ФАКТИ.БГ
  • здравеопазване-
  • коронавирусна вълна-
  • пандемия-
  • заразени-
  • министерство на здравеопазването

Министерството на здравеопазването: Без актуализация на бюджета няма как да осигурим системата при нова вълна

Няма да има нито пари за допълнителната финансова помощ за медиците, нито средства за допълнителни ваксини и лекарства, предупреждават от ведомството

Публикувана: 17 Август, 2021 13:36
21 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 858
Министерството на здравеопазването: Без актуализация на бюджета няма как да осигурим системата при нова вълна - 1
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.

От Министерството на здравеопазването предупредиха, че без актуализация на бюджета ведомството ще бъде изправено пред невъзможност да осигури здравната система при новата пандемична вълна, няма да има пари за допълнителната финансова помощ за медиците, средства за допълнителни ваксини и лекарства, което е предпоставка за затруднение на нейното функциониране и посрещане на нуждите на пациентите от предоставяне на адекватна, своевременна и качествена медицинска помощ.

Изразходвани средства в борбата с COVID-19 за периода 1 януари – 31 юли 2021 г.

Направените разходи от Министерството на здравеопазването от началото на 2021 г. до края на месец юли, свързани с мерките за борба с пандемията от COVID-19, са в размер на 442 265 462 лв.,
от тях:
213 680 656 лв. са осигурени чрез постановления през 2020 г. по сметката за чужди средства,
34 419 735 лв. са допълнително осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.,
172 119 020 лв. на основание чл. 106 от ЗДБРБ за 2021 г. и
22 046 051 лв. осигурени по бюджета на МЗ.

Финансирани са следните дейности:

- закупуване на ваксини срещу COVID-19 на стойност 106 895 829 лв.
- закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) за лечение на COVID-19 на стойност 58 552 147 лв.
- възнаграждения на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването за поставяне на ваксини срещу COVID-19 /по 10 лева на ваксинирано лице/ в размер на 2 351 700 лв.
- за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, за структурите на Министерството на здравеопазването – в размер на 23 969 557 лв.
- за предоставяне на трансфери в размер на 223 730 489 лв. към НЗОК за осигуряване на средства за изплащане на допълнителни възнаграждения за първа линия на изпълнителите на медицинска помощ.
- за възнаграждения на персонала на администрации към Министерството на здравеопазването, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“ с пряк контакт с други лица – в размер на 18 764 617 лв.
- за закупуване на медицински фризери с включен монтаж и поддръжка за съхранение на ваксините при температурен режим – 20 С° за Регионалните здравни инспекции в размер на 168 550 лв.
- за осигуряване на лични предпазни средства, медицински изделия, лекарствени продукти и дезинфектанти в борба с пандемията от COVID-19 в размер на 5 171 093 лв. ;
- за обезпечаване необходимите средства за защита и превенция от COVID-19 във връзка с провеждането на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. в размер на 2 125 889 лв.;
- еднократна помощ за ползване на туристически услуги за вътрешен туризъм на единична стойност 210 лв., за лицата, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19, в размер на 30 624 лв.
- други разходи в размер на 504 967 лв.

В началото на месец август е предоставен трансфер към НЗОК в размер на 26 907 740 лв. за осигуряване на средства за изплащане на допълнителни възнаграждения за първа линия на изпълнителите на медицинска помощ.

Текущи механизми за осигуряване на допълнителни средства

Механизмът, регламентиран с чл. 106 от ЗДБРБ за 2021 г., дава възможност за осигуряване на допълнителни средства по бюджетите на МЗ и НЗОК за осъществяване на разходи, свързани с COVID-19, чрез пропорционално намаляване на показателите по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет – други министерства и ведомства. Този механизъм не е подходящ при ежемесечни плащания по бюджетите на МЗ и НЗОК, тъй като поставя останалите министерства и ведомства в риск за финансово осигуряване на функциите и дейностите, които осъществяват, и то в условия на извънредна епидемична обстановка. Прилагайки тези ограничения, някои бюджетни системи са поставени в ситуация да не могат да изпълняват своите функции и отговорности.

Дейности през месеците май и юни са осигурени с две ПМС № 210/01.07.2021 г. и ПМС № 247/ 27.07.2021, чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г. Този механизъм също е ограничен от възможностите на държавния бюджет.

Национален оперативен план

Министерството на здравеопазването разработи Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, приет с Решение № 518 на Министерския съвет от 15.07.2021 г.

Планът описва състоянието на страната от епидемиологична гледна точка, направени са анализ и оценка на рисковете, както и на наличните ресурси на здравната система. Подробно са развити механизмите и начините за подобряване на шансовете за намаляване пораженията от пандемията и като смъртни случаи, и като щети за икономиката, и като възможности на здравната система да реагира адекватно.

В Плана са залегнали както насоките за работа на спешната медицинска помощ, на болничната и извънболничната помощ, действията за осигуряване на лекарствени продукти, така и предвидените инвестиции в системата. В документа са разписани и методични указания за поетапно разкриване на отделения в зависимост от епидемичната обстановка. Планът съдържа финансов разчет на необходимите средства за борбата с пандемията от COVID-19.

Актуализация на бюджета на НЗОК за 2021 г.
С Решение № 566 на Министерския съвет от 30 юли 2021 г. е одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Предлага се увеличение на приходите по бюджета на НЗОК за 2021 г., със 134 500 000 лв. и съответно увеличение на разходите със 134 500 000 лв.

Увеличението на приходите е в резултат от увеличение на постъпленията от здравноосигурителни вноски със 105 000 000 лв. и от трансферите за здравно осигуряване с 29 500 000 лв.

Средствата са необходими за финансиране на нарастването на разходите за лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, повишаване на цените на отделни медицински дейности и осигуряване на адекватно финансиране и усложнената епидемична обстановка.

Актуализация на държавния бюджет за 2021 г.

Предвид очакваното развитие на пандемията и навлизането в нова вълна на разпространение са необходими допълнителни средства, които да бъдат осигурени по бюджета на министерството за 2021 г., в общ размер на 214 052 000 лв., в това число:
- 46 475 000 лв. за закупуване на 1 533 037 дози ваксини, в изпълнение на Решение № 336 на Министерския съвет от 9.04.2021 г.
- за изплащане на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал – 113 945 000 лв., в това число :
- 32 600 000 лв. за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19 за структурите на МЗ - РЗИ, ЦСМП, НЦЗПБ и ДПБ за периода август - декември при прилагане на актуализирана методика от 1 юни 2021 г.
- 81 345 000 лв. за предоставяне на допълнителен трансфер по бюджета на НЗОК за 2021 г. за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ на допълнителни възнаграждения за работа на първа линия по време на обявена извънредна епидемична обстановка за периода август – декември 2021 г.
- За поставяне на ваксини срещу COVID-19 – 19 000 000 лв. трансфер по бюджета на НЗОК за поставяне на 1, 9 млн. ваксини за периода август – декември при цена от 10 лв. на ваксинация.
- Лекарствени продукти за лечение за COVID-19 – 34 632 000 лв., в това число:
- 14 670 000 лв. за закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир), предназначен за лечение на COVID-19 при пациенти с пневмония, нуждаещи се от допълнителен кислород. С предвидените средства се осигурява закупуването на около 6 000 флакона месечно или 18 000 флакона за периода от октомври до декември 2021 г.;
- 7 462 000 лв. за осигуряване на моноклонални антитела за лечение на COVID-19 по съвместни процедури за обществените поръчки на ЕК. С предвидените средства се осигурява закупуване на минимално количество от лекарствения продукт, което да осигури лечение на около 3000 пациенти;
- 12 500 000 лв. за Резерв от лекарствени продукти за ЛЗ за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти, в съответствие с приетия Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARSCoV-2. Резерв от лекарствени продукти ще е гаранция за обезпечаване нуждите на лечебните заведения, в случай че се стигне до забавяне на доставките, породено от налагането на ограничения и затрудненото движение на стоки, каквото беше наблюдавано при предходните вълни.

Заключение:

На базата на гореизложеното може да се направи извод, че към настоящия момент актуализацията на държавния бюджет е наложителна в условията на извънредна епидемична обстановка.

Приетият от МС проект на ИД на ЗДБРБ за 2021 г. дава възможност да се осигурят необходимите средства за посрещане на разходите, свързани с COVID-19 и създава предвидимост по отношение на финансовите параметри на бюджетите на МЗ и НЗОК до края на 2021 г. и е в съответствие с финансовия разчет по Националния оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2.

Без актуализация на бюджета Министерството на здравеопазването ще бъде изправено пред невъзможност да осигури здравната система при новата пандемична вълна, няма да има пари за допълнителната финансова помощ за медиците, средства за допълнителни ваксини и лекарства, което е предпоставка за затруднение на нейното функциониране и посрещане на нуждите на пациентите от предоставяне на адекватна, своевременна и качествена медицинска помощ.

Следва да се има предвид, че предложената актуализация на бюджета е направена на базата на прогнози за развитие на пандемията, направени през месец юли. При по-неблагоприятно развитие е възможно да възникне необходимост от допълнителни средства за обезпечаване нуждите на здравната система.


Бел.ред.
2 509 864 българи заявиха на Референдума от 2016 г., че депутатите трябва да се избират на мажоритарни избори в два тура, но политическия елит и неговите кукловоди не позволяват това да се случи, а в техните медии темата е табу.

София / България

Поставете оценка на статията:
Оценка 1 от 1 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
НА СЪД
1 Отговор
Ако се разболеят от Ковид, хората могат да заведат колективен иск и да съдят настоящето и предишно правителство, защото то НЕ спазва законите.
Как нашите управници НЕ спазват законите?
ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 10. (1) Отказва се издаване на виза и влизане в страната на чужденец, когато:
ал. 8. МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДПОЛАГА, че ще разпространи тежка заразна болест, страда от заболяване, което според критериите на Министерството на здравеопазването или на Световната здравна организация представлява заплаха за общественото здраве, или не притежава сертификат за ваксинация, или идва от район с усложнена епидемична и епизоотична обстановка;

Оценка:
-0 +7

Раданч Татлъту
2 Отговор
Зажаднели за клинични пътеки,
млади лекари пият вода.🐪🐪🐪

Оценка:
-4 +9

Бойко Разбойко
3 Отговор
Не може!Мене и Доган ага ни няма в тази актуализация! Затова Карадайъ е бесен вчера при президента.Той не може да е президент този прост летец!

Оценка:
-5 +3

Ковида
4 Отговор
Няма никалва вълна и никакъв Ковид, спрете с лъжите.
Всъщност,нали трябва да откраднете едни пари,как да спрете...

Оценка:
-3 +9

С топки
5 Отговор
Ейй подли фатмакопоконници ако оня крадеца не беш казал че ще има 2 милиарда повече пари за опукване как щехме да се справим а? ама сега юрууш ..

Оценка:
-5 +4

тревожен
6 Отговор
Най много се тревожа,че няма да има пари за ваксини които после да даряваме или изхвърляме.

Оценка:
-2 +9

Пунта Канна
7 Отговор
Кацаров оставка!

Оценка:
-5 +6

Рошко
8 Отговор
Без паника, ротшилд ше ви даде чрез отворено общество

Оценка:
-1 +6

ИТН са виновни
9 Отговор
протест пред 7/8 !

Оценка:
-1 +3

хаха
10 Отговор
Зора е да се дадат едни 47 мил. лева на Стойчо Кацаров да купи нови ваксини. Нищо, че има достатъчно от старите и даже почна да им изтича срока на годност.

Оценка:
-3 +9

Ужас
11 Отговор
Половин милиард кражби само за 6 месеца!!! А решението е толкова елементарно - премахване на клиничната пътека за Ковид или в краен случай намаляване на предишното ниво от 570 лв, но пък няма как да очакваме крадците сами да си отрежат клона.

Оценка:
-2 +6

кога
12 Отговор
сварихте да опапате парите бе.Ей за 3 месеца се налапахте.А сега дай още пара.Овчи народ.Гласува за мошенници.

Оценка:
-3 +5

Хахаха
13 Отговор
Излиза, че бялата мафия печели по 1 милиард годишно само от ковида, чакайте пландемията да спре някога.

Оценка:
-2 +3

така значи
14 Отговор
Да извием ръце, за да лапне Руменчо 1 милиард непредвидени разходи.

Оценка:
-3 +4

ХА ХА ХА
15 Отговор
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ......БЕЗ АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НЯМА КАК........РАЗБИРАЙ .....ДА КРАДЕМ МНОГО ПОВЕЧЕ !!! АБЕ ВИЕ ФАТМАЦИ НЕ ЧУХТЕ ЛИ АЙЛЯКЧИЯТА - ФИГУРАНТ , КАКВО ВИ КАЗА ?????? ЧЕ В ХАЗНАТА ИМА ДОСТАТЪЧНО ПАРИ , А ВИЕ ГЛАДНИ ЧАКАЛИ ИСКАТЕ ОЩЕ И ОЩЕ !!!! МАЙ ЩЕ ИМА КЮТЕК МНОГО СКОРО , ЗА ДА ВИ ДОЙДЕ АКЪЛА В ГЛАВАТА !!!!

Оценка:
-2 +1

Боко Бандита
16 Отговор
Всеки момент чакам да пристигне бившия президент на Афганистан да ми гостува за дълго. Човека идва с 4 коли пълни пари, не мога да го оставя на улицата. Не човешко е.

Оценка:
-0 +0

17
Този коментар е премахнат от модератор.
Що ми изтрихте коментара
18 Отговор
Щото синът ми му отказаха преглед в три болници ли с 40 гр температура

Коментиран от #20


Оценка:
-0 +2

Търговец
19 Отговор
Леле тия станаха по големи търговци и от търговците искат пари срещу връщане на пациенти и отказ даже и да ги прегледат
С 40гр температура върнат от три болници днес Здравноусигурен

Оценка:
-0 +2

Май трябва
20 Отговор

До коментар #18 от "Що ми изтрихте коментара":


вече да спрем да плащаме данъци и осигуровки.

Оценка:
-0 +2

МЕНГЕЛЕ
21 Отговор
АМИ АКО ВИ Е ОСТАНАЛ НЯКОЙ ЛЕВ КУПЕТЕ ЧЕРНИ ЧУВАЛИ АЙДЕ БЕЗ ПАРИ ТОЛКОВА БЕЗПЛАТНО ЧУВАЛИ

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове


Ловци на бисери
ТОП 5