лека-полека започват да говорят славянски...защо ли, а, историко?

  Коментиран от #39

 • 30 Пантюркистки учител си

  5 2 Отговор

  До коментар #28 от "Учител историк":

  Не разбрах, "Непознатата история на българите" която е цитирана тук, е на база на Пантюркистките извори-фалшификати на Фархат Нурутдинов, нали така?
 • 31 Пантюркистки учител си

  5 2 Отговор

  До коментар #26 от "ами":

  И ти си като Пантюркисткия Учител историк.
  Как така българи не имало по тия земи преди 681 година, а пък през 4 век Флавий Юлий Валент - император на Източната Римска империя излязъл на война срещу българите ( на гръцки от архива-Саниксар на Цариградската църква стр. 292)..., или че бългaритe имaт дoгoвoр oт 482 г., пoдпиcaн мeжду бългaрcкия цaр Бoжaн и eдин oт нaй-извecтнитe рaнни изтoчнoримcки импeрaтoри Зeнoн.
  Тoвa, чe вce oщe учим бългaрcкa иcтoрия пиcaнa oт чуждeнци, и пантюркисти, нe знaчи, чe Бългaрия/българи/ нe е cъщecтвувaлa.
  Бългaрия и Източната Римска империя имaт мирeн дoгoвoр oщe oт 482 г. cрeщу ocтгoтитe!!
 • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 33 Сънчу Пънса

  4 0 Отговор

  До коментар #32 от "без име":

  Омръзнали са ми да чета тия твоите учебникарско-вестникарски клишета, къде ли не. Не можа ли да измислиш нещо друго.
 • 34 ами

  2 0 Отговор

  До коментар #32 от "без име":

  мирмидонците не са българи. В Х в.пр.н.е., когато се е случила Троянската война, не е имало такива...между другото, единственото, което знаем за Ахил от Омир е, че е рус и синеок...какъв ли ще да е? :)
 • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 36 любопитен

  1 2 Отговор
  Автора да няма македонска жилка?
 • 37 Учител историк

  2 4 Отговор

  До коментар #24 от "без име":

  Няма да те обиждам, ще се смея. Имам под ръка над 200 световни автори по история и цялата ГИБИ, ЛИБИ. Ст. Рънсиман е следвал история в СУ, и когато решил да пише история на Първото българско царство за английската публика, порф. Мутафчиев му казал да не се занимава с това, като човек който е от такъв регион в света, където липсавали основи за разбиране на българската проблематика. Преписвал от проф. Златарски, който му е бил научен ръководител.
  За Кубрат пише много откъслечно 20-тина реда, никаква фактология, даже го погребва през 642 г., а Кубрат по българските извори е починал в 660, или 665 г. А в Непознаната история за Кубрат се пише поне в 10 страници.
  Какви са познанията на английските историци, като теб залягащи единствено на гръцки източници. Един откъс от известния Томпсън, с първоизточник Иероним: "Хуните, Томпсън, гл. 2. История на хуните преди Атила, ч. 5": "Улдин не искал независима варварска армия да броди на север от Дунав и вярвал, че като унищожи Гайнас, той ще служи на императора на Източната Римска империя. Улдин събрал силите, с които разполагал, и се бил с германеца повече от веднъж, докато накрая го убил. На 3 януари 401 г. главата на Гайна е пренесена в Константинопол. В замяна Улдин поискал "подаръци", които благополучно получи. Това е последвано от съюз между Улдин и източните римляни, който може да включва плащането на годишен данък на тази група номади."
  Както винаги, гърците предават погрешно българските имена и после свет

  Коментиран от #38

 • 38 Учител историк

  2 4 Отговор

  До коментар #37 от "Учител историк":

  Продължение до коментар 24 от "без име":
  Както винаги, гърците предават погрешно българските имена и после световната историография попада в тупик. В случая не могат да произнесат "дж". А по българските летописи Улдин не е някакъв вожд на "група номади", а император Джалдин (402-410 г., син на великият Алъйп-бий, който е причинил през 395 г. раздялата на Римската империя на Източна и Западна). Наследява го за две години император Джонат ("Белоснежен кон" на трьок-български). Син на Джонат е Идеган - онзи Едикон, придружил Приск и описан в книгата му, който разобличил заговора на ромейския император да отровят Атила. После ромеите съжалили за това, като Атила ги принудил да заплатят двукратно и прескъпо за коварството си.

  Коментиран от #41

 • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 40 ами

  3 0 Отговор

  До коментар #39 от "Учител историк":

  ако искам да чета качествено фентъзи, ще чета Джордж Мартин, а не някакъв изкуфелняк графоман с претенции...
 • 41 Пантюркистки учител си

  5 2 Отговор

  До коментар #38 от "Учител историк":

  "Според съвр. учени Ю. Шамилоглу, С. Цвиклински, В. Шнирелман, тюрколозите А. Рона-Таш и О. Прицак, литературоведите Н. Юзеев и М. Ахметзянов, археолога А. Халиков, ориенталиста М. Усманов и етнолога Д. Исхаков и историка И. Измайлов, «Джагфар-тарихи» е фалшификат написан от не много грамотен рускоезичен автор в края на XX в., в който се откриват въпиющи противоречия с историческите факти а дори и липса на здрав смисъл».

  Трябва да призная, че ако Фархат Нурутдинов беше впрегнал своя талант във фантастическият жанр, неговите романи щяха да са от ранга на «Хари Потър»."


  И отново не разбрах, "Непознатата история на българите" цитирана тук, е на база на Пантюркистките извори-фалшификати на Фархат Нурутдинов, нали така?!

  Коментиран от #44, #53

 • 42 я по спокойно!

  0 3 Отговор

  До коментар #35 от "Уотсън":

  Ти пък койси бе шапшал, че и с претенции кой да пише и кой не? Азпък неискам да чета твоите простотии, но като не искам не ги чета. Ти ли щеми казваш какво да чета и какво не? Вски си пише мнението, а които не ми се стои в калта, като теб, проявява интерес и носи глсва на раменетеси сам ще прецени кое е стоийностно и кое не. Като си направиш сайт и форум тогава поставяй условия към пишещите!
 • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 44 Учител историк

  2 4 Отговор

  До коментар #41 от "Пантюркистки учител си":

  Втръсна ми се от твоите болни квалификации "пантюркизъм". Какво още да ти обяснявам, както анализирам тук и в Непознатата история няма и капка идеологически подклаждания, затъкнали се в главата ти като "пантюркизъм". Може да се каже "панбългаризъм", но очевидно лудостта ти е в неизличима фаза. Да правиш връзка между тракийско-български език и пантюркизъм, защото той се нарича още български-тюрки е безкрайна глупост. Българският тюрки е езикова тема, а не расова етническа или политическа. Този език е оформен на Балканите около 7 хилядолетия пр.н.е. Какви "тюрки " е имало тогава??! Разбираш ли малко повече? И да изреждаш всякакви нарочени за велики историци и учени, че те знаят по-добре българската история от български летописци и историци, защитаващи това, то е непродуктивно. Цитирах ти от безкрайната постна манджа, която редуват твоите величия. Преписват един от друг едно и също, с начало гръцки национализъм. И тези неща са изопачени за българската действителност. Ти слугуваш на такъв гръцки шовинизъм. Ето това ти е болестта. Занимавай си се с твоите щамповани истории, които са втръснали на хората. Това което се пише тук и в книгите, то е уникално и богато армирано с дати, имена, ономастика, последователно подредени събития. И "Джагфар.." е най-малката откъм факти книга, има много по-богати, само че ти от това си нямаш понятие, ходиш с гръцки капаци.

  Коментиран от #45, #46, #47, #48

 • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 46 ха сега де!

  4 1 Отговор

  До коментар #44 от "Учител историк":

  Понеже си чел много и знаеш всичко, посочи ми само един документ преди XVIII век, където са споменати термините " трьок-български език" или " той се нарича още български-тюрки" които ти употребяваш. Само посочи къде, а аз сам ще си търся документа и като го намеря ще ти благодаря за информацията.
 • 47 Пантюркистки учител си

  6 1 Отговор

  До коментар #44 от "Учител историк":

  Знам че съм прав, но исках от теб да го чуя - "Непознатата история на българите" цитирана тук, е на база трудовете на Пантюркистките извори-фалшификати на Фархат Нурутдинов. Т.е. и "Непознатата история на българите" е ФАЛШИФИКАТ.

  Благодаря за отговора!

  И друго - старобългарския език няма тюркски субстрат, двадесетината тюрски думи не са нищо повече от заемки, а заемки има също в латински, германски и гръцки. Освен това в българския език се наблюдават фонетични явления и диалектни особености, които са типични за тракийския език. Това е признато от световно известни лингвисти.
  Но това е друга тема.
  Приятен ден!

  Коментиран от #52

 • 48 ами

  3 1 Отговор

  До коментар #44 от "Учител историк":

  най-старата цивилизация според учените е на около 8000 години, т.е. 6000 пр.н.е. ....като как е имало българи преди 9000 години? :))))

  Коментиран от #49

 • 49 Свери си часовника!

  1 3 Отговор

  До коментар #48 от "ами":

  Историята е много динамична наука, особено в последните десетилетия, когато вече е възможна самостоятелна и несависима връзка между хора с еднакви наклонности и професии дори в другия край на света. Отделно у нас има раздвижване на археологията и понеже застоя през комунизма запази много обекти неразработени, непрекъснато излизат нови артефакти и информация. В същото време се намираме почти в центъра на територията с богати археологически находки, макар и все още слабо разработени, не отстъпваме по нищо на Гърция и Турция в това отношение. Не знам от къде черпиш информация, но ако е от учебниците по история, особено нашите, съдържанието им почти няма промяна още от НРБ. Ако искаш да си в час и с адекватни отговори поне за себе си по темата ще трябва да забравиш много от наученото дотук и да добавиш друго. Трудно е в началото, докато се научиш да отсяваш зърното от плявата, особено в интернет където е добре да си правиш преценка за доверяване на източника, защото където има само приказки от 1001 нощ, без посочени конкретни източници, обикновено няма стойност. Не знам за какви учени говориш, според които няма цивилизация по рано от 6000 г. пр. Хр., а и кой какво разбира под понятието цивилизация. Потърси информация за Дунавска протописменост, за която се казва, че е преди повече от 5000 г. пр. Хр. и е 2000 г. по ранна от тази в Шумер и Египет. После сам си направи изводи дали писмеността може да възникне преди или едновремено с цивилизацията. А как точно са

  Коментиран от #50

 • 50 Свери си часовника!

  1 1 Отговор

  До коментар #49 от "Свери си часовника!":

  А как точно са се самонаричали хората в различните епохи и дали другите са ги наричали точно по същия начин е без особено значение. Названията може да се сменят многократно във времето, но това не променя самите хора.
 • 51 Няма - има

  4 1 Отговор
  7000 г . пр .н .е . това е новокаменната епоха - първи селищни могили на Балканите 6200г . пр .н .е ,а друга част от хората живее в пещери като Магурата . Няма етноси ,даже индоевропейските ги няма още . Има кроманьонци, палеобалканци.

  Коментиран от #54

 • 52 Учител историк

  2 2 Отговор

  До коментар #47 от "Пантюркистки учител си":

  Не ми се занимаваше още с теб, подобен на днешен македонец с галванизиран мозък от УДБА.... да не продължавам... Ти и такива като теб, не зная какси слагаш плюсовете, са готови да отрекат цялата историческа древност на българите, само и само защото не са запознати с нея. Пише ти е за земите, днес наречени Украйна, за Киев и събитията там, пише ти се освен за Курбат/Кубрат, Аспарух и другите му синове, дори за Святослав и Вл. Мономах, ти ги отричаш, защото били пантюркска история. Не си съгласен, само защото няма нотариални актове за нашата историческа действителност, целенасочено горени в последното хилядолетие. Понеже си гръкофил и почитател на техните книги, които смяташ, че са единствен и неоспорим извор за българската историческа истина, да те питам за етимологията на река Аксиос, писана още в Илиадата през 8 век пр.н.е. по събития от 13-12 век пр.н.е. Коя е тя и какво знаеш по въпроса ми, как я разбира един днешен грък? И второ, понеже не вярваш, че родното име на Кубрат е Курбат, какво значи то, какъв анализ можеш да му направиш, защо не си съгласен, или пък вече си съгласен, ако си прочел тази статия изцяло!?
 • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 54 така де...

  1 2 Отговор

  До коментар #51 от "Няма - има":

  Нали точно в Магурата има няколко поредици от изписани символи, съдържащи и епсилон с две хасти ІYІ известен в днешните исторически среди като знака на българите? Понеже е регистриран на различни места продължително обитавани от българи. Има го изсеченв скали, в съчетание с още няколко символа, на няколко места на Балканите, както и в центъра на розетата от Плиска. Подобен символ е ползван и от едно тюркско племе, но датировката на Балканите е с хилядолетия по рано и е възможна заемка от балкански преселници в централна Азия. Подобни надписи от същата епоха са намерени по кости и други предмети в пещера Козарника, както и на глинени плочки от Градешница и Караново. Някои учени смятат, че много от тези символи са идентични с 2000 години по късните египетски йероглифи. Това говори не за нечленоразделни звуци издавани от обитателите, а сериозна комуникация, включваща изписване и разчитане на символи и писмени знаци. Има и множество други доказателства за съзнателна дейност, като изработка на примитивни оръжия, предмети и помощни пособия. Не можем да говорим за обитателите само като за диваци с неосъзнати действия, а за древна цивилизация макар доста по различна от днешната развита, дето се избиваме с модерни оръжия.

  Коментиран от #55

 • 55 Учител историк

  2 1 Отговор

  До коментар #54 от "така де...":

  Здравей. Разбира се, че Магурата е ярък пример за древността на племената, които са обитавали Балканите изобщо. Датировката може би е 8000 г. пр.н.е, или може и 14 000 г., не съм сигурен. Подобни изпълнения има и на други места в Европа, особено в Испания, в пещерата Алмира. Във връзка с името "Магура" може да се напишат твърде любознателни и любопитни неща, които опонентът "без име" и следващата му сътворена жлъч ще отрече по матросовски, попарен преди това от поредно лингвистично обяснение. Ако те интересува, ще намеря писаното по темата в разработки от същия автор.
 • 56 Пантюркистки учител си

  2 2 Отговор

  До коментар #53 от "Учител историк":

  "В тюркоезичния свят се радват на особен успех всякакви идеи за преразглеждане и пренаписване историята на «тюркския свят». Тъй като в основата си, водещите историци от XIX и XX в. са предимно европейци, от Западна Европа и Русия, то техните фундаментални трудове се представят като «преднамерени», написани от «колонизаторите», принизяващи реалните измерения на «древната тюркска цивилизация».

  Корените на това явление се откриват в пантюркистката идеология на Кемалистка Турция. Още в 20-те години на ХХ в. турските историци издигат ненаучната идеологизирана хипотеза, че тюрките са част от древна уралоалтайска цивилизация, присъствала в Средиземноморието още от дълбока древност. Хетите се обявяват за древни тюрки, наречени произволно «ети-тюрклери». Шумерите също стават обект на тюркските домогвания, базирани единствено върху повърхностните сравнения на шумерския език с тюркските, от германския учен Ф. Хомел. А в случая става дума за древни бореални корени и понятия.

  Тези теории са изложени и приети като основа на турската история на І-вия конгрес на турските историци от Рашид Галиба, Афет Инан и Ш. Кансу. (Эретиев, 1971: 22-23) Днес те се популяризират чрез лобита, интернет, книги в цялото тюркско постсъветско пространство и имат огромно количество последователи, един от тях както видяхме е Фархат Нурутдинов."

  Коментиран от #58

 • 57 Пантюркистки учител си

  2 2 Отговор
  п.п.
  Няма голяма разлика между вас - тюркофилите с фалшифицирането на историята и етиопските данайци-гърците, които винаги са унищожавали българска култура и изгаряли българските древни книги (пергаменти).
  А може би си от тези, които неусъзнават каква огромна вреда нанасят на българите и българската история като цяло.

  Отново ви пожелавам лек ден!
 • 58 Учител историк

  2 3 Отговор

  До коментар #56 от "Пантюркистки учител си":

  Историята не може да се пренапише. Това не е холивудски сценарий на тамошните сатанисти. Тя съществува, или не. Болното ти его те е завлякло в тинята на омразата извън територията на тюркските езици. Откъде накъде българистът Нурутдинов, разбиранията на волжския българин А. Халиков (защо тук някой е изтрил апологията за Халиков??! в 53, не разбирам, може би заради спомеенаването на световното зло Сорос) ще са явления или опити да се защитават някакви пантюркски идеологии. Борбите на волжските българи за възстановяване на българщината и опазването на свитъци на средновековни български автори не е от днес и вчера. Това са борби отпреди ВОСР, и особено при погромите на сталинизма в 30-те години. Тогава едва ли на някой му е било да си мисли за Велик Туран, тюркска дъга и други подобни алабализми, родени в болни мозъци в Анкара (между другото Анкара е основана и назована от древните българи-авари - за протокола). Че самата кемалистка република възниква с помощта на интернационалисттите и комунистите от младата съветска държава Ленин и Троцки?! Не ми изнасяй слово, сякаш си бил консул в Одрин. Тези неща не ми са непознати. И преди да ми редиш общи фрази от идеологически фантасмагории, с които да омажеш достиженията на българската историография, опазила се от клади и възкръснала по чудо да просвещаваща заблудените българи, отговори ми директно за Аксиос и Курбат. Това е въпросът. И престани с неуместното ти обръщение, думкаш сватбарски в тъча, ставаш за см

  Коментиран от #60

 • 59 Да обаждаме ли...

  5 1 Отговор
  Датировките на намереното в Магурата са от 10 000-8000 години преди Христа та до 3000 години преди Христа. Това означава късен палеолит,неолит,каменно-медната епоха.10-8000 години преди Христа е смешно да се твърди,че има етноси,камо ли българи. Жълтата монголоидна раса още не е формирана и обособена на китайци,японци,корейци,монголи и тюрки. Няма ги и индоевропейците,та камо ли перси,индийци,славяни,германи,романи...Индоевропейците се формират като такива 5-тото хилядолетие преди Христа и от 4000-1000 години преди Христа се разселват до Британия,Балканите,Индия. Карашъкът от монголоидно хунски и тюркски племена се появява в Европа след 1- 2 век след Христа. В първата статия шушумигата списувач на статията бълнува за български митологичен епос 17 000 години преди Христа и българска история 10 000 години преди Христа. За неграмотници ли счита читателите на този сайт или... е изпущен от Карлуково и тогава... да обаждаме на санитарите да си го приберат.

  Коментиран от #62

 • 60 Пантюркистки учител си

  3 2 Отговор

  До коментар #58 от "Учител историк":

  Нито един стар автор не е нарекъл предците ни тюрки, нито роднини на тюрките, нито пък българския език има нещо общо с тюрските езици. За сметка на това в продължение на 1000 години българите са отъждествявани с мизи, пеони, трибали - силни тракийски племена. Няма антропологичски изследвания, които да причислият народа ни към тюлко-алтайците. Точно обратното, през 30-те и 50-те години на 20 век са направени мащабни проучвания доказващи европейските ни корени. Неотдавна даже генетиката потвърди, че нямаме нищо общо с тюрките.
  И си седнал да ми буташ една фалшива тюркска писаница за историята на българите.
  Аде стига толкова!

  Коментиран от #61

 • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 62 Учител историк

  2 1 Отговор

  До коментар #59 от "Да обаждаме ли...":

  Обаждай се, но не тук, а на работното ти място в Карлуково. Познанията ти по всичките каменин епохи и това какви хуманоиди са крачили по Балканите и край Волга-Урал са нула. Вече има редица находки на човешка дейност в Европа и рисунки от тях, изчислявани на десетки хиляди години пр.н.е. Постановките за различните каменни епохи, измислени в миналото хилядолетие са остарели и неверни. В нашите книги пише, че на Балканите и в Поволжието има две човешки миграции от Югоизточна Азия - около 33 и 15 хиляди години пр.н.е. Съответно може да се направи извода, че те са оказали съществено влияние в хуманизирането и състава на етносите и са оставили следи в говорите на туземците тук, дори да са се изтеглили оттук. ДНК генеалогията не може да посочи от каква раса са били, няма кости. Нека не си мислим, че от там са дошли единствено теснооки, защото светът е бил друг. Златното съкровище във Варненския некропол го определят най-рано около 4600 г. пр. н.е. Но как може да го нарекат, че е халколитен, след като там фигурират стотици ювелирни елементи от злато??! Това е нонсенс. А защо не направят анализ на скелета от кой ДНК хаплотип е?!

  Коментиран от #73

 • 63 Пантюркистки учител си

  1 2 Отговор

  До коментар #61 от "Учител историк":

  Не разбрах, КОЙ стар автор ( Средновековието и преди него) е нарекъл предците ни тюрки или роднини на тюрките.., или пък българския език има нещо общо с тюрските езици????

  Коментиран от #64

 • 64 ха сега де!

  1 1 Отговор

  До коментар #63 от "Пантюркистки учител си":

  И аз задодох този въпрос, но отговор нолучих. То няма и как да получа защото за пръв път се прави паралел меду българи и тюрки през 1709 г. от шведският изследовател Йохан Страленберг, който попада в руски плен и е заточен в Сибир. Той свързва етнонима „българи“ с р. Волга и гр. Булгар, като и с казанските татари. Това се харесва на политическите среди в Русия. Неговият съвременник Василий Татишчев възприема тази идея и започва да я популяризира. Тя е възприета и от немските учени на руска служба Август Шльоцер и Йохан Кристиан фон Енгел, както и на шведа Йохан Тунман, Иречек, а после се подема от наште слуги на чужди интереси, наречени историци. Според тази теория съвременните българи са славянизирани потомци на един от евразийските „тюрко-татарски“ народи. Доколкото може да има някаква връзка обаче това се отнася единствено за волжките българи. Известно е, че държавата е създадена от българи, които са били на доста по високо културно и технологично ниво от останалите в района, нарекли са я България, но са само един клон от българския етнос и като численост са недостатъчни за сериозна защита от външни врагове.Други съседни народи, но от тюркски произход имат същите проблеми и изявяват желания доброволно да се присъединят. Българите ги приемат и така постигат териториално и числено нарастване, а другите изпитват гордост да имат възможността да се нарекат българи. Така мнозинството от народа става от тюркски произход, голяма част от тях мюсюлмани и за да се

  Коментиран от #65, #66

 • 65 ха сега де!

  0 1 Отговор

  До коментар #64 от "ха сега де!":

  Продължение:
  Така мнозинството от народа става от тюркски произход, голяма част от тях мюсюлмани и за да се скрепи единството българите, част от които са били вече християни още при Кубрат, се отказват от религията си и приемат исляма.Това дава повод за неволно или тенденциозно объркване, че българите са тюрки и след това съвсем съзнателно механично се пренаса и за дунавска България. За разлика от тях обаче дунавските българи се връщат в земите на дедитве си, обединяват се с роднини и не се налага никаква промяна нито на вяра, нито на език, нито на обичаи. Това обаче не може да бъде намерено никъде събрано и описано на едно място, а трябва усилия за да се търси информация от множество различни източниси, да се събира зрънце по зрънце за да се изгради пъзела. Много често с добавяне на нова информация се налага да се връщаш отначло и да коригираш картинката. С това обаче "знаещите всичко" нямат време да се занимават, а са свикнали да разчитат само на един учебник и масово разпространяват фалшификатите и да ги преподават на децата.

  Коментиран от #67

 • 66 Учител историк

  2 1 Отговор

  До коментар #64 от "ха сега де!":

  Едно сравнително обективно мнение. Имам обаче въпрос към активно опозициониращите на статията. Защо всякакви гръко-римски, германски, ватикански и други европейски писания приемате за "документи", а писаното от средновековни българи и събрано в издания на руски език наричате общо казано романизирани тюркскоезични изфабрикувани фалшификации. Понеже се интересуваш в кой документ е написано трьок-български език, според вашата терминология няма такъв. Но в отричаните от вас други писанини неща, според вашата терминология и мислене, има предостатъчно данни и съобщения в общо наречените "български летописи". Намерете ги, четете. Повечето от нещата са залегнали в книгата "Непозната история на българите". Само незная тя все още има ли я на пазара, или е изчерпана. Аз се снабдих трудно. Моето мнение е, че в т.н. казионна историография, в която са представени както бележитите български историци от миналия век и десетките руски, германски, британски и т.н. историци, данните се преповтарят почти 1:1, извлечени от гръцките и римски хроники и др... Четейки "Непозната история..." вероятно в българските летописи гъмжи от хиляди съвсем нови и различнни данни, имена, топонимика, събития и т.н.

  Коментиран от #68, #70

 • 67 Пантюркистки учител си

  2 2 Отговор

  До коментар #65 от "ха сега де!":

  Точно така - само благородническата прослойка на Волжка България има родство с нас.
  Държавата е била косомополитна, което е неминуемо за размерите си, но управляващият елит, точно както и в Дунавската са били българи. Там няма космополитизъм.
  Езикът на днешните волжки българи безусловно е от тюркската група.
  Когато Котраг е изместил столицата на подопечната му държава, отломена от Старата Велика България под разсичането от хазарите, в района на Волга и Кама, в съседство с неговите българи вече са живеели големите тюркоезични групи на буртасите и барсилите. Едните от тях са прадедите на днешните башкири (Башкортостан).
  След неимоверното разширяване на богатството и размера на Волжка България (която всъщност се е наричала само България, и е била 4-5 пъти по-голяма от Симеонова България) тя става действително космополитна държава, където не е имало никакво значение кой какъв е по етнически произход. В това отношение тя е била реална империя, подобна на Византия и на Османската империя, където етническия критерий не е бил на първи план. Тогава тя става естествен притегателен център за много от заобикалящите я тюркски племена, за които просто е било по-изгодно да бъдат нейни поданици и да се ползват от нейната държавност, както сега доскоро всички се натискаха да стават американци...
  Моите почитания!
 • 68 Пантюркистки учител си

  2 1 Отговор

  До коментар #66 от "Учител историк":

  Въпросът на кого да вярваме, е в случая(както казват мъдрите хора) -от двете лъжи избираме по-малката.
  Защото едните са лъгали за времето в което са присъствали, а другите лъжат за времето в не са и били.

  Коментиран от #69

 • 69 Пантюркистки учител си

  1 1 Отговор

  До коментар #68 от "Пантюркистки учител си":

  ...грешка , извинявам се

  Защото едните са лъгали за времето в което са присъствали, а другите лъжат за времето в което не са били.
 • 70 ха сега де!

  0 2 Отговор

  До коментар #66 от "Учител историк":

  Условието беше източника да е от преди XVIII век, когато вече само Дунавска България има хилядолетна история. Няма спор, че огромната част от литература и ръкописи, противоречащи на фалшификатите, е тенденциозно унищожена или пое укрита от масовия читател, както и сам твърдите.Друга немалка част, която все още е налична е изнесена по легални и нелегални пътища в Русия, надявайки се да бъде запазена защото там турците и гърците няма да имат лесен достъп. И това е така, но до ден днешен ни се отказва пряк достъп до тези архиви или ни се предоставят избирателно материали, които не противоречат на фалшификатите. Нямам конкретни сведения, но съм убеден, че и там нееднократно са правени разчиствания" и са унищожавани различни документи, които не отговарят на политическите интереси на управниците. Апропо, започнатата още от древна Гърция кампания за заличаване на всякакви източници на информация на балканските народи, одобрена продължена по късно от Русия, След XVIII век сехаресва и на останалите силни на деня европейски държави, чиито интерси са в сищата посока, заличаване информацията за по древниа от тахната култура и активно се включват в тази кампания. Това обяснява и непрекъснатите несправедливи решения наложени на България чрез различните мирни договори след XIX век. Не съм фен на последната царска династия, но много показателен е факта с Фердинанд, макар и чужденец и без значение дали заради лично его или с идеална цел само за десетилетие изгражда почти

  Коментиран от #71

 • 71 ха сега де!

  0 2 Отговор

  До коментар #70 от "ха сега де!":

  Продължение:
  Не съм фен на последната царска династия, но много показателен е факта с Фердинанд, макар и чужденец и без значение дали заради лично его или с идеална цел само за десетилетие изгражда почти от нищото една сравнително добре устроена държава и армия способна да се противопостави на всички съседи поединично. Освен това е в роднински връзки с повечето монарси от Европа, а също така и с Русия като Николай II му е станал кръстник. Явно това му дава надежда, че ще успее да обедини всички земи с българско население, пренебрегвайки предварителния заговор срещу българите от Великите сили, започа Балканската война в която пъвоначално българските войски несъмнено доказват способностите си. Това обаче не го спасява от накърняване на интересите на силните на деня, които организират всички съседи срещу неги и по този начин провалят не само амбициите на Фердинанд, но и възможностите България да постигне обединение на земите си и населението с българско самосъзнание. Това само като един пример, а такива са последвали след всеки следващ мирен договор и по всеки възможен повод България е губила територии и население. Така стигаме до днешното състояние, в което изцяло сме подчинени на чужди интереси, най вече политически и официалната ни история е такав, кавато диктуват отвън. Нащия принос за световната цивилизация е почти заличен за да може други да си присвоят тези ценности и да заявят гордо, че те са в основата на човешките ценности.
 • 72 Проклети Кобурги

  2 0 Отговор
  Фердо ни докара две национални катастрофи ,а Борето-лисицита ниизправи пред трата.

  Коментиран от #75

 • 73 Новата световна тюркска наука

  2 1 Отговор

  До коментар #62 от "Учител историк":

  Ами защо не издадеш световен учебник по новотюркска археология и лингвистика? Те тюрките до приемането на исляма не са имали писменост,а после ползват арабското писмо,а пък тюрките-хазари възприемат еврейското писмо.... И с цялото си нахалство ще ми плещиш за писани истори? Писани... ама нито на тюркски,нито на турски... А защо не и нови физични закони за радиовъглеродно датиране да не формулираш ? А може и нов начин за ДНК анализ?Поради датирането чрез съдържание на радиоактивен въглерод (14C) и паралелите на находките от некропола с други обекти от Северозападното Причерноморие, датирани чрез този метод - като напр. Дуранкулак, датировката се изтегля във втората половина на V хил. пр. Хр - 4400-4200 г. пр. Хр. Пълното датиране на костните останки от некропола/ не един единствен скелет а близо 300 погребения/ променя още тази дата и днес обектът е датиран между 4530 и 4350 г. пр. Хр. Некрополът е халколитен защото са открити медни,златни предмети,както и малко кремъчни пластини. Ако предметите бяха само кремъчни некрополът щеше да е на повече от 5000 години. Ако бяха открили бронзови предмени некрополът щеше да е от бронзовата епоха - 3300-3500 пр.Хр. Не пиша това заради теб а за любознателен,съмняващ се и правещ справки читател - вав всеки случай не и от фалшификати.

  Коментиран от #78

 • 74 Волжките българи

  2 0 Отговор
  Тюрките не са чисти монголоиди,а метиси кръстосани с индоеврепейци. Хуните са още по-голям сбироток от раси и етноси. Българските племена също са метисизирани.Някога в Авганистан са били най-северният ареал на персите,но движейки са на запад неизбежно се омесват с хуните и тюрките. Волжка България първа поема удара на монголо-татарите и ги разгромява в т.н. "Овнешка битка". В 1236г. Волжка България е покорена от татро-монголите. Следват няколко неуспешни въстания.Част от българския елит се интегрира с татаро-монголите,а друга част се интегрира в руската държава - много руски военни и културни дейци са волжки българи.
 • 75 ха сега де!

  0 0 Отговор

  До коментар #72 от "Проклети Кобурги":

  Съжалявам ако съм предизвикал у някого негативни политически или емоционални реакции, но тук не обсъждаме тази гледна точка. Аз също подчетртах, че не съм привържеик на царската династия, а ще добавя и изобщо на монархията или изкривената нейна форма президентска република, но това са съвсем различни теми. При положение, че днес имаме достъп до повече информация, не само и единствено негативите предоствяни ни от времето на соца, не можем да не се замислим и да пренебрегнем полжителните нюанси от събитията. Независимо от малко хазартния си подход и самонадеяност, но в случй на успех на опита да обедини всички българи Фердинанд би бил един от най коментираните владетели от третото българско царство. И неуспеха му не се дължи на недобра организация и подготовка, а единствено на предварителните договорки и нагласи на силните на деня, които най демонстративно и тенденциозно провалят замисъла му. По подобно стечение на обстоятелствата той докарва страната не до една, а до две национални катастрофи и борейки се със собствената си съвест абдикира от поста си и напуска страната. Въпреки всичко е изразил голямо желание да бъде погребан в България. Вече не знам дали го казах, но ще потретя, че не царската династия ме вълнува, а амбицията да постигне възможно най много за държавата. Грозно е да се ръководим само от негативи, тенденциозно насаждани ни от чужденци или техни слуги и на тази база да изразяваме само емоциите си. Дори в момента сме свидетели докъде такива п

  Коментиран от #76

 • 76 ха сега де!

  0 0 Отговор

  До коментар #75 от "ха сега де!":

  Продължение:
  Дори в момента сме свидетели докъде такива провокации могат да изострят отношенията между родственици, като българи и македонци.Примери още колкото си искаш и още толкова, но това е друга тема. Най трудно ни е да се справяме с проблемите, които сами си създаваме, приемайки разпространителите на чужди интереси по сериозно от тези,които с действията си допринасят полза за самите нас.

  Коментиран от #77

 • 77 Безкористният Кобург

  1 0 Отговор

  До коментар #76 от "ха сега де!":

  Авантюрите на Кобурга въобще не са от най-чисто желание да направи България просперераща даржава,особено когато се договаря за участие в Първата световна война. В съюзническия договор с Германия има специална лична клауза касаеща Фердинанда - в случай ,че Централните сили загубят войната, Германия му осигурява персонална пенсия и убежище в семейното му имение в Кобург. Фердинанд отмъква цяла влакова композиция с богатства от България,нищо,че е дошъл тук гол като пушка. На път за Германия австро-унгарците,нищо,че е бил техен поданик, му задържат композицията и го пускат към Германия само с един вагон вещи.
 • 78 Учител историк

  2 2 Отговор

  До коментар #73 от "Новата световна тюркска наука":

  Понеже от блага дума не разбираш и се заяждаш съвсем неуместно и безпочвено като упорито магаре, запънало се на мост, ще продължа да ти промивам калайдисания мозък с гръцко-неокласически калай и ватиканска йезуитщина. Обвиненията са ти не само безпочвени, но и нелогични.
  Знаеш ли каква е приликата межу името на остров Крит и хълма с парк Крещатник, или сега Хрещатик в Киев, така преименуван от съвременните власти? В същия поток от мисли ще ти кажа, че названието на митичният и славен връх за гърците Олимп произтича и се обяснява с трьок-български език. Название залегнало още в митологията на древните гърци, когато за тюркски теории не е имало кой да се сети изобщо.
  Ти не отговаряш на зададения ми въпрос за река Аксиос. Сам ще те насоча да видиш отговорите в книгата и в статията на Валентин Вътов "Имената в Илиада. Игра на думи от трьок-българския език", публикувана тук във Факти на 1 Декември, 2021 08:16.
  Мога да те засипя с въпроси и отговори в ономастиката, от които свят да ти се завие, и дано да проумееш, че трьок-българския, или тракийско-българския език е много по-древен от гръцкия, както и че няма никаква връзка с твоите хибридни идеологеми за тюркски... еди какво си, едва ли не турски!!!