ФАКТИ.БГ

Частична забрана за влизане в страната до края на януари

Заповедта влиза в сила от 1 декември 2020 г.

Публикувана: 30 Ноември, 2020 14:00
20 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 4750
Частична забрана за влизане в страната до края на януари
Снимка: БГНЕС/Архив
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.

Нова заповед на здравния министър забранява влизането в страната, с няколко големи групи изключения. Сред тях са прибиращите се от чужбина български граждани, които се връщат за Коледа и Нова година. Трябва им обаче отрицателен PCR тест ако първоначалната им точка на пътуване е трета страна, тестът трябва да е издаден в последните 72 часа.

Заповедта влиза в сила от 1 декември 2020 г. - утре, до 31 януари 2021 г. Документът е публикуван на 27 ноември, в петък. Ето какво гласи заповедта:

1. Временно забранявам влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

2. Забраната по т. 1 не се отнася за:

а) българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства (включително лицата, които са във фактическо съжителство с тях);гражданите на Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и Република Турция;лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства;лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства;

б) медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;

в) работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

г) транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари и стоки, екипажи на въздухоплавателни средства, лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;

д) официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административнотехническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;

е) лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;

ж) представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност, както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, както и членовете на техните семейства. Писмото на съответния министър се представя на органите на граничния контрол;

з) сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

и) погранични работници;

к) лица, пътуващи с цел обучение за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за обучение през учебната 2020/2021 г., както и лица, участващи в изпитни комисии, при условие, че изпитът не може да се проведе от разстояние в електронна среда;

л) организатори и участници в международни спортни състезания – за времето на съответното спортно събитие, спортисти от чужбина, идващи в страната за определен пробен период;състезатели и треньори от чужбина, пристигащи в страната за участие в тренировъчни лагери, членовете на семейства на чуждестранни спортисти и треньори, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“, удостоверено с писмо от министъра на младежта и спорта, в което са посочени имената на лицата и мястото (адресът) на пребиваването им в България. Писмото се представя на органите на граничния контрол;

м) чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието;

н) организатори и участници в международни културни събития – за времето на съответното културно събитие, удостоверено с писмо от министъра на културата, в което са посочени имената на лицата и мястото (адресът) на пребиваването им в България. Писмото се представя на органите на граничния контрол.

"Лицата, изброени в т.2 могат да преминават и транзитно през страната, се уточнява в заповедта, а то "се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България."

Без документ за отрицателен PCR тест в България могат да влизат всички, чиято начална точка на пътуването е от: държави членки на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), от Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Република Сърбия, Република Беларус и Република Турция.Отрицателен PCR тест от последните 72 часа преди влизането в страната, трябва да покажат на документ, всички останали, "на които е разрешено влизането в страната по т. 2, и които пристигат с начална точка на отпътуване от всички трети страни.

"Документът по т. 6 трябва да съдържа имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лабораторията, извършила изследването (наименование, адрес или други данни за контакт), дата, на която е извършено изследването, изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative), позволяващи интерпретация на документа.

"Но и тук има изключения:"

а) български граждани и граждани на други държави членки на ЕС, на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), които са лица по т. 2, букви „е“ и „ж“;

б) водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

в) водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България;

г) членовете на екипажите на плавателни съдове – български граждани;

д) лицата по т. 2, букви „б“, „в“, „д“ и „и“, независимо от тяхното гражданство;

е) краткосрочно командированите по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина служители от държавната администрация при изпълнение на техните задължения;

ж) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

з) лицата, които преминават транзитно през територията на Република България."Уточнява се: "държавата, от която лицето пристига, е държавата начална точка на неговото отпътуване, независимо от престой, свързан с транзитното му преминаване през други държави по време на придвижването му."

И още от заповедта на министъра:

10. Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства по т. 6, които не представят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.

11. Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина на лицата по т. 10, при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID19. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19.

12. Агенция „Пътна инфраструктура“ определя място, на което трябва да престоят товарният автомобил и водачът до отпадане на съответната забрана в случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за други държави, на които се разрешава транзитно преминаване през Република България, поради забрана от страна на държава, гранична на Република България, не могат да напуснат страната.

13. При установяване на пътник с COVID-19 на борда на въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република България, членовете на кабинния екипаж, обслужвал пътника с COVID-19, не се планират за следващ полет, като се поставят под карантина за срок от 10 дни с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.

"Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Поставете оценка на статията:
Оценка 1 от 3 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
КОТарАК
1 Отговор
не ви ли идва да му праснете едно в свинската кратуна?

Коментиран от #20


Оценка:
-7 +44

Лост
2 Отговор
Новият Ананиев.

Оценка:
-5 +28

Елементарно Уотсън
3 Отговор
Глупост на търкалета!

Оценка:
-4 +36

Asdfg
4 Отговор
Не се разбира нищо от тази заповед на ИДИОТА!

Оценка:
-5 +52

5
Този коментар е премахнат от модератор.
Всеки
6 Отговор
да си седи на трите букви значи !

Оценка:
-2 +19

7
Този коментар е премахнат от модератор.
Ами
8 Отговор
Излиза, че е забранено само за
Вануату, Науру, Палауу и още няколко ..ау и то не за друго, а щот министър Ботокс не е чувал за тях ?

Оценка:
-3 +36

Тия
9 Отговор
Цървули наистина искат да сринат държавата

Оценка:
-5 +21

Бацо
10 Отговор
Важно е пачките да влизат в шкафа

Оценка:
-4 +17

Кой
11 Отговор
му написа на тоя сричащия мазник ,надут от ботокс , такъв ферман ?

Оценка:
-3 +20

Българка
12 Отговор
Според мен по-конкретна и къса щеше да е заповедтта за кого е забранено КОНКРЕТНО, а не да ни изброява изключенията. Нищо ново под слънцето. Ангелов издава поредна пунта-мара заповед за симулация на някаква дейност

Оценка:
-1 +34

Лост
13 Отговор
За кой се отнася все пак тази заповед, защото по голямата част е за кого не се отнася? И докато я обжалваш в рамките на 1 месец ще мине Коледа и Нова година и после все тая.

Коментиран от #18


Оценка:
-1 +22

Нещастници
14 Отговор
Целта на тази заповед дефакто е сами забрана на влизане на РУСНАЦИ! Няма нишо обшо със здравните мерки... Иначе австарлийския съюз може както и Държави които не са чували за нас нито ние за тях..

Оценка:
-2 +24

Мислещ
15 Отговор
Аз лично нищо не разбрах , каквото министерството такива и служителите му, би трябвало да са я писали юристи жалко ако са още по - жалко ако не са Боже пази ни само ти си ни надеждата

Оценка:
-3 +25

топ 20
16 Отговор
Значи няма забрана за влизане в страната

Оценка:
-1 +26

ПРЕПИСАНО
17 Отговор
ЦЕЛИЯ ФАШИСТКИ СЪЮЗ ЕДНИ И СЪЩИ БРАТВЕЖИ ДАЖЕ НЕ СА СИ НАПРАВИЛИ ТРУДА ДА ГО ВИДОИЗМЕНЯТ МАЛКО ЕДНАКВО КЕНЕФ ПАК КЕНЕФ И ОЩЕ ВЕДНЪЖ КЕНЕФ ДИКАТАТОРСКИ КЕНЕФ ЕВРОПА!

Оценка:
-1 +9

ТОЧКАТА
18 Отговор

До коментар #13 от "Лост":


Как за КОГО>>>>ЗА РУСИЯ ,естествено!!!!!!

Оценка:
-1 +3

19
Този коментар е премахнат от модератор.
Draco
20 Отговор

До коментар #1 от "КОТарАК":


Ти не си котарак ! Ти си животно със зурла !

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


ТОП 5