29 Март, 2023 19:01 681 2

Приоритетът на казахстанските власти: Подкрепа за социално уязвимите групи от населението

  • казахстан-
  • власти-
  • фокус-
  • население-
  • уязвими групи

На 29 март 2023 г. президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев участва в първата сесия на VIII парламент на страната

Приоритетът на казахстанските власти: Подкрепа за социално уязвимите групи от населението  - 1

На 29 март 2023 г. президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев участва в първата сесия на VIII парламент на страната.

В речта си пред народните избраници казахстанският лидер засегна основните промени в обществено-политическия живот на страната през изминалата година и реализираните реформи, основани на формулата „силен президент – влиятелен парламент – носещо отговорност правителство“.

Междувременно значителна част от изказването му беше посветена и на задачите в областта на социално-икономическото развитие на Казахстан.

Според Токаев Казахстан е изправен пред жизненоважна задача - да ускори темповете на всестранна модернизация и да направи скок в социално-икономическото развитие.

„Страната ни дълго време разчиташе на благоприятна външна конюнктура. Вярвахме в различни концепции и програми, доверихме се на измислени доклади за въображаеми успехи. Но най-важните, принципни неща останаха без необходимото внимание: стандартът на живот на гражданите все още остава нисък, има правна несправедливост, дистанцията между богатите и бедните нараства“, каза Касъм-Жомарт Токаев.

Държавният глава отбеляза, че през следващите пет години правителството и депутатите са изправени пред задачата да решат тези основни проблеми.

„Спешно трябва да направим основен ремонт на общата ни къща. Системните проблеми в икономиката и социалната сфера, натрупани през годините, изискват решителни действия. Затова ще трябва да се вземат непопулярни, но ефективни и необходими решения“, подчерта държавният глава.