ФАКТИ.БГ

Избраха десетимата европейски делегирани прокурори от България

Избрани са съдия и трима следователи

Публикувана: 13 Февруари, 2021 20:50
36 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1589
Избраха десетимата европейски делегирани прокурори от България
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува, и излъчи по реда на чл. 17 от Правилата за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор следните кандидатури:

1. Светлана Георгиева Шопова – Колева - прокурор в Софийска градска прокуратура – 8 гласа „За”, 1глас „Против”;

2. Вероника Бориславова Трифонова – прокурор в Софийска районна – 7 гласа „За”, 2 гласа „Против”;

3. Бойко Кирилов Калфин – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил - 7 гласа „За”, 2 гласа „Против”;

4. Божидара Евгениева Ганева – Димова – прокурор в Софийска районна прокуратура - 7 гласа „За”, 2 гласа „Против”;

5. Бисерка Иванова Стоянова - следовател в Национална следствена служба – 6 гласа „За”, 3 гласа „Против”;

6. Венцислав Данев Фердинандов - прокурор в Специализираната прокуратура – 6 гласа „За”, 3 гласа „Против”;

7. Преслава Теодосиева Петкова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура - 6 гласа „За”, 3 гласа „Против”;

8. Мая Паскалева Ковачева - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура – 6 гласа „За”, 3 гласа „Против”;

9. Христо Кръстев Крачунов - съдия в Софийски районен съд – 6 гласа „За”, 3 гласа „Против”;

10. Димитър Здравков Беличев - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив - 6 гласа „За”, 3 гласа „Против”.

Те са получили най-много гласове, до попълване на обявения за подбор брой места - 10.

Процедурата пред Висшия съдебен съвет не е финална, след вземане на своето решение, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет следва да уведоми Европейския главен прокурор чрез Министъра на правосъдието, за излъчените кандидати. В случай на отхвърляне, на някои от предложените кандидатури, съгласно чл. 17, параграф 1, изр. 2 от Регламента, с решение, Колегията следва да изпрати по реда на чл. 17, ал. 3 от Правилата следващия кандидат, получил в подкрепа най-много гласове.

Прокурор Шопова-Колева притежава над 15 години юридически стаж, като в периода от 2006 г. до 2009 г. е младши прокурор при Софийска районна прокуратура, от 2009 г. до 2015 г. е прокурор при Софийска районна прокуратура, а от 2015 г. до настоящия момент е прокурор при Софийска градска прокуратура. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София, притежава завършена международна магистърска програма „Право на Европейския съюз. Магистър е по премината магистърска програма „Право на Европейския съюз“ в Университет на Нанси, Република Франция. Отлично владее английски и френски език. Присъствала е на множество обучения, семинари и специализации в чужбина. Награждавана е два пъти от главен прокурор. През 2018 г. е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, а с решение на ВСС по протокол № 60/03.12.2015 г. има определена комплексна оценка от атестирането „Много добра“. Има задълбочени познания за разследване на престъпления, свързани с финансови интереси на ЕС и създаването на Европейската прокуратура.

Прокурор Трифонова притежава над 18 години юридически стаж, като в периода от 01.05.2002 г. до 01.11.2002 г. е сътрудник СКИ В ПРБ - ГП, от 01.11.2002 г. до 01.01.2003 г. е правен съветник-експерт в ПРБ - ГП, от 01.01.2003 г. до 13.04.2009 г. е съдебен съветник в ПРБ - ГП, от 13.04.2009 г. до 01.02.2011 г. е прокурорски помощник в ПРБ - ГП, от 01.02.2012 г. до 17.12.2020 г. е началник кабинет на главния прокурор, а от 02.07.2012 г. до 17.12.2020 г. е прокурор в СРП. Притежава магистърска степен „Право на ЕС“, диплома от Кралство Испания, придобива статут на несменяемост през 2018 г., повишена е в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ през 2020 г., последната ѝ атестация е с комплексна оценка „Много добра“. Отлични познания по испански език и разширено изучаване на английски език с преминат курс за юридически английски.

Прокурор Калфин притежава над 16 години юридически стаж, като в периода от 2006 г. до 2014 г. е прокурор в РП – Кюстендил, от 2014 г. до 2015 г. е командирован в ОП - Кюстендил, а от 2015 г. до настоящия момент е прокурор в ОП - Кюстендил. С решение по протокол №19/04.07.2018 г. на Прокурорската колегия на ВСС е повишен в ранг „прокурор в АП“, а с решение по протокол №4/07.02.2018 г. на Прокурорската колегия на ВСС е периодично атестиран с оценка „Много добра“. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Кандидатът е завършил езикова гимназия с профил английски език и успешно е преминал курс за юридически английски. Професионалното му развитие е неразривно свързано с международното сътрудничество по наказателни дела. Присъствал е на редица обучения и семинари по тази тема.

Прокурор Ганева-Димова притежава над 12 години юридически стаж, като в периода от 2009 г. до 2014 г. е прокурорски помощник при САП, от 2014 г. до 2015 г. е прокурор при Районна прокуратура - Бургас, а от 2015 г. до 2020 г. е прокурор в СРП. В периода от 23.10.2018 г. и от 12.12.2018 г. до настоящия момент е командирована в СГП. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София. Притежава сертификат за завършен курс по английски език – ниво С1, владее и испански език. През 2019 г. придобива статут за несменяемост, както и е повишена в ранг „прокурор в АП“, през 2014 е атестирана извънредно с комплексна оценка „Много добра“. Има опит по дела за данъчни престъпления.

Следовател Стоянова притежава над 23 години юридически стаж, като в периода от 1997 г. до 2012 г. е следовател в Столична следствена служба и Следствен отдел на Софийска градска прокуратура, от 2012 г. до 2018 г. е следовател в НСлС, от 2018 г. до 05.10.2020 г. е следовател, Завеждащ специализиран отдел 01 „Стопански“ в Националната следствена служба, а от 05.10.2020 г. до настоящия момент е следовател в Специализиран отдел 03 „Стопански“ на Националната следствена служба. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София. Постоянен преподавател по Наказателно право и процес на кандидати за младши следователи, випуск 2020-2021 г. и випуск 2005-2006 г. Притежава удостоверение за придобита квалификация учител по английски език, издадена от ПГ с преподаване на немски и английски език „Роза Люксембург“, Михайловград и сертификат за завършено ниво юридическа терминология по английски език в съответствие с Общоевропейската референтна рамка за чужди езици, София. През 2002 г. придобива статут на несменяемост, с решение на ВСС по протокол №25/23.05.2006 г. е повишена в ранг „Следовател в НСлС“, а с решение на ВСС по протокол №40/01.12.2011 г. е определена с „Много добра“ оценка от атестиране. Участвала е в няколко семинара по проблемите на престъпленията, свързани със злоупотреби с еврофондове.

Прокурор Фердинандов притежава над 20 години юридически стаж, като в периода от 2000 г. до 2001 г. е съдебен кандидат в ОС – Плевен, от 2001 г. до 2002 г. е младши прокурор в РП – Плевен, от 2002 г. до 2019 г. е прокурор в РП – Плевен. От 15.07.2019 г. до настоящия момент е прокурор при Специализираната прокуратура. В периода от 01.01.2018 г. до 30.01.2018 г. е командирован на длъжност „прокурор“ в РП-Никопол. Придобива статут на несменяемост с решение на ВСС, по протокол №2/17.01.2007 г., повишен е в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ с решение на ВСС по протокол №8/13.03.2019 г. и е атестиран с комплексна оценка „Много добра“ с решение по протокол №34/17.06.2015 г. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София Притежава много добро владеене на английски език – ниво С1 и е преминал специализирано обучение на английски език за юристи, притежава множество квалификации, обучения и специализации в чужбина, като обучение в Европейската правна академия на тема: „Компетенции на европейската прокуратура и взаимодействие с националните власти“, обучение на ФБР академия в Източна Европа.

Следовател Петкова има над 19 години общ юридически стаж, като в органите на съдебната власт са над 16 години. В периода от 2001 г. до 2002 г. е съдебен кандидат в СГС, от 2005 г. до 2006 г. е младши следовател в ОСлС – Ловеч, от 2006 г. до 2007 г. е следовател в Столична следствена служба, от 2009 г. до 2018 г. е следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура. От 01.02.2018 г. до настоящия момент е на длъжност следовател в Следствения отдел при Специализираната прокуратура. В периода от 11.12.2017 г. до 01.02.2018 г. е командирована да изпълнява функциите на следовател в Следствен отдел при Специализираната прокуратура. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София и специализация по Международни отношения с квалификация „сътрудник в международен отдел“, Софийски университет „Климент Охридски“. Присъствала е на множество обучения, семинари и специализации в чужбина. Притежава богат опит по дела за корупционни престъпления и висок обществен интерес.Отлично владее английски език, притежава и сертификат за завършено ниво юридическа терминология по английски език, издадени от НИП, НИМ – Румъния, Британски съвет и Британското посолство в София. Владее и немски език. През 2010 г. придобива статут за несменяемост, през 2012 г. е повишена в ранг „следовател в НСлС“, а с решение на ВСС по протокол № 48/30.10.2014 г. ѝ е определена комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Следовател Ковачева притежава над 16 години юридически стаж, като в периода от 2005 г. до 2007 г. е младши следовател в ОСлС – Хасково, от 2007 г. до 2012 г. е следовател в ОСлС – Хасково, а от 2012 г. до настоящия момент е следовател в Следствен отдел при СГП. Притежава диплом за завършено юридическо образование от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, магистър е и по Социална психология. Била е стажант на Европейска мрежа за съдебно обучение - EJTN. През 2017 г. е повишена в ранг „следовател в НСлС“. Владее отлично английски език – ниво С1 и руски език, има завършен курс по юридически английски език, владее базово испански език. Награждавана е двукратно от главния прокурор. Като следовател има практика по икономически и корупционни дела. Взимала е участие в семинари по проблемите на злоупотребите с еврофондовете и корупцията.

Съдия Крачунов притежава общ юридически стаж над 15 години, като в органите на съдебната власт са над 11 години. В периода от 2009 г. до 2012 г. е съдия в Районен съд – Видин, в периода от 2012 г. до 2016 г. е съдия в СРС. От 01.10.2016 г. до 14.01.2021 г. е съдия в СРС. Магистратския стаж му е само като съдия, от които само 2 години като наказателен, а останалите – като граждански и търговски. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър по право“ от Софийски университет „Климент Охридски“ – юридически факултет, гр. София. Притежава високо ниво на владеене на английски език – С1 спрямо Европейската рамка. Присъствал е на множество обучения, семинари и специализации в чужбина, има учебни обмени по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение в Испания и Белгия. Придобива статут на несменяемост през 2015 г., повишен е в ранг „съдия в АС“ през 2018 г., а през 2015 г. е атестиран с комплексна оценка от атестирането „Много добра“. Има добро познаване на правото на ЕС.

Прокурор Беличев притежава над 12 години юридически стаж, като в периода от 2010 г. до 2013 г . е младши прокурор в РП - Хасково, от 2013 г. до 2015 е прокурор в същата прокуратура, от 21.03.2015 г. до 27.07.2015 г. е прокурор в РП - Пловдив, като от 28.07.2015 г. до 31.08.2017 г. е заместник районен прокурор на същата. От 01.09.2017 г. е прокурор в ОП - Пловдив. В периода от 01.06.2019 г. и към момента е командирован като национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия. Притежава диплома за завършено висше юридическо образование от ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив. Владее отлично английски език – ниво С1, като дипломата за завършено средно образование е от Езикова френска гимназия. Притежава множество квалификации, обучения и специализации. През 2020 г. е повишен в ранг „прокурор в АП“, а през 2016 г. е проведено периодично атестиране с комплексна оценка „Много добра“.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 1 от 4 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ГoTBaчa
1 Отговор
мен не ма пита никой

Оценка:
-1 +6

сигурно
2 Отговор
Мушингери от класа .Сега ще зарибят и магистраите от ЕС.!

Оценка:
-1 +24

3
Този коментар е премахнат от модератор.
Все
4 Отговор
от червена мая и чрез познати протежета !

Оценка:
-3 +10

Хиляди други деца също реват а и не само
5 Отговор
Хиляди други деца също реват а и не само деца. И пенсионери с мизерни пенсии и работещи бедни дето като си платят сметките и лекарствата се чудят как да устискат до аванс. Хиляди реват от теб бандит такъв а ти си се загрижил единствено за твоите деца и внуци на които не им липсва нищо и няма да липсва и на техните деца и внуци и правнуци.... Дано в края на краищата всеки получи това което е заслужил защото Бог си знае работата

Коментиран от #14, #17


Оценка:
-1 +14

6
Този коментар е премахнат от модератор.
БУДЕН ГРАЖДАНИН
7 Отговор
ПАК ИЗМАМА!!!!!БОЙКО АТАНАСОВ ГО НЯМА!!!!

Коментиран от #12


Оценка:
-1 +26

Наблюдател
8 Отговор
ала бала е тая съдебна система

Оценка:
-1 +22

9
Този коментар е премахнат от модератор.
РАДИО ЕЛТО
10 Отговор
избрали са послушковци
БОКО ГЕШЕВЦКИ

Оценка:
-0 +23

истина е
11 Отговор
Няма магистрат на високо ниво ,който да не е за затвора !

Оценка:
-1 +19

РАДИО ЕЛТО
12 Отговор

До коментар #7 от "БУДЕН ГРАЖДАНИН":


у нас няма прокуратура а корупция кривосъдие

Оценка:
-1 +21

13
Този коментар е премахнат от модератор.
14
Този коментар е премахнат от модератор.
БОЙКО БОРИСОВ
15 Отговор
подай си оставката и внуците ти ще спрат да реват!

Коментиран от #29


Оценка:
-1 +18

А с шкафчето
16 Отговор
какво правим, уважаеми европрокурори?

Оценка:
-0 +15

БУДЕН ГРАЖДАНИН
17 Отговор

До коментар #5 от "Хиляди други деца също реват а и не само":


ЖЕНАТА ГЛАДЕН,ДЕЦАТА И ТОЙ!!АМА В САРАИТЕ Е НЯМАЛО НИ ДЕЦА НИ ВНУЦИ!!!ЕГАТИ ЦИРКАДЖИКСКИЯ ИЗМАМНИК!!!А ДЕСЕТ ГОДИНИ КОЛКО ДЕЦА СА РЕВАЛИ ЗАРАДИ НЕГО,ИМА ЛИ ПРЕДСТАВА??

Оценка:
-1 +10

Избрани са само пислушковци!
18 Отговор
Такива, които ги активират по места и нужда! Също като гласуването за главен прокурор! Цирк,!

Оценка:
-0 +19

Българина
19 Отговор
Къде е Бойко Атанасов, бе КОРУМПИРАНИ МИШЛЕТАааа?!

Оценка:
-0 +21

кръглоглав ушолет
20 Отговор
kur за Пенко !

Оценка:
-3 +0

pbdan
21 Отговор
Ма що нямаше конкурс с изискване за компютърна грамотност , английски, (втори език е предимство), стаж поне 10г. възраст 25г и опции за работа в колектив, като за складажия или секретарка на МРЗ.

Коментиран от #23


Оценка:
-0 +15

Де Факто
22 Отговор
Прокурор Фердинандов е СЪЩИЯТ, който бе сниман НА ИЗЛИЗАНЕ от НАП. Какво търси в НАП?!
При такъв скандал Фердинанда щеше най-малкото да бъде понижен и изритан.
Почти всички са корумпета, но няма кой и как да го докаже.

Оценка:
-0 +15

проКУРора
23 Отговор

До коментар #21 от "pbdan":


Абе приятел, той премиера е НЕГРАМОТЕН, ти за тия мишки питаш.

Оценка:
-1 +17

РАДИО ЕЛТО
24 Отговор
прокуратура У НАС ГЕШЕФТУРА БОРИСОВ ТУРА искат да смачкат господин ВАСИЛ БОЖКОВ

Оценка:
-2 +12

25
Този коментар е премахнат от модератор.
Гост
26 Отговор
Щом има толкова много наши, това начинание е обречено. Няма да има нито едно успешно разследване и ще продължат с кражбите от еврофондовете

Оценка:
-0 +11

Гост
27 Отговор
Тази прокуратура приключи работа, преди да е започнала. Ще им плащаме хиляди левове заплати и те няма да вършат нищо, както и досега.

Коментиран от #32


Оценка:
-0 +11

РАДИО ЕЛТО
28 Отговор
вижте хубаво снимката ГЕШЕВ череп поглед на мутра

Оценка:
-1 +7

29
Този коментар е премахнат от модератор.
РАДИО ЕЛТО
30 Отговор
Аз ще гласувам за БОЙКО и ГЕРБ , а на есен против ЛЪЖЕЦА РАДЕВ!!

Коментиран от #35


Оценка:
-9 +0

Антимафия
31 Отговор
Този прокурор, Беличев от Пловдивската Прокуратура,
като наблюдаващ прокурор,
прикри престъплепнията на едни Хисарски" Калинки" ,
и се е "класирал" за Европейски Прокурор "ашколсум"?

В България се произвеждат,
най-престъпните прокурори в света!

Това е чиста подигравка,
със стотици честни и читави прокурори !

Оценка:
-0 +9

ТО и на
32 Отговор

До коментар #27 от "Гост":


ФИГУРАНТА ПЛАЩАМЕ ОГРОМНА ЗАПЛАТА , ЗА НИЩО ПРАВЕНЕ НО НЕ РЕВЕШ ....ЩО ЛИ ???

Оценка:
-5 +0

Чума по свинете
33 Отговор
Малки каскетчета с напъни да станат евробомбета! Проблемът е, че смърдят на свинарника на Пеюфски, Барисоф и Гушеффф, а тия в Европа са с деликатни носове!

Оценка:
-0 +7

Антимафия
34 Отговор
Чиста подигравка,
със стотици , читави прокурори!

Оценка:
-0 +6

РАДИО ЕЛТО
35 Отговор

До коментар #30 от "РАДИО ЕЛТО":


КОНЯ НЕ КРАДИ НИКА МИ
БОЙКО е мутра престърник ГЕШЕВ престъпник

Оценка:
-0 +5

ИЗРОДИ
36 Отговор
10 ПРЕСТЪПНИКА !

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.


Ловци на бисери
Ан Колтър
Изказването на политическия коментатор с републикански убеждения дойде по повод част от речта на Хилъри Клинтън по време на Национални конгрес на Демократическата партия
Твърдението на демократите: "Вярваме в науката", всъщност е шифър за: "ние ще затворим въглидобивните мини, стоманодобивните заводи и всеки друг производствен отрасъл, който е останал"."

Още бисери
ТОП 5