Забранява се уловът на риба в рибностопанските обекти

Публикувана: 15 Април, 2016 23:30
1 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 6283
ШРИФТ ПЕЧАТ

От днес се забранява уловът на риба и други водни организми през пролетно-летния размножителен период във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти, съобщиха от Министерство на земеделието и храните.

До 15-ти май включително не е разрешен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав и на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.

До края на месец май ще важи забраната за уловът на пролетно-лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти намиращи се до 500 м надморска височина. За рибностопанските обекти, които се намират на надморска височина от 500 до 1500 м заповедта ще влезе в сила от 1-ви май и ще продължи до 15-ти юни включително.

През периода на забраната всички стационарни и други риболовни уреди да бъдат извадени от водата.

Любителският риболов през периода на забраната е разрешен в следните водни обекти на територията на страната:

Област Благоевград

- баластриера „Бистрака”, под моста за с. Покровник;

- водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово;

- водоем „Помпата”, с. Първомай, общ. Петрич;

- първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог;

- яз. „Бели брег“.

Област Бургас

- баластриера “Дупките”, гр. Бургас.

Област Варна

- яз. „Генарал Киселово”;

- яз. „Добротич“;

- яз. „Рибарски комплекс Пода“.

Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра:

- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на гр.Полски Тръмбеш;

- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;

- землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;

- землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица.

стари речни корита на р. Росица:

- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;

- землище на с. Михалци, общ. Павликени.

баластриери:

- землище на с. Дичин, общ. Павликени;

- землище на с. Писарево.

напоителни и отводнителни канали:

- местност Блатото, гр. Свищов – запад.

Област Видин

- яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;

- яз. „Кула”, общ. Кула;

- р. Тополовец – участъка от моста на главен път Е-79 до с. Слана бара;

- яз. Фарафун, общ. Грамада.

Област Враца

- р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия;

- яз. „Бели извор“, с. Бели извор;

- р. Ботуня – гр.Криводол от моста на изхода в посока с.Ракево до землищната граница със село Ракево, общ.Криводол.

Област Габрово

- р. Росица – участък в централна градска част на гр. Севлиево, от моста на „Кольо Фичето“ до първия бент по течението под „Старата баня“;

- р. Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от „Падалски мост“ до музея „Дом на хумора и сатирата“ до моста под бензиностанция „Ромпетрол“.

Област Кюстендил

- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;

- два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;

- водоем с. Самораново, общ. Дупница.

Област Кърджали

- яз. „Невестино“, общ. Кърджали;

- яз. „Пчеларево“, общ. Черноочене;

- яз. „Мъглене“, общ. Кирково;

- яз. „Карамфил“, общ. Момчилград;

- яз. село Гулия/ с. Голямо Каменаре, общ. Крумовград;

- яз. „Млечино“, общ. Ардино;

- яз. „Вълкович“, общ. Джебел.

Област Ловеч

- яз. „Сопот” в цялата акватория, с изключение на следните зони:

експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията;

източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Голяма Желязна);

- яз. „Славяни Кантон 5”, местност Горен Кайлък, землището на с. Славяни;

- яз. „Славяни Кантон 5”, местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни;

- старо речно корито на р. Осъм, местност Бибора, землището на с. Дойренци;

- старо речно корито на р. Осъм, местност Долната воденица, землището на с. Чавдарци;

- старо речно корито на р. Осъм, местност Старите корита, землището на гр. Летница;

- воден обект „Блато”, с. Йоглав;

- яз. „Марков дол”, землището на с. Торос с изключение на акваторията на експлоатационната зона, обособена пред язовирната стена;

- водоем „Зореница”, разположен между гр. Ябланица и с. Гложене;

- горното течение на р. Златна панега от извора ú до входа на гр. Луковит;

- яз. „Гаргулица“ – землището на гр. Ябланица.

Област Монтана

- яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника;

- баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;

- блато в кв. Момин брод, гр. Лом.

Област Пазарджик

- баластриера при с. Лозен;

- баластриера при с. Динката;

- „Дупките”, с. Говедаре;

- „Малък гьол”, с. Звъничево;

- студен канал на р. Марица, с. Синитово;

- студено пере при „Фазанарията”;

- канал „Кривата вада”.

Област Перник

- руднични езера в гр. Перник;

- сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;

- руднични езера в с. Рударци, общ. Перник;

- отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

Област Плевен

- яз. „Горни Дъбник” – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира;

- яз. „Тотлебанов вал“, общ. Плевен;

- баластриери „Витски блата”, общ. Плевен;

- баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;

- баластриерите край р. Искър между гр. Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;

- отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;

- старо корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци;

- отводнителен канал в землището на с, Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;

- старо речно корито на р. Вит – „Кретско блато”, с. Крета, общ. Гулянци.

Област Пловдив

- топлия канал;

- яз. „Домлян”;

- р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието ú в р. Марица;

- напоителен канал до гр. Стамболийски от началото му до първия мост.

Област Разград

- яз. „Бялата пръст” (Папаза);

- яз. „Микро” – малък.

Област Русе

- стари корита на р. Янтра в землището на с. Полско косово;

- стари корита на р. Янтра в землището на Гара Бяла;

- старо корито на р. Янтра в землището на гр. Бяла (Кривушата);

- общински язовир в землището на с. Тетово;

- общински язовир в землището на с. Щръклево;

- общински язовир „Образцов чифлик“.

Област Сливен

- баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;

- баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;

- баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;

- яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;

- напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен;

- отводнителен канал „Азмака“, южно от гр. Нова Загора, в частта му от моста преди разклона за с. Полско пъдарево, на изток от помпената станция на бившия военен свинекомплекс.

Област Смолян

- яз. „Тешел”;

- яз. „Златоград”;

- ез. Керяновия гьол (Рибката).

Област София

- язовир „Панчарево”;

- баластриери в землището на с.Долни Богров;

- баластриери в землището на с.Чепинци;

- баластриери в землището на с.Световрачане;

- баластриери в землището на с.Челопечене;

- яз. „Осиковица”;

- баластриера „Мечката”, гр. Самоков;

- яз. „Ботунец“- гр. София, област София.

Област Стара Загора

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж;

- баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж;

- баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т. нар. „Аксаков гьол”).

Област Хасково

- яз. „Орешец”, с. Орешец, общ. Харманли;

- яз. „Крепост”, с. Крепост, общ. Димитровград;

- яз. „Левка”(новия), с. Левка, общ. Свиленград.

Област Шумен

- яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;

- баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;

- яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица;

- яз. „Върбица”, гр. Върбица.

Област Ямбол

- баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово;

- отводнителен канал „Дере – 3”, землище на с. Безмер;

- Гребен канал – Ямбол-Северна и южната част;

- яз. „Болярско – 2”, /без канала/ землището на с. Болярско;

- стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.

България

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Владимир Горанов
Финансовият министър Владимир Горанов обещава ниски данъци за сметка на екологията
Няма да вдигаме данъците за старите коли, хората са бедни"

Още бисери