ФАКТИ.БГ

ВСС публикува доклада на Бойко Рашков срещу Иван Гешев

Гешев е „извършил груби нарушения на закона и европейските стандарти в областта на наказателния процес”

Публикувана: 16 Юли, 2021 20:33
108 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 8037
ВСС публикува доклада на Бойко Рашков срещу Иван Гешев
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4.5 от 103 гласа.

Висшият съдебен съвет публикува доклада със сигналите от МВР срещу главния прокурор Иван Гешев. Документът беше изпратен до Министерството на правосъдието.

Според доклада, изпратен от силовия министър, Гешев е „извършил груби нарушения на закона и европейските стандарти в областта на наказателния процес”, пише Nova.

Споменава се още, че обвинител номер едно е уронил престижа на съдебната власт и на президента след встъпването си в длъжност със своите „недопустими публични действия и изяви”.

По-рано през деня правосъдният министър Янаки Стоилов обясни, че е получил сигнали от Бойко Рашков за нарушения, извършени от обвинител номер едно. „Смятам, че има действия и бездействия, които накърняват престижа на съдебната власт”, обясни правосъдният министър.

Ето какво гласи сигнала на Рашков до Стоилов:

ДО

МИНИСТЪРА

НА ПРАВОСЪДИЕТО

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Известно е, че прокурорите са подчинени на главния прокурор и в много случаи тяхната йерархична зависимост доминира над свободата на волята им да упражняват правомощията си по вътрешно убеждение. Това обяснява защо, въпреки обществените очаквания, никой от тях не реагира срещу Иван Гешев, извършил груби нарушения на закона и европейските стандарти в областта на наказателния процес. С недопустимите си публични изяви и действия след встъпването си в длъжност той урони престижа на съдебната власт и Президента, но прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ зае пасивна позиция. Това поставя въпроса дали нейните членове само привидно са на нивото на изискванията за висок професионализъм и нравствени качества /чл. 130, ал. 2 КРБ/.

Същевременно, основанията за търсене на отговорност от Ив. Гешев са видими не само за юристите. Налице са данни за престъпления, незачитане и нарушаване презумпцията за невиновност, уронване престижа на съдебната власт и др., във връзка с които: Българският Хелзински комитет внесе съответно декларация № 25 до Инспектората към ВСС /на 21.07.2020г./; Съюзът на съдиите направи публично поименно обръщение към членовете на ВСС /02.2020 г. и 30.09.2020г./; Висшият адвокатски съвет прие и оповести декларация; Управителният съвет /УС/ на Фондация "Български адвокати за правата на човека" /10.07.2020г./ и Съветите на адвокатски колегии в страната /Пловдив, Благоевград, Хасково, Смолян/ изпратиха декларации и становища.

Съществен е и фактът, че месеци наред, включително и сега, протестиращи българи в страната и чужбина искат оставката на Ив. Гешев, което е безпрецедентно в демократичното ни съвремие. Бездействието на прокурорите в цялата страна, които могат да разследват престъпно поведение на главния прокурор /реш. № 11/23.07.2020 г. на КС на РБ/, е основанието да се обърна към Вас, г-н министър, със следното:

Вие сте представител на политическата власт, не зависите от главния прокурор и можете да предложите на ВСС да възбуди дисциплинарно производство срещу него, на основание публично известните факти, които във всяка правова държава са достатъчни за освобождаването му от длъжност:

I. Разгласяване на данни от досъдебни производства:

На 28.01.2020 г. по разпореждане на Ив. Гешев бяха публикувани извадка от постановление и звукозаписи, придобити чрез специални разузнавателни средства /СРС/, на разговор между Президента и командващия ВВС ген. Ц. Стойков. На 14.07.2020 г., по разпореждане на Ив. Гешев прокуратурата оповести данни, придобити чрез СРС, по отношение на други лица /Огнян Стефанов - журналист и Александър Паунов - депутат/, разговаряли с обвиняемия Васил Божков. Разпространяването на записите, посочени в т. 2 беше предшествано от изявление на говорителя на главния прокурор Милева: ,,Ще станете свидетели как обвиняеми си партнират с журналисти, политици ...".

С тези действия е нарушен чл. 32 от Закона за специалните разузнавателни средства /ЗСРС/, който императивно забранява използването на данни, придобити със СРС за друго, освен за наказателното производство или за опазване на националната сигурност. Потъпкан е и чл. 33 ЗСРС: лицата, на които са станали известни факти и сведения от СРС, както и събраните данни, са длъжни да не ги разгласяват /чл. 33 ЗСРС/. В публикациите наблюдаващите прокурори и главният прокурор са огласили събрани чрез СРС данни, което е не само закононарушение, а престъпление.

Публикации, предизвикали широк отзвук в страната и чужбина, не са свързани със законните цели на СРС, а са насочени към политическо компрометиране на Президента и на гражданските протести срещу правителството на Бойко Борисов и срещу самия главен прокурор.

Опитът публикуването на данните от СРС да се оправдае с чл. 198, ал. 1 НПК не намира опора в закона и теорията. Правото на прокурора да разреши разгласяване на материалите от разследване не се отнася до данните, събрани със СРС, защото те се подчиняват на особен режим:

Първо, ЗСРС е специален спрямо НПК по отношение на СРС, ефектът е известен като lex specialis deroga lex generalis, а забраните в чл. 32 и чл. 33 ЗСРС изключва разгласяването, респ. ограничава приложното поле на чл. 198 НПК. Гаранция за спазване на тази забрана е съставът на чл. 145а НК, предвиждащ наказание лишаване от свобода до пет години за всеки наказателноотговорен субект! Налице е и съдебна практика - влязло в сила реш. № 149/31.07.2015 г. по в.н.о.х.д. № 389/2014 г. на Апелативен съд гр. Варна, по което виновният, също длъжностно лице, заемащо отговорно положение и с достъп по служба до информация от СРС е осъден за разгласяването й! Изложеното е основание за извод, че от обективна и субективна страна Ив. Гешев е извършил престъпление, но възниква въпросът защо срещу него не е започнал наказателен процес? Може ли в една правова държава да не действа принципът, че всички граждани са равни пред закона /чл. 6 КРБ/.

Очевидно, че със знанието и по разпореждане на главния прокурор са разгласени сведения, което е забранено със закон /чл. 360 НК/.

Известно е, че ограничения в приложното поле на принципа на публичност са въведени дори за съдебното заседание /чл. 263 НПК/![1], затова деянията, посочени в т. 1 и 2 са противоправни, уронват престижа на съдебната власт и са извършени от висшия ръководител на прокуратурата, която по силата на Конституцията упражнява надзор за законност /чл. 127/. Чрез тях Ив. Гешев посегна на авторитета на държавния глава без произнасяне на съд и България беше злепоставена пред света.

Вярно е, че ,,...Магистратът е свободен да изразява лично мнение в средствата за масова информация, но не по въпроси, за които има изрична законова забрана...", предвижда и т. 1.4 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати /КЕПБМ/.

Второ, етичните правила забраняват публичните изявления или коментари, чрез които се създава впечатление за пристрастност и предубеденост /т. 2.3 КЕПБМ/, което Ив. Гешев знае, но не спазва. С изявленията и действията си той многократно наруши презумпцията за невиновност /чл. 6 § 2 ЕКПЧ, чл. 31, ал. 3 КРБ, чл. 16 НПК/, по недопустим начин се възползва от поста си и чрез широко медийно отразяване на конкретни случаи внушаваше на обществеността виновност на множество лица по неприключили наказателни дела[2]. Известно е, че това поведение е основание за поредица осъдителни решения срещу РБ във връзка с нарушение на чл. 6 § 2 ЕКЗПЧ[3].

Презумпцията за невиновност е елемент на справедливия наказателен процес и е самостоятелно право, с което Ив. Гешев не се съобразява. То се нарушава винаги, когато с публично изявление на магистрати или други представители на властта се създава впечатление, че дадено лице е виновно, без това да е доказано от съд. В този смисъл е Директива (EС) 2016/343/ 9 март 2016 г., относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство[4]. Тя задължава държавите членки да вземат мерки да гарантират правата на гражданите и спазването на конкретните аспекти на презумпцията за невиновност. Националното ни законодателство съответства на Директивата, но главният прокурор го нарушава. С изявленията си той засяга по същество и определени политически процеси в противоречие с принципа за независимост в КРБ, НПК и Закона за съдебна власт /ЗСВ/.

Действията и бездействията на главния прокурор са в разрез със задължението му да защитава независимостта, безпристрастността и професионалната репутация на институцията, която представлява. Неговите изявления и тези на говорителя на Прокуратурата надхвърлят пределите на обикновеното съобщаване и чрез тях се цели да се създаде обществена нагласа за виновно противоправно поведение дори на лица, които нямат качеството на обвиняем. Контактите с медиите поставят под съмнение правната компетентност и деполитизацията на главния прокурор и Прокуратурата като цяло.

На 19.06.2020 г. по разпореждане на Ив. Гешев прокуратурата публикува само част от комуникации /чат/ при недопустим подбор на съобщения, съдържащи се в мобилни устройства, иззети от процесуално ангажирани лица /Пламен Бобоков - бизнесмен, Пламен Узунов - секретар в Президентството и др./. Подборът и/или подреждането на данни от комуникация /чат/ и публикуването на извадки от тях не е свързано с разкриване на обективната истина. Целта отново е да се внуши на обществото, че определени обстоятелства са възникнали така, както главният прокурор или други заинтересовани лица искат. Подобно умишлено "подреждане" не е само груба проява на недопустим обвинителен уклон. То е елемент на престъплението по чл. 287а, т. 3 НК, противоречи на изискванията за обективност, всестранност и пълнота на наказателнопроцесуалното изследване и е несъвместимо със статута на Ив. Гешев. Това е така и защото разгласяването на данни от разследването е незаконосъобразно. Конституцията и НПК предвиждат публично протичане единствено на съдебното заседание /чл.121 КРБ, чл. 20 НПК/, с изключение на случаите по чл. 263 НПК.

В доктрината е безспорно, че досъдебното производство е закрита фаза и установените в нейния ход обстоятелства са следствена тайна, охранявани също с наказателноправна норма /чл. 360 НК/. Така се гарантира успешното разследване при опит за противодействие срещу разкриване на обективната истина и че в началото на процеса няма да се допусне неоснователно засягане репутацията на участващи в него лица като се обявяват публично имената им[5].

На 09.07.2020 г. по разпореждане на Ив. Гешев служители към Бюрото по защита към него нахлуха в сградата на Президентството във връзка с претърсвания и изземвания в кабинети на секретаря по правните въпроси и съветника на президента по сигурността, с което беше нарушен принципът на пропорционалност[6].

Първо, акцията, окачествена като ,,щурм" /,,Капитал", 09.07.2020г./ беше извършена с ненужна показност от многобройни служители на МВР и Бюрото за защита, наричано ,,паравоенно формирование" /Fakti.bg от 14.06.2021 г./[7] и "преторианска орда на Гешев" /"Капитал", 09.07.2020г./[8], с което се урони престижа на президентската институция.

Второ, за протичащите действия е публикувана информация на страницата на ПРБ, разпространена е от всички централни медии, национални[9] и чуждестранни онлайн издания.

Трето, служителите са задържани публично по реда на МВР, а в последствие съдът определи тяхното задържане като незаконосъобразно. Това постави прокуратурата в унизителна политическа обвързаност и урони престижа и авторитета ѝ на независим съдебен орган.

Четвърто, не е известен нито един сходен случай в държава - членка на ЕС. Разпоредената от Гешев акция е безпрецедентна и дискредитира пред обществото и света държавността в лицето на нейните институции. Международните медии /Ройтерс, Блумбърг, Политико, Дойче Веле, Евронюз, и др./ определиха действията на прокуратурата като ,,демонстративни набези"[10], ,,нападение срещу държавния глава"[11] и ,,нахлуване, довело до спречкване" между институциите[12]: "Гешев нареди на полицията да нахлуе в кабинета на президента и арестува двама от неговите помощници...мнозина възприеха този ход като опит за присмиване на президента - изявен критик на правителството" /Евронюз/[13]; "Силно въоръжена полиция нахлу в офисите на българския президент" /Дойче Веле/[14]; "...като отмъщение прокуратурата на главния прокурор Гешев нахлу в президентството и арестува двама съветници на Радев." /Политико/.[15] Скандирания на гражданите ,,Гешев е позор!" и ,,Вън с мафията!" са представени като естествена реакция срещу него и политическите му пристрастия.

Всички тези действия са непремерени, надхвърлят границите на необходимото за постигане на законно преследвани цели и не ги оправдава.

II. Ив. Гешев неслучайно два пъти отказа да се яви в Европейския парламент пред Мониторинговата група за демокрация, основни права и върховенство на закона. Той нарушава принципа за независимост, демонстрира незачитане на разделението на властите, което е проява за политическа ангажираност. В интервю за БНТ от 23.07.2019 г. обяви, че не подкрепя принципа за разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна /чл. 8 КРБ/ и определи отстояващите това конституционно начало за "десни екстремисти", посочвайки Иво Прокопиев /бизнесмен/ и Христо Иванов /политик/. В качеството си на магистрат и по силата на чл. 156 ЗСВ, Гешев е положил клетва да прилага точно Конституцията и законите на РБ, но поведението и публичните му прояви сочат обратното. Затова изявленията му предизвикаха масова реакция в професионалните и др. среди!

Това поставя остро въпросът в състояние ли е главният прокурор да упражнява надзор за независимостта на прокурорите /чл. 117 КРБ и чл. 10 НПК/ или като противник на разделението на властите съдейства за подчиняването им на политическата власт, като вземат процесуални решения под нейно давление. Очевидно второто е верният отговор, което се подкрепя от неизясняването докрай на нито един публично известен случай, свързан с бившия премиер Б. Борисов /къщата в Барселона, пачките и кюлчетата злато в нощното шкафче, списъка с магистрати и политици /38/, притежаващи имоти и сметки в чужбина/.

С изявлението си относно принципа за разделение на властите, главният прокурор не само демонстрира непознаване на основни конституционни принципи, но нарушава в качеството си на административен ръководител редица правила от КЕПБМ: "Магистратът на ръководна длъжност е основен гарант при утвърждаване на независимостта на магистратите при вземането на решения ..." /т.8.6/; "..с действията и поведението си ... магистратът следва да защитава и утвърждава в обществото представата за независимост на съдебната власт, като не се поддава на влияния - преки или косвени, от страна на която и да е друга власт - публична, частна, външна или вътрешна за съдебната система" /т.1.4/.

В противоречие с това главният прокурор проявява непоследователност при преценката и действията по обществено значими, но неизяснени казуси и дела, свързани с висшия ешалон на властта /,,Ало Ваньо"; къщата в Барселона; звукозаписите, в един от които се чува и неговото име; видеозаписа с кюлчетата злато и пачките евро и др./. В брифинг от 17. 06. 2020 г. огласените записи и снимки Гешев нарече ,,нещо, което е супер абстрактно"; ,,дребна подробност"; /снимките/ "вероятно са от някой, вероятно не са от някой"; ,,...това е целенасочена съзнателна стратегия...и за унищожаване на българската прокуратурата".[16] Въпреки широкия международен отзвук[17] по тях не се получава информация от прокуратурата, разследванията се проточват във времето, а според обществото не приключват обективно.

В други случаи прокуратурата и лично Иван Гешев проявяват нетипична активност чрез съобщения, изявления, пресконференции и др., вкл. нарушавайки правилата за огласяване на доказателства и в частност СРС. В интервю, излъчено на живо на 10.07.2020г. в предаването ,,Здравей България" по Нова телевизия с анонс ,,Говори главния прокурор Иван Гешев", той разгласи свидетелски показания, дадени от секретаря на Президента Милушев.

Всичко това разколебава доверието в независимостта на прокуратурата и създава впечатление за политическата ангажираност на главния прокурор.

III. По силата на императивната разпоредба на чл. 9 ЗСВ делата трябва да се разпределят на случаен принцип. В грубо противоречие с него Ив. Гешев е въвел други, непублични правила: с резолюция на административния ръководител, т. е. чрез субективен избор на прокурор. Единственият извод е, че определени преписки и досъдебни производства представляват особен интерес за него и резултатът по същите е предварително предопределен чрез възлагането им на конкретни прокурори от нарочно създадени "специализирани" отдели в Софийска районна прокуратура /СРП/ и Софийска градска прокуратура /СГП/. Това нарушение е свързано с възникване на основателно съмнение в обществото, доколко независими при вземане на решенията си са тези прокурори, след като в голямата си част, те са командировани от по - ниски нива, не са титуляри, не са се явили на конкурс и не са доказали своята компетентност. Очевидно е, че подобно продължително командироване на прокурори е порочна практика в ПРБ, поддържана от Ив. Гешев, с която се заобикаля конкурсното начало като форма на кариерно израстване, залегнало в ЗСВ и води до неравнопоставеност и зависимост на командирования от командироващия.

Съгласно чл. 136, ал. 1 ЗСВ в структурата на прокуратурата са включени специализирана прокуратура и апелативна специализирана прокуратура със следствени отдели. Създаването на "Специализиран" отдел в СРП и СГП противоречи на чл. 119, ал. 2 и чл. 133 КРБ и дублира тяхната дейност.

Първо, разпределените в "Специализиран" отдел на СГП осем прокурора се произнасят по преписки и дела, които са в обхвата на Единния каталог на корупционни престъпления /ЕККП/ и нямат предметна компетентност /арг. чл. 35, ал. 2 НПК/, каквато нормативно е предоставена на специализираната прокуратура /чл. 411а НПК/.

Второ, изцяло субективна е преценката на административния ръководител на съответната прокуратура кои преписки и дела са с висок обществен интерес. Липсата на утвърдени критерии на понятието "висок обществен интерес" създава възможност административно и институционално подчинените на Гешев прокурори да разпределят конкретни преписки и дела в нарушение на принципа за случайното им разпределение.

Съзнателното заобикаляне на чл. 9, ал. 2 ЗСВ означава, че главният прокурор нарушава служебните си задължения, превишава властта и правата си в качеството на длъжностно лице.

IV. Изложеното сочи, че Иван Гешев е извършил действия, които накърняват престижа на съдебната власт и компрометират честта на професията "прокурор". Обществото остава с впечатление, че като висш магистрат, той демонстрира самочувствие на недосегаемост, въпреки че е вярно обратното. Главният прокурор е длъжен да упражнява правомощията си в рамките на закона, както всеки друг прокурор, а в противен случай носи съответна отговорност, вкл. предсрочно освобождаване от длъжност от пленума на Висшия съдебен съвет с решение, взето по реда на чл. 173 ЗСВ и предложение до Президента на Република България за неговото освобождаване.

Той може да бъде освободен предсрочно при тежко нарушение, системно неизпълнение на служебните задължения, за действия, накърняващи престижа на съдебната власт /чл. 129, ал. 3, т. 5 от КРБ/, каквито представляват описаните и са самостоятелно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 2 ЗСВ.

Господин Министър,

На основание изложеното и обстоятелството, че чл. 130в, т. 3 от Конституцията на РБ предвижда това, предлагам да внесете предложение във ВСС за освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев.

БОЙКО РАШКОВ", пише в мотивите, публикувани на страницата на МВР.

Висшият съдебен съвет също публикува в своя сайт доклада със сигналите от МВР срещу главния прокурор Иван Гешев.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 4.5 от 103 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
БОЛШЕВИК
1 Отговор
Затяга се примката около гешефтурата, сега ще излизат големи мръсотии извършвани в "правосъдието"!

Коментиран от #26, #58, #83


Оценка:
-26 +199

recovery
2 Отговор
В кауша,заедно с мутрата от сик!

Оценка:
-17 +176

asd
3 Отговор
Заедно с имбецила Плешев да си ходят и всс...и останалите "съдии" и "прокурори". Вън некадърни платени безползени същества!

Половината от тези трябва да са в ЦСофЗ така или иначе.

Оценка:
-15 +137

коментар номер едно
4 Отговор
номер 1

Коментиран от #8


Оценка:
-12 +37

Ххх
5 Отговор
Те нямат срам, морал, човещинка, етика. Има само един движещ елемент- да се пълнят шкафове!

Оценка:
-15 +123

Бла ,бла ,бла.
6 Отговор
Нищо съществено и подкрепено с факти . Пияни ца !

Коментиран от #23, #37


Оценка:
-152 +46

Георги
7 Отговор
ВСС го прие като прокурор номер 1 сега няма да го махнат. Силно са зависими !!!

Оценка:
-20 +94

Закъсня
8 Отговор

До коментар #4 от "коментар номер едно":


Мой човек

Оценка:
-3 +22

ГРАД КОЗЛОДУЙ
9 Отговор
ИВАН ГЕШЕВ е престъпник

Коментиран от #24


Оценка:
-18 +112

Цанков
10 Отговор
А бе къде скрихте Владко Горанов бе?
Има да връща 700 млн в Бюджета.

Оценка:
-12 +129

11
Този коментар е премахнат от модератор.
Един
12 Отговор
По скоро Рашев оставка!

Коментиран от #71


Оценка:
-120 +32

Джамбаза
13 Отговор
Гешев е ясен.
Кой ще опъне Сийка е въпроса!

Оценка:
-8 +90

ВСС се прецака
14 Отговор
Не ясно има ли право ВСС да публикува тази информация. Започнаха да дават лека полека повод за тяхното премахване.

Оценка:
-10 +63

Конкретно
15 Отговор
Е доста! Няма нищо общо с квалификациите на Сийка Милева.
Ако имаше независим и обективен ВСС Гешев щеше да е аут и обект на ДП. Но не смятам, че това ще се случи. Знаят го и Стоилов и Рашков. Мисля, че двамата правят пореден опит да онагледят завсисмостта на ВСС от ГП. Скоро надявам се ще дойде времето, когато ще има независим и обективен ВСС, което ще е страшилище за всеки корумпиран магистрат! Надявам се.

Коментиран от #78


Оценка:
-10 +80

зъл пес
16 Отговор
Злобата яко яде фуражката,не може да прости на Гешев за Узунов,за руските агенти,за Бобокови,за всички мерзости дето ги сътвори.Тоя ако пак го изберете,ще сте най-тъпите хора на света.

Коментиран от #21, #22, #28


Оценка:
-104 +32

РЪМПЕЗИ
17 Отговор
АКО СЪМ НА ГЕШЕВ ВЗЕМАМ ДИРЕКТНО САМОЛЕТ ЗА АВСТРАЛИЯ...ГЕШЕВ...ТИ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ СТОЛ...ИЗВИНИ МЕ...НО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ИЗБЯГА ОТ ИСТИНАТА....

Оценка:
-20 +83

Румпелщилцхен
18 Отговор
Сега ВСС са на ход. А не са го махнали, а са доказали, че играят комбина и им е времето да бъдат изчегъртани.

Оценка:
-15 +80

мисля си
19 Отговор
по ме интересува как Цв.ЦВ. се сдоби с асансьор и срещу какво.
Как ЦЦ от пле.ен купи част от дупка и срещу какво.
Това се вижда
другото е пожелателно

Оценка:
-12 +32

Тома неверни
20 Отговор
Брилянтно привеждане на факти и обстоятелства от уважаемия Рашков с необходимата законова обосновка!Сега ВСС ще ги чете като дявола Евангелието!

Коментиран от #41


Оценка:
-18 +83

Сссс
21 Отговор

До коментар #16 от "зъл пес":


Ти нали си остъре гласуваш за някое магаре или магатица, магаре имаше магарицата се провали. Бъди остър, а нас ни остави да сме тъпи.

Оценка:
-6 +23

Така е,така е...
22 Отговор

До коментар #16 от "зъл пес":


Те са най тъпите хора на света. Факт.

Оценка:
-7 +10

Гробар
23 Отговор

До коментар #6 от "Бла ,бла ,бла.":


Ами Ращков не е светил докато Каскета чука Милева

Коментиран от #34


Оценка:
-10 +10

зъл пес
24 Отговор

До коментар #9 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":


Радиацията те е ударила яко

Оценка:
-29 +10

доклада е фейк
25 Отговор
Рашишков е човек на черепа.Той е от котилото на ДС.Да разкаже нещо за имотите си.

Коментиран от #47, #50, #55, #104


Оценка:
-72 +25

5789
26 Отговор

До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":


Като развързани действат болшевиките

Оценка:
-45 +17

27
Този коментар е премахнат от модератор.
ГОРСКИ
28 Отговор

До коментар #16 от "зъл пес":


А вие не сте ли тъпи като избирахте вашия вожд!!!!!!!!

Оценка:
-5 +40

Уйке
29 Отговор
Свали ли се Гешев, след него ще тръгнат всички-Борисов, ПЕЕВСКИ, Доган, В. Горанов и още много знайни и незнайни престъпни буклуци!

Коментиран от #32, #42


Оценка:
-10 +69

Анализатор
30 Отговор
Отстраняването на този престъпник е ключов момент за старта на борбата с престъпността по високите етажи!
Следващия главен прокурор няма да е под контрола на мафията и ще може да стартира борба с престъпното правителство на мутрата и неговите партньори от ДПС. Това е Бг мафията, а Гешев е назначен, за да ги прикрива!
Ето защо каскета трябва да бъде изритан!

Оценка:
-12 +70

Мишо Бирата
31 Отговор
Гешефта ще набутат в зандана по-бързо и от Тиквата, ако върви така.... От друга страна е логично, щом вика на Тиквата Шефе

Оценка:
-5 +58

5789
32 Отговор

До коментар #29 от "Уйке":


И радеФ, и радеФ, узунов и компания

Коментиран от #52


Оценка:
-53 +13

Търся юрист
33 Отговор
Но толкова много държа и престъпления действат смразяващо на обикновения човек

Оценка:
-2 +9

Гоуема работа...
34 Отговор

До коментар #23 от "Гробар":


Всеки чука някого.

Оценка:
-4 +5

Анализатор
35 Отговор
Гешев, в качеството си на наблюдаващ прокурор, подсигуряваше тила на Пеевски, при разграбването на КТБ!
Това са серия от престъпни действия, защитаващи Пеевски, който влезе в доклада Магнитски....
Гешев е човека, който покриваше корупцията по високите етажи!

Оценка:
-9 +51

dfu
36 Отговор
В сигнала са пропуснали, че в началото на ковид геноцида Гешев плашише хората с военно положение. След като разбра, че военното полоцение означава пълна власт на президента, той млъкна. :)

Оценка:
-7 +35

Още малко ви остана
37 Отговор

До коментар #6 от "Бла ,бла ,бла.":


Верно ли ма

Оценка:
-3 +15

БСП на Бунището
38 Отговор
Незабавна Оставка на Бойко Рашков и Лустрация на всички Комунистически партии,Правоприемните им такива и Членувалите в тях Червени цървули.Отнемане звания,Образователен ценз и Експроприация на придобито имущество от Комунистическата Мафия!!!!Лустрация!!!!

Коментиран от #45


Оценка:
-39 +15

39
Този коментар е премахнат от модератор.
Тук
40 Отговор
Е сега вече ще проличи обвързаността на ВСС с Гешев. С този доклад "Инструментът" е закован, но се съмнявам , че Гешев ще бъде отстранен. В момента българската Прокуратура е едно ЕООД, което трябва да бъде ликвидирано

Оценка:
-8 +37

ИМПЕРИАЛИСТ
41 Отговор

До коментар #20 от "Тома неверни":


Да-а-а страшни факти от вестниците....Кучето си лае и пази стопанина който го подслони и храни...

Оценка:
-24 +5

Изчегъртване докрай
42 Отговор

До коментар #29 от "Уйке":


Харизанофци, костабиковци, пкп, мишоконстантиновци, десиславаатанасовци, даритковци, мендостояновци, фандъковци, томеславдончовци, плевньофци, и още още герберастевци....

Оценка:
-10 +29

Анджело
43 Отговор
Браво! Тези ще свалят Гешев! Служебното правителство е машина на ада за корупцията!

Оценка:
-11 +40

ТИТИ
44 Отговор
БРАВО НА БОЙКО РАШКОВ

Оценка:
-12 +43

Найголемия
45 Отговор

До коментар #38 от "БСП на Бунището":


Червенцървул е любимеца ти - банкяската гнуснатиква

Оценка:
-6 +20

Гандалф
46 Отговор
Проблема не е само в главния прокурор...Докато не се махнанат и часта от съдиите издаващи оправдателни присъди на нашите хора, няма да се оправи съдебната система...които и да бъде главен прокурор,
положението ще си бъде същото...

Оценка:
-8 +18

Сссс
47 Отговор

До коментар #25 от "доклада е фейк":


И аз питам Горанката за закупените офиси с паричките на черепа, а?

Коментиран от #88


Оценка:
-4 +24

мнение
48 Отговор
чисто политическо предложение, то и от комуне друго не може да се очаква...

Оценка:
-26 +6

Анджело
49 Отговор
Кой в Има Тъп е Народ е Малкият Мук 1 и 2? Тошко или Ники Василев?

Оценка:
-6 +18

Истината пречиства
50 Отговор

До коментар #25 от "доклада е фейк":


Разкажи ти очевидно много знаеш, разкажи и за барцелонските имоти, кюлчетата, убийствата на Чакъра, Мишо бирата и Ваньо Танов. Разкажи не се стеснявай

Оценка:
-8 +24

Факти
51 Отговор
Предложение от представител на БКП отпреди 10 ноември, по сигнал на също представител на БКП от преди 10 ноември.... 32 безсмислени години...

Оценка:
-21 +7

Анджело
52 Отговор

До коментар #32 от "5789":


Радев Президент бе. Бонак!

Оценка:
-3 +11

Механик
53 Отговор
Като чуя за хелзингски комитет, америка за България, атлантически комитет, свободна европа и дойчевеле и се поглеждам към касата където стои един надежден приятел (сещайте се кой и какво е тоя приятел).
НИЕ, БЪЛГАРИТЕ искаме да изметем борисовци и гешевци, както и всички виновни за нашето унижено положение, но не искаме магнитски от през океана и местните соросоидни ШУШУЛКИ да ни казват какво да правим. Ние искаме сами да определяме кой да бъде разпнат и кой помилван, както и не искаме хора (държави и организации) мълчали 32 години и гледали как се разграбва България, да ни казват какво и как да правим!
Кой разбрал, разбрал. Шилетата са друга порода. Те нищо не разбират.

Оценка:
-12 +11

браво
54 Отговор
Браво на г-н Бойко Рашков. Браво. Време е прокурора на мафията, да бъде изгонен и да влезе в софийския, заедно с крадеца от Банкя,калинките му и тъщите и земеделието и брадчеда Ради, Жоро тръбата и т.н и т.н.

Оценка:
-11 +37

ГРАД КОЗЛОДУЙ
55 Отговор

До коментар #25 от "доклада е фейк":


а теб злобата господине

Оценка:
-4 +14

Ким
56 Отговор
Браво на Корни. Бавно но славно затрива БСП.

Оценка:
-16 +6

Ахааа
57 Отговор
"Не вдигай на непознати! Търсят министър председател!"

Ахаааа

Оценка:
-1 +18

ИМПЕРИАЛИСТ
58 Отговор

До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":


Една от грешките на прехода от „социализЪМЪТ” е , че не се организираха заведения за превъзпитание на комунисти. Затова още дълго ще четемЕ и слушаме идиотщините Ви.

Коментиран от #62


Оценка:
-23 +9

ХА ХА ХА
59 Отговор
И ТОВА ДОЖИВЯХМЕ,ДА ОТСТРАНЯВАМЕ ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ЗАТОВА,ЧЕ Е РАЗКРИЛ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ПРЕСТЪПНИЦИ ,А ПРЕЗИДЕНТА ОТДАВНА СЕ ОРЕЗИЛИ , ТО НЕ БЕШЕ ГРИПЕН,ОНАЯ НАЗНАЧЕНА ПО ВТОРИЯ НАЧИН,ИЗПОЛЗВА СЛУЖЕБНИ КОЛИ СЕКРЕТАРКАТА НА СЛАВИ ДА ПАЗАРУВА ПО МАГАЗИНИТЕ И ДА НАРУШАВАТ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС, ПРЕЗИДЕНТЪТ СТАНА ЯТАК НА РУСКИТЕ ШПИОНИ,А ПРЕЗИДЕНТСТВОТО СКРИВАЛИЩЕ ЗА ТЯХ ,КОЛКО ПОВЕЧЕ ОТ ТОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОРЕЗИЛЕН ОТ ТОВА,КОЕТО САМ Е ПОСТИГНАЛ С ПРОСТОТАТА СИ ?!

Коментиран от #74


Оценка:
-33 +14

Гот
60 Отговор
Тази сайт червените боклуци са пренавити до краен Предел

Оценка:
-21 +11

достойнство
61 Отговор
ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЧЕ ТАРАШКОВ И ФИГУРАНТА СА ЕДНИ СЛУГИ НА ОЛИГАРХИЧНАТА МАФИЯ.ПЪРВИЯТ ГЛАВЕН ПРОКУРОР КОЙТО ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ ЕМБЛЕМАТИЧНИ СМЯТАНИ ЗА НЕДОСЕГАЕМИ ДО ТОЗИ МОМЕНТ ОЛИГАРСИ.АКО НЕ БЕШЕ НАПРАВИЛ ТОВА ЩЕШЕ ДА СИ ЖИВЕЕ СПОКОЙНО КАКТО НЕГОВИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ,ЩЕШЕ ДА СИ ИЗКАРА МАНДАТА,СЛЕД ТОВА ДА ГО ИЗПРАТЯТ ПОСЛАНИК НЯКЪДЕ И ДА СИ ЖИВЕЕ ЖИВОТА.ЗАТОВА МАДЖОВЦИТЕ,ФИГУРАНТИТЕ И ТАРАШКОВЦИТЕ СЕ ЗАДЕЙСТВАХА,ЗАЩОТО ТЕ СА САМО ЕДНИ МАРИОНЕТКИ И НЯМАТ ИЗБОР.ЗАЩО ЖУРНАЛИСТИТЕ НЕ ПОПИТАТ ФИГУРАНТА КАК ТАКА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕЗ "НАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ"САМО НЯКОЛКО ДНИ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА МУ Е ИЗТЕГЛИЛО 600 000 000 ЕВРО ЗАЕМ.ПРЕДИШНИЯ ПХТ НЕ УСПЯХА ДА ОТКРАДНАТ 200 000 000 ЕВРО ПОКРАЙ ГРИПЕНИТЕ НО ТОЗИ ПЪТ ЯВНО ЩЕ УСПЕЯТ.

Оценка:
-29 +16

Механик
62 Отговор

До коментар #58 от "ИМПЕРИАЛИСТ":


Де ги видя тия комуистите бе пич? НЕКОМУНИСТИ, но "партийци" извършиха преврата и до сега тия същите, платени от ВАС, ИМПЕРИАЛИСТИТЕ колят, бесят в БГ , и бившите соц. страни!
п.п.
Провери под леглото си. Там се крие комунист и не стига това, ами гадината е и без маска и не е вкасиниран по надлежащ ред!
п.п.п.
каун!

Коментиран от #91


Оценка:
-3 +16

Гот
63 Отговор
Гешo, Божков нали го знаеш, чувал си нали? Онзи с прякор черепа който преди година и 7 месеца щеше да връщаш в чувал от Дубай?!?! Та същия този череп бе написал : " Майката на Шиши се отказа от него. Аз няма с каскета ще ги гоня до дупка. ЩЕ ги намеря ако ще да се скрият с подводница в дъното на океана"...Как ще живееш занапред а Гешо?

Коментиран от #65, #67, #69


Оценка:
-5 +25

Истината
64 Отговор
Отиде ли си Гешев няма кой да пази гърба на Мафията.
Тогава ще излязат на бял свят всичките откраднати за 12 години милиарди.

Коментиран от #72


Оценка:
-6 +22

разсъждание
65 Отговор

До коментар #63 от "Гот":


Значи Божков е платил на двете комунета да изпълнят това негово желание?

Оценка:
-20 +5

66
Този коментар е премахнат от модератор.
67
Този коментар е премахнат от модератор.
Аре лека
68 Отговор
Аре, лека и вдигайте телефона :))))

Оценка:
-2 +3

Който и да съм
69 Отговор

До коментар #63 от "Гот":


Един прокурор, ако се плаши от заплахите на престъпниците,какъв прокурор може да е?

Оценка:
-17 +5

Осем джуджета
70 Отговор
За джуджетата защо не е споменато?Защо няма разследване на джуджетата?

Оценка:
-1 +12

xaxa
71 Отговор

До коментар #12 от "Един":


хахха . Голям т..пак си. Ти да не си от тези с обществените поръчки?

Оценка:
-1 +7

мафиот
72 Отговор

До коментар #64 от "Истината":


Ще излязат на бял свят ,друг път!
Ний затова ли ги крадохме,бе?
Да ги вземете вие?
Аре сега ,щом властта е у вас ,почвайте вие!
Да не мислите само ,че е лесно!?

Оценка:
-10 +3

111111112222222
73 Отговор
Дойке, май с шефа ти гешев, още не сте разбрали, като бате ви, дебелия е раьбрал, че вече са ви немерили заместници, или пейте като в хор или разкешвакте или …, вие избирате

Оценка:
-3 +10

Верно ли
74 Отговор

До коментар #59 от "ХА ХА ХА":


Кво престъпление е разкрил, бе? Не само, че не е разкрил, няма нито една осъдителна присъда по неговите ПиАр акции по телевизията, ами има и решения за незаконосъобразност на действията му, които сигурно не са приложени, защото са по жалби на потърпевшите. Та затова трябва да го махнат - щото не си върши работата и нарушава цял куп норматични актове с действията си, капиш?

Коментиран от #79


Оценка:
-5 +19

РАШКО БОЙКОВ
75 Отговор
В КАПИТАЛИЗъМА ГОЛЕМИТЕ ИЗЯЖДАТ ПО-МАЛКИТЕ - ЗАКОНА НА ДЖУНГЛАТА. И КАТО НАЗНАЧИШ НЯКОЙ ЦЪРВУЛ НА ВИСОК ПОСТ ТОЙ ВЕЧЕ СЕ ИМА ЗА ГОЛЯМА РИБА И ЗАПОЧВА ДА МАЧКА ТИЯ ПОД НЕГО. ЗА ТОВА ФАТМАКА ЧЕГЪРТА И НАЗНАЧАВА, ЧЕГЪРТА И НАЗНАЧАВА...

Оценка:
-19 +3

Аз да питам...
76 Отговор
Гешев, да не почнал разследване на имотите и на боико Рашков...помните един от герб, които беше с множество апартаменти и имоти...а помните ли, че независимия български съд го оправда. А помните ли, че независимия български съд оправда доган, за милионите за Цанков камък и така нататък и така нататък...

Коментиран от #96


Оценка:
-4 +10

РАДИО ЕЛТО
77 Отговор
господин ИВАН ГЕШЕВ е почтен човек бори се с мафията

Коментиран от #95


Оценка:
-17 +6

Истина
78 Отговор

До коментар #15 от "Конкретно":


Че за кое му искат оставката че е казал и показал на обществото истината за задкулисието с записи и факти Президент жабата от фрог Божков комуниста Паунов правилно обществото трябва да знае с какви хора си има работа

Коментиран от #87


Оценка:
-18 +7

ХА ХА ХА
79 Отговор

До коментар #74 от "Верно ли":


ЯВНО ЧЕТЕШ ИЗБИРАТЕЛНО И ПРИСТРАСТНО,А ЗА ПРИСЪДИ ЩОМ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ Е ОПРАВДАН ,ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС СЕЩАШ ЛИ СЕ ?! КОМУНИСТИ И РУСОФИЛИ ЯВНИ ПРЕСТЪПНИЦИ НЕ СЕ СЪДЯТ В ТАЯ ДЪРЖАВА ПРОПИТА ОТ ПРЕСТЪПНОСТ И АНАРХИЯ !

Оценка:
-7 +6

Две димящи дула
80 Отговор
Жална му майка на прокурора гешеф! ВСС ще бъдат поставени в цайтнот и ще настъпят здраво мотиката, ако сбъркат с решението си! Няма да има спасение за тях !!!

Оценка:
-4 +16

566556
81 Отговор
Ако всс не отстрани Гашев то става негов съучастник и подсъдим, всеки един от членовете. Добре да си помислят какво означава това...

Коментиран от #84


Оценка:
-3 +14

Шефа е виновен
82 Отговор
И ще чакам наш'та кака Сийка да се появи на околовръстното

Оценка:
-2 +9

Пиянските
83 Отговор

До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":


брътвежи на един алкохолизиран старец.

Оценка:
-13 +3

Това означава
84 Отговор

До коментар #81 от "566556":


поредното малоумие, което си написал.

Оценка:
-6 +2

ТОЧКАТА
85 Отговор
Само комунист,истински комунист...изпълнява обещанията си и има отговорност и морал

Оценка:
-4 +8

Иван
86 Отговор
Горкия човечец..., ако ВСС го махне ще му помогне и трябва да им е благодарен цял живот

Оценка:
-2 +12

Тук
87 Отговор

До коментар #78 от "Истина":


Ти прочете ли доклада - съда ще отсъди на какво има право Гешев. Това което той е направил е НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА

Оценка:
-3 +13

друг питащ
88 Отговор

До коментар #47 от "Сссс":


Аз пък питам за Московски,защо и на него му се размина?

Оценка:
-1 +10

Дкфифи
89 Отговор
Не е луд този който яде баница а този който му я дава. Въпросът е корумпиран мафиотски съвет ли е всс? Отговорът в четвъртък.

Оценка:
-1 +13

Не Юрист
90 Отговор
Мили мой,ако един ден някой си понесе отговорноста за клеветите и неистините които изразявате, като лично мнение,понеже сте с имунитет тогава има шанс за България

Коментиран от #93


Оценка:
-6 +4

ИМПЕРИАЛИСТ
91 Отговор

До коментар #62 от "Механик":


Лошото е, че вирусът на комунизЪмЪ мутира и отново ни нападна...

Коментиран от #94


Оценка:
-13 +3

Гандалф
92 Отговор
Рашков, защо си играеш на дребно, направо закон...прокуратурата и съдебната власт в изпълнителната власт...лелеяна мечта на плеяда политици...

Оценка:
-8 +4

Гандалф
93 Отговор

До коментар #90 от "Не Юрист":


Прав си...премахване на имунитета на всички без изключение...е поне можем да си помечтаем...

Оценка:
-2 +11

94
Този коментар е премахнат от модератор.
Кака Мара
95 Отговор

До коментар #77 от "РАДИО ЕЛТО":


Бори се с как Сийка ....в Боянската хасиенда

Оценка:
-1 +9

Така се случва
96 Отговор

До коментар #76 от "Аз да питам...":


Не е проблем съда, прокуратурата не може да направи едно свестно обвинение и да го защити, това е проблема . И стоварват вината от болната глава на здравата

Оценка:
-2 +11

Рашков Измамник
97 Отговор
Рашков пак изригна като един Вулкан със запек и ни засипа с купчина тор в която няма един реален доказуем факт. Единсвения факт който е лесно доказуем е че Рашков не може да си купи 19 апартамента с официалната си заплата, те не принадлежат на съпругата му, и само 2 апартамента са наследствени. Вече това е ФАТК!

Коментиран от #103


Оценка:
-13 +5

Темида
98 Отговор
Тоя Рашков доказал ли е какво говори поне един път в живота си? Изглежда ми че това същество така и не е разбрало как работи правото.

Коментиран от #99


Оценка:
-11 +6

юрист
99 Отговор

До коментар #98 от "Темида":


На батко прависта!

Оценка:
-0 +3

До коментар 98
100 Отговор
Рашков не е тъпанар като Гешев.Рашков е интелигентен,той е преподавател и доцент.

Оценка:
-2 +11

Спасов
101 Отговор
Браво на министър Рашков!

Оценка:
-3 +9

102
Този коментар е премахнат от модератор.
103
Този коментар е премахнат от модератор.
Алооо
104 Отговор

До коментар #25 от "доклада е фейк":


Доклада е Лайк.

Оценка:
-6 +1

Шкембе Войвода
105 Отговор
Давай Рашков, с теб сме. Затвор за всички корумпирани мекерета.

Оценка:
-3 +9

Кико
106 Отговор
Черепов не си пръска парите напразно!

Оценка:
-0 +7

пейо гайдарски
107 Отговор
тези смучки от средния си пръст ли ги е натворил лицето рашков контра разузнавача от дс

Оценка:
-5 +2

Бойко
108 Отговор
Мачкай Баце. Бил нарушен принципа за пропорционалност! Майтапчия. Впрочем всичкото написано е вятър и мъгла. Дори Рашков не знае какво точно е "докладвал-написал". Поръчал е на секретаря да пише и той пише! :)

Оценка:
-6 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.


Ловци на бисери
Елица Янкова
Елица Янкова след спечеления бронзов медал в кат. до 48 кг от турнира по борба на Олимпиадата в Рио 2016 г.
Показах, че не съм турист"

Още бисери
ТОП 5