4 50335

Пеканов: Призивите за повишаване на лихвите, за да се успокои инфлацията, показват неразбиране на паричната политика

 • атанас пеканов-
 • лихви-
 • инфлация-
 • бизнес-
 • икономика-
 • криза

Важен принцип за централните банки е да не реагират на промени, които те оценяват като временни, смята бившият вицепремиер

Пеканов: Призивите за повишаване на лихвите, за да се успокои инфлацията, показват неразбиране на паричната политика - 1
Снимка: БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нека да не се занимаваме с жълтини и спекулации, а да се опитваме да говорим за проблемите пред нас, пред страната ни. Един такъв проблем в момента е инфлацията и ще ви споделя в едно дълго четиво малко от академичния дебат по темата. В последните месеци в развитите страни инфлацията е на болезнено повишени нива, невиждани от доста години.

Нормално е това да притеснява гражданите, тъй като ерозира покупателната им способност и реалните им доходи, и затова ще се опитам да дам малко светлина по този проблем, вече в ролята ми на експерт и макроикономист, особено с оглед на последните дебати, в това число и на тазгодишната конференция на Американската икономическа асоциация (AEA). Темата е особено важна и деликатна по исторически причини в България, но трябва да опитваме да говорим обективно именно по такива теми, по които имаме притеснения, защото иначе често те биват представяни през една опростена призма, която може да ни даде само грешни решения.

Повишена инфлация като цяло беше очаквана през 2021, макар и не в такъв размер. Почти всички популярни макроикономически теории щяха да предвидят още преди 12 месеца увеличена инфлация (от доминиращия в момента нео-кейнсианизъм, през обяснения свързани с отклонението от потенциала на икономиката/максималната заетост – т.е. свързани с възстановяването на икономическата активност от ниската база на кризисната 2020, и до вече по-скоро остарелия класически монетаризъм и виждания, свързани с паричната маса). Основните фактори зад подема в инфлацията през 2021 бяха:

- базовите ефекти (фактът, че по време на локдауните през 2020 икономическата активност беше замразена, цените дори бяха намалени в някои сектори, и съответно през 2021 се възстановиха до предишните си пре-пандемични стойности)

- икономическото възстановяване, стимулирано от комбинацията от парична и фискална политика

- неочакваните смущения в доставките по света, особено от Азия към Северна Америка и Западна Европа, което доведе дори до недостиг на редица стоки

- както и основният феномен – шоковото покачване в цените на енергията

Тези четири фактора са двигатели на текущите инфлационни тенденции, като първите два бяха очаквани, а развитието на последните два беше най-изненадващо и влиятелно като размер, и същевременно най-трудно за прогнозиране. Именно последните два придвижиха инфлацията далеч над очакваните стойности обаче в Европа и САЩ.

Продължава да има две различни виждания по темата – една комбинация от аргументи, които казват, че текущата повишена инфлация е само временен феномен, и други аргументи, които сочат, че повишената инфлация ще се задържи. Доскоро повечето модели и икономисти по-скоро предричаха инфлацията да е временна - тъй като базовият ефект ще изчезне през 2022 (сравнението между извънредната и наситена с локдауни 2020 и относително нормалната 2021), и тъй като имаше очаквания за успокояване на енергийните цени и проблемите при доставките на стоки. Прогнозирането на последните два фактора е изключително трудно – отчасти те зависят от геополитически фактори. При цените на енергията се наблюдаваха исторически отклонения – най-доброто обобщение по темата може да намерите на блога на Adam Tooze.

Малко са хората, които преди година с точност са предвидили развитията в цените на природния газ, на петрола и на втечнения газ (LNG), за да препоръчат централните банки да затегнат своята парична политика с цел да неутрализират покачването на цените. Това би било и контрапродуктивно – би било стъпка, с която нарочно да се намали икономическата активност като фактор евентуално допринасящ в ситуацията за инфлацията, с цел да се балансира друг фактор – енергийните цени, които са напълно извън компетенциите на централната банка. В общи линии това би означавало чрез централната банка да се намали съвкупното търсене в икономиката (по-високи лихви –> по-ниски инвестиции и по-ниско потребление) за да се излекува проблем, свързан с прекалено ниското предлагане в икономиката (на някои стоки и на евтина енергия).

Както във всички дискусии, имаше и други гласове разбира се, които предупреждаваха от рискове да не се прекали със стимулирането на икономиката – че планираните фискални и парични стимули могат да бъдат прекалено големи, да повишат прекалено икономическата активност и да „прегреят“ икономиката. Главният икономист на английската централна банка Анди Халдейн например предупреди, че прекалено силните парични и фискални стимули могат да повлияят на дългосрочните очаквания за инфлация (нещо, което още не се е случило, пазарите продължават да смятат, че инфлацията ще се успокои скоро). Оливие Бланшар и Лари Съмърс миналия февруари предупреждаваха, че фискалният пакет на президента Байдън надвишава размера на кризата и ще прегрее икономиката на Щатите – предупреждение, което пост-фактум се оказа вярно, затова и в Щатите намаляват както огромните фискалните стимули (мерките за подпомагане на бизнеса), така и паричните стимули от страна на Федералния резерв.

Важно е обаче, че в тази криза спорът не беше по отношение на това дали са нужни фискални и монетарни мерки в помощ на икономиката, а техния точен размер. В макроикономическата политика намирането на баланса винаги е предизвикателство – и именно тук стоят страните в Европа в момента, в това число и България – дали сме прекалили със стимулирането на икономиката и дали това допринася за повишаване на инфлацията в допълнение на това, което идва от другите три фактора – базовите ефекти, енергийните цени и проблемите с доставките. Само ако това е така, и спокойно можем да отсъдим, че икономиката ни се е върнала на потенциала си, че безработицата е достатъчно ниска, макроикономическата политика на стимули – която се състои от парична и фискална политика, може да започне да се затяга.

Обвинението, че паричната политика е основен фактор за повишаване на цените (чрез т.нар. печатане на пари както казват медийните коментатори – нещо, което не се случва от десетилетия на практика) е относително несъстоятелно – банковите баланси на централните банки се увеличаваха солидно през последните 10 години, лихвените проценти бяха изключително ниски много дълго, и това нямаше никакъв ефект върху инфлацията – точно обратното, тя за последното десетилетие в Еврозоната беше почти постоянно под желаните и ефективни от икономическа гледна точка 2% годишна инфлация. Десетки конференции, стотици икономически изследвания в последните години бяха посветени на това – защо всъщност инфлацията беше толкова ниска. В този смисъл насочването на недоволството точно към паричната, вместо към фискалната политика, в момента е по-скоро необосновано.

Какво може да се направи обаче в Европа и в Еврозоната? На първо място е важно да се разбере, че апелите централната банка да повиши лихвените проценти за да успокои инфлацията днес показват по-скоро неразбиране на паричната политика и нейните ефекти. Паричната политика действа с дълго и продължително забавяне (a long and variable lag) върху икономическата активност и цените. В еврозоната това забавяне е около година, година и половина.

Това значи, че повишаване на лихвените проценти сега ще повлияе през дълъг трансмисионен механизъм на инфлацията едва след година, година и половина (накратко по-високите лихвени проценти ще доведат до по-ниско търсене на кредити, ще намалят инвестиционната активност на фирмите, ще намалят потреблението на домакинствата, ще натиснат надолу цените на имотите, всичко това ще доведе до вторични ефекти, и намалената икономическа активност ще се отрази при договарянето на заплатите и съответно при ценообразуването от страна на фирмите – но всичко това отнема доста време като процес).

В този смисъл важен принцип за централните банки е да не реагират на промени, които те оценяват като временни. Ако централната банка усеща, че има риск прекалено много и дълготрайно да надвиши инфлационната си цел от 2% в средносрочен аспект – само тогава тя трябва да започне активно да вдига лихвените проценти.

Концентрацията върху паричната политика в момента е погрешна фиксация, която може да донесе повече вреди за гражданите. Нужно е да се разбере, че прекалено бързото повишаване на лихвените проценти е нищо повече от спиране на икономическото възстановяване в неговия зародиш. Повишаването на лихвените проценти, освен до намаляване на новите инвестиции и потребление, води до по-високи лихвени плащания от страна на домакинствата и фирмите, които вече имат дълг.

Голямата част от фирмите са преминали през кризата именно чрез взимане на кредит – повишаването на лихвените проценти за една фирма се равнява на увеличаване на нейните разходи – не по-различно от увеличаване на разходите ѝ за ток. В крайна сметка част от тези повишени месечни разходи може да се предадат и на крайните потребители.

Какво може да се направи тогава? Ако наистина смятаме, че икономиката прегрява, и това допринася за повишението на цените – тогава правителството през своята фискална политика може по принцип да вземе много по-бързите мерки. Аз лично не смятам, че сме достигнали този момент все още.

А ако фискалната политика остане експанзивна – т.е. помагаща на икономиката – тя трябва да стане много по-добре таргетирана само към тези, които имат нужда – фирми от пострадали сектори, както и по отношение на инфлацията да индексира само там, където се покриват социални или базови нужди – ниските пенсии и социалните помощи, но не всички плащания. Ако стимулите се намаляват това трябва да минава през по-ясно фокусиране върху най-нуждаещите се, тъй като социалният проблем в България продължава да бъде болезнено ясно изразен.

Безспорно е, че в даден момент ще трябва да се премине към нормализация на паричната политика и централните банки ще трябва да намалят стимулите към икономиката. Въпросът тук е как по най-фин начин това да се случи, без да торпилира и без това крехкото възстановяване в Европа с оглед на голямата несигурност пред фирмите по отношение на пандемията.

В икономическите среди спорим разгорещено по тези въпроси, използваме модели – теоретични и емпирични, за да търсим отговорите. В сегашната ситуация те са изключително предизвикателство, но една от основните задачи трябва да бъде и гражданите да бъдат правилно информирани по този проблем – а не да им бъдат предлагани мерки, които всъщност ще им навредят, като преждевременното затягане на стимулите и съответно удряне на спирачките на икономиката.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 24 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Смешник

  30 17 Отговор
  Млъквай бе дечко.
 • 2 Селяк

  57 13 Отговор
  Спести си лекцията, всеки човек в света е наясно, че инфлацията се създава изкуствено и винаги с цел облаги на дадена държава! Учил съм микро и макро икономика когато още дори не си бил плануван да се пръкнеш, седнал да ми развива теории и да ми разтяга локуми от учебниците и смешните лекции на които е ходил а опит в сферата почти нулев! Започва да ми писва яко такива деца да решават бъдещето на държавата, като излизат и правят коментари а не дават никакво решение и ще ми сравняват България с другите държави, където се справят много по-добре с инфлацията, слагат се таван на цени, подпомогат граждани и пр., тук режат ковид добавки, лъжат за безработицата и колко била ниска, няма таван на цени, евтин ток и дърва се изнасят на чужди държави а скъпите се продават на народа… не ми казвай, че мислите за народа и как да оправите държавата - само се чудите от къде да откраднете повече и да съсипете България! Хайде самолета и обратно от там от където си дошъл ти и всичките лапачи в парламента! Ако до Март не се види реална промяна - предвиждам яко протести пред парламента и евентуални поредни избори, тов народ трябва да се събуди вече, не може да сме такива овце и да търпим това безумие вече!
 • 3 Йдндн

  20 4 Отговор
  Коренът на всяко зло в глобален аспект и всяка война са хората които държат централните банки .Те решават кога ще почне една война и кога ще свърши .Те назначават правитвлства .Всички политически пионки са техни .С отнемането възможноста държавите те да печат парите си държат за гушата всички като ги карат. да взимат от тях пари и го срещу лихва ..А техните разходи са хартия и мастило .Щом никоя политическа пионка на " власт " не казва ,че ще отнеме правото на частните банки да печатат пари е красноречив факт ,че банките назначават. правителства и подобни техни пионки .Тези които се опитват да променят това биват убивани .Пример ..Кенеди

  Коментиран от #16

 • 4 тоя па с памперса

  27 6 Отговор
  поредният мислител-виден теоретик.
  всичко в момента е “free fall” - демек “ни знам, шъ видим ко шъ стани”.

 • 5 123

  16 8 Отговор
  Микро и макро икономиката са две различни неща.То и на Борисов макроикономиката беще много по добра от вашата, като се има предвид че Борисов управлява в най-голямата икономическа криза във 21 век за сега.Макро иконимическата рамка на това правителство не е добра и трябва затягане на колана на макро ниво (спиране на вземане на държавни заеми),на микро ниво трябват стимулиращи мерки за поддържане пряко на населението и след това на малките и средни производители. Федералния резерв ще прави първото от 3 увеличения на основната лихя за 2022г през март за тази година.
 • 6 Параметър

  24 1 Отговор
  Най-важното е да се спре с поемането на нови дългове, защото предстои покачване на лихвите.

  Коментиран от #7

 • 7 123

  17 1 Отговор

  До коментар #6 от "Параметър":

  Инфлацията в България е твърде висока за да не се вдига лихвата, цените са високи предимно заради политиката,неспособноста и корумпираностга на правителството.Местно производство няма, няма конкуренция на създадени и поддържани олигаси и картели от държавата. Определни са вносителите които задържат стоки в склад и увеличават цените, местно производство няма за да свали цените им.Местните производители не могат да си опаят стоката от българи и цигани да не гои окрадът, ако не ги окрадът ще ги пребият и изнудят да купят са стотиники,а и полицията не си върши работата.В хайдушка държава ценитге са виски, и си има добра причина за това, няма ред и законност.

  Коментиран от #24

 • 8 Глупости

  27 0 Отговор
  Много думи са написани, без да се посочи основната причина-увеличаването на паричната маса. В САЩ са напечатани огромно количество долари от март 2020 г. насам. Сходно е положението и при ЕЦБ. Инфлацията винаги е феномен, причинен от нарастването на парите в обращение (един от примерите е Ваймарската република) и съответно понижаване на покупателната способност на парите. Инфлацията е вид данък, който не се гласува в Парламента. При 7% годишна инфлация изчезва 7% от покупателната способност на спестените пари. Това не е проблем за богатите, защото те имат активи (земя, злато, акции), чиито цени се повишават с инфлацията. Ще кажете "Да му мислят бедните", но не е съвсем така. При хиперинфлация те хващат сопите и погват богатите, даже понякога преврати се правят. Затова е важно инфлацията да бъде управляема. Как може да се намали инфлацията: 1. Правителството да харчи по-малко (непопулярна мярка); 2. Централната банка да вдигне лихвите или да използва други инструменти за ограничаване на паричната маса (богатите няма да са доволни, защото това ще срине фондовите борси). 3. Да се забави скоростта на обращение на парите, чрез изкуствено въведени икономически ограничения (мерки срещу пандемията). Но последното е временно решение. В заключение -не е розово положението.
 • 9 55884

  26 2 Отговор
  Инфлацията е форма на кражба организирана от правителството и подпомагана от банките, а такива като теб по приличат на мошеници и шарлатани от колкото на експерти и икономисти, но то за жалост в последните години такива като вас ни управляват, за това сме на този хал и затова и толкова хора гласувати и ви вярват! Ей екперта как се връзва сегашната инфлация и валутния борд, печтенето на хртиики - пари и неадекватното държане на БНБ???
 • 10 Chickadee

  17 1 Отговор
  Други водещи икономисти казват , не им вярвайте когато Ви казват , че икономиката е трудна за разбиране наука .
  Всичко се режисира и е в ущърб на масите . Няма я независимоста и реалният растеж от времето на Кенеди .
 • 11 Печатането

  5 1 Отговор
  На пари не се случва в Европа и ЕС от десетилетие но в САЩ не е спирало
 • 12 ха ха

  20 0 Отговор
  Папагали, сър! Давос си е изпуснал папагалите. Преди 35 години ги изпускаха от Москва... Където ни присъединят и се появяват пъстри папагали... Просто дойде момент, когато реалната икономика си показа рогата. Назначената пионка Бай Дън притисна енергетиката на САЩ. Давос смаза енергетиката на Европа още преди пандемията. Смазаха въглищата. Смазаха Русия и арабите. Всички свиха инвестициите и затвориха мощности. Сега нямат капацитет. Оттам доидоха проблемите с енергетиката... За проблемите със снабдителните вериги трябва да се сърдим на малките местни производители. Те организираха света на промишлена зона в Китай и пазари в САЩ и Европа. Давоската глобалистка шайка изобщо няма пръст в тази работа. А, правителствата съвсем. Хич не искат инфлация за да нилират дълговете за сметка на населението... Овцата трябва да се стриже! Едно поколение заспа на кормилото и глобалистита свиха демокрацията, правовата държава, средната класа и предимството в технологиите. За сметка на това ние мъжете печелим свободата да си сменим пола и да се състезаваме в женските олимийски дисиплини за да печелим по-лесно медали. Хайл Шваб!
 • 13 Тотко

  5 0 Отговор
  И Ердоганя така каза. Плюли сте си в устите.
 • 14 Копипасте

  15 0 Отговор
  Вaрнa
  29.04.21
  "Cпoрeд мeн Кoрoнa кризaтa им дaвa мaлкo въздух зa дa пeчaтaт пaри кaтo зaмaяни, кaктo oбикнoвeнo прaвят пo врeмe и cлeд вoйнa. В пocлeднитe 30 гoдини дългoвeтe нa EC и CAЩ cпрямo БВП рacтaт и тo c бързи тeмпoвe, кoeтo пoкaзвa, чe икoнoмикитe им ca дaлeч oт eфeктивнocттa зa рaзликa oт прикaзкитe им зa тoвa, кoлкo ca вeлики. Тaкa кaктo cтaнa яcнo, чe cвoбoдният пaзaр ocнoвaн нa чecтни прaвилa и кoнкурeнция ca чиcтa прoбa лaкaрдии, нa кoитo ниe ce вързaхмe. Кризaтa oт 2008 гoдинa нe e cвършилa, a aкo трябвa дa търcим някaквa зaкoнoмeрнocт c кризaтa oт 1929 гoдинa и пocлeдвaлaтa cвeтoвнa вoйнa... - Тoгaвa нeщaтa изглeждaт oщe пo- злe пoнe cпoрeд мeн."
  Не виждам с какво са променени нещата оттогава/април 2021г./ досега! А Наско Пеканов може да ни пудри мозъците с неокейнианство и прочее с никакъв успех!

 • 15 Обаче

  4 0 Отговор
  Предвижданията са чиста теория, на практика друго се получава
 • 16 Петър

  15 1 Отговор

  До коментар #3 от "Йдндн":

  Точно така е. След премахването на златният стандарт, банките диктуват играта. Целта в момента е народа да тегли кредити за апартаменти на 2% лихва, като си мисли, че вечно ще е така. След което банките двигат яко лихвата, длъжника не може да поктива вноските и тя му пибира всички. Масовият потребител става роб на апартамента си и на банките
 • 17 Аз Кочо

  8 1 Отговор
  при сегашната политика на нулеви и отрицателни лихви на практика който има по-голям дълг, той печели повече. Това е политика на хитруване на държавите. Налагане на скрит данък върху спестяванията чрез отрицателната лихва, но не си правят сметка, че с това внасят тежки диспропорции във финансовите показатели на икономиката. Защо например Германия може да спазва правилата от Маастрихт а Гърция Испания Италия и Франция не. Защо едните трябва да плащат за други и как мислите този световен дълг ще се изплати когато паричната политика все някога се за тегне както казвате вие. Не мислите ли че с опита си Франция и Италия да променят правилата по договора от Манстрихт е опит завинаги тези дългове да се търкаля без да се плащат и товаза сметка на спестителите. Какво ме интересува че по ваша вина се надува балони като имотният например. Собственика на имот ще пие една вода когато надутата цена се срине и толкова, но човек който е спестява цял живот да гледа кка парите му се изпаряват не мисля че е корект и. И в крайна сметка рано или късно този подход ще катастрофира и капитала пак ще бъде капитал
 • 18 Бат Пешо

  15 0 Отговор
  " както и основният феномен – шоковото покачване в цените на енергията..."
   "....беше най-изненадващо и влиятелно като размер, и същевременно най-трудно за прогнозиране." Чакай, чакай! Кое било трудно за прогнозиране? Това дето го въртят последните три години нон стоп навсякъде? Че когато минеш към "зилена иниергия" и се откажеш от въглищата, петрола и газта без да имаш готовност да ги заместиш веднага с друго, цените ще скочат на всичко нагоре? Това ли е трудно за предсказване та трябва да имаш диплома от Харвард и непременно да си запознат с разните нео-теории? Ам байно я съм от сиело и па го разбирам. Като добавим и че съсипахте умишлено икономиката с вашите мерки, за които и СЗО си призна, че имат ефект единствено върху икономиката и то негативен. Като прибавим и непрекъснатото напрежение и санкции със страните износители на петрол и газ, които не зависят от САЩ. И нашиот икономист много се изненадал от инфлацията - надуването от латински. Демек хората обедняват, а работят за същите пари. Пичове, колкото и да сме прости от сиело, и ни харвард ни кейнсийианство ни сме видели, ни му отбираме, се пък взехме да чаткаме, че тия ни правят на мамуни и тя рабтата си е нагласена и предвидена отдавна тъй да стане. Много добре се застъпват нещата - ковид, зилиена иниергия веднага след туй, напрежение международно, едно след друго, даже се застъпват
 • 19 Texas

  15 1 Отговор
  точно лихвата е контра-баланса на инфлацията,,ти да не мислиш че парите нямат стойност,,къде ви намират такива умни и красиви.
 • 20 Чети си книжките

  14 0 Отговор
  Пълни глупости. 2020а и 2021ва бяха напечатани повече долари откакто съществува долара изобщо. Хубаво си назубрил механиката, но за мениджър не си готов, което разкрива колко неспособни са шефовете ти.
 • 21 Учител

  12 0 Отговор
  Момче,липсват ти елементарни норми за поведение.не можеш да се обръщаш към депутатите мляскайки,реплики от снощи те ги изработят не ти отиват.За жалост голяма част от депутатите им липсва етично поведение.
 • 22 Копипасте

  9 1 Отговор
  Никъде нищо! Само това се намери във ФЕЙС-а за Насето! Ако е вярно - обяснява изцяло и докрай защо са му толкова вегетариански /демек - постни/ изказванията : "Невръстният ентусиаст Наско, с дръзновения поглед на дядо си Наско (Пеканов) – изтъкнат член на ОК на БКП в Пловдив
  Дядото борец против фашизма, таткото на Пеканов дипломат, но това е изтрито от нета
  Невръстния ентусиаст Наско, с дръзновения поглед на дядо си Наско (Пеканов) – изтъкнат член на Окръжния комитет на БКП в Пловдив, активен борец против фашизма. За този дядо, който живееше в Партийната кооперация на ул.“Иван Вазов“ в Пловдив – онази, на Дража и Панев, всичко е изтрито в нета. А също и за баща му – Ангел Атанасов Пеканов, дългогодишен дипломат от кариерата. То, Наско младши, за това е роден в Гърция. Баща му веднага след завършване на МИО в Москва беше назначен в посолството в Гърция, а майката на Наско-младши беше репортерка „на живо от Атина“ за БНТ. Но тази информация липсва в интернет. Търсачките не я намират. А младият Пеканов с вдигнат юмрук ще преброява населението… Е да, ама софтуеърът нихт арбайтен, бе Наскооооо…." Доколко е вярно или не?! Търсете и проверявайте - който иска и както може!
 • 23 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

  2 0 Отговор
  ерозира покупателната им способност и реалните им доходи, .......малеее,малеее...бегай,бегай....така им ерозират доходите,че скоро ще отидат и няма да ги има веч и Доходите и доходоносителите....Е..ти наглоста...Ерозират,като скалите над Дефилето ли или като златото на Ротшилд????
 • 24 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

  3 0 Отговор

  До коментар #7 от "123":

  Чета коментарите и Съм истински възхитен.тук се пише на Високо Финансово Ниво!Убеден съм,че такива хора ,като пишештите в сайта тук могат да се спасят от всяка финансова шашма на власта.Оказва се,единствено тези власти не виждат задаващата се висока инфлационна вълна,защото тя ще им донесе на тепсия МНОГОГОдишни спестявания на данъкоплатците в бг!Не им трябва да фалират....Банки или пирамиди....Споко,тези също ще ги........Е..ем ти термина.....Ерозия......на доходите......

 • 25 Да бе

  6 0 Отговор
  Перфектно за корупция и богатите да станат по богати, а народа да го яде дедовия
 • 26 Вложител

  5 0 Отговор
  А как ще компенсирате спестяванията на хората. Или това най малко ви интересува.В момента банките си взимат добри пари от лихви.А вложителите лапат мухите.
 • 27 Каква я свърши с плана за

  2 0 Отговор
  Възстановяване, или да не питаме, свърши я като кучето на нивата
 • 28 Чоки

  4 1 Отговор
  Доста некомпетентно или се изпълнява нечия поръчка. Важното е да се изманипулира общественото мнение.

  Коментиран от #30

 • 29 ЗА БЪЛГАРСКИТЕ КРАДЦИ ПОВИШАВАНЕТО

  3 0 Отговор
  НА ЦЕНИТЕ И НАМАЛЯВАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ Е МАГИЧНИЯ НАЧИН ЗА ОБИР НА НАСЕЛЕНИЕТО - ДОКТОРА НА НАУКИТЕ МУТРАКИ ИМ Е УЧИТЕЛЯ ! ........КИРЧО ОТ НЕГО СЕ Е УЧИЛ !
 • 30 Селянин

  2 1 Отговор

  До коментар #28 от "Чоки":

  И двете са верно Тои оправе доклада за развитие сега икономиката сега през 2023 ще получим от ЕС пари
 • 31 Ivo Ivo Petrov

  1 3 Отговор
  Благодаря за отличнат статия!

  Коментиран от #33

 • 32 Аз Кочо

  2 0 Отговор
  Основната функция на БНБ е да поддържа ценова стабилност. Къде банката вижда такава от 5 месеца насам. Трябва да спрете с популизма и да си свърши те работата. Ако не пак ще я свърши те но с огромни последици за финансовата стабилност. Разберете ерата на отрицателните лихви приключи. Това се отнася и за ЕЦБ
 • 33 Ердоган

  0 0 Отговор

  До коментар #31 от "Ivo Ivo Petrov":

  Аз, пък ти благодаря за отличния български език!:) А, това че автора на статията мисли също като мен е бонус!:)
 • 34 Крис

  2 0 Отговор
  Как не ги е срам даговорят такива глупости! Изкуственото подтискане на лихвените проценти от големите централни банки е основната причина за сегашната инфлационна обстановка. И това, че имало намаление на цените по вр. нпандемията и сега затова се усещала инфлация е пълна лъжа. Всипко, които живеем в БГ знаем, че последните 2 г. нищо не поевтиняваше, независимо от по-ниското търсене на моменти!
 • 35 Този коментар е премахнат от модератор.