ФАКТИ.БГ

1944 г., Хитлер разпорежда преврат и военна диктатура в България

Ако не повлияете регентите, поставете за диктатор Цанков. Той няма да ни подведе

Публикувана: 9 Юли, 2018 10:59
22 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 4659
1944 г., Хитлер разпорежда преврат и военна диктатура в България
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Позволих си да преведа един от протоколите на разпитите, които руснаците са провели с пленените германски дипломати и военни в България след 1944 г. Неотдавна Русия разсекрети огромната част от тези материали. В случая това е разпитът на Адолф-Хайнц Бекерле за последната му среща с Хитлер и идеята да се направи преврат в България." Това пише в профила си политологът Борис Попиванов. Предлагаме ви неговия превод на разпита на Бекерле.


Източник: ЦА ФСБ России. Н-20808. Л. 167—175. Заверенная машинописная копия.

2 ноември 1950 г.

Москва

Бекерле, Адолф, роден през 1902 г., жител на гр. Франкфурт-на-Майн (Германия), германец, германски поданик, член на НСДАП, бивш германски посланик в България, обергрупенфюрер от СА.

Разпитът е започнат в 12 ч.

Въпрос: Разкажете за своето последно посещение в главната квартира на Хитлер.

Отговор: На 23 август 1944 г. научих за държавния преврат в Румъния и самоубийството на германския посланик в Букурещ Манфред фон Килингер.

Още преди да се случи това, бях повикан от Рибентроп в главната квартира на Хитлер да докладвам лично на последния за положението в България. Свалянето на Антонеску правеше посещението ми изключително необходимо, тъй като в българското правителство се забелязваха известни колебания, насочени към излизане на България от войната.

И така, на 23 август 1944 г. отлетях от София към главната квартира на Хитлер в Източна Прусия. На 24 август бях в Берлин, а оттам специален влак ме отведе към главната квартира, която се намираше в гората Мауервалд близо до Растенбург.

На 25 август пристигнах в местността Щайнрот в същия район, където в замъка на граф Лендорф, екзекутиран за участието си в заговора срещу Хитлер, беше отседнал Рибентроп. За почивка ми беше определена стая в хотел „Егерхее“ на брега на езерото Мауерзее. Скоро бях приет от Рибентроп.

Йоахим фон Рибентроп както винаги изглеждаше спокоен, и само мъртвешката му бледост издаваше объркването, което му причиняваше разгромът на германската армия в южната част на Източния фронт.

Той разсеяно изслуша краткия ми доклад за положението в България.

По вида му личеше, че добри новини от мен не е очаквал. След като направи няколко незначителни забележки от типа на това, че трябва да се избегне поголовното бягство на немци от България, защото ще предизвика паника в прогерманските кръгове, Рибентроп внезапно махна безнадеждно с ръка и каза: „Впрочем, решението на въпроса за България е изцяло в компетенциите на фюрера. Ние всички се уповаваме на провидението му“.

Йоахим фон Рибентроп

Разбрах, че положението е катастрофално. Рибентроп веднага се свърза по телефона със своя представител при Хитлер, посланик Хевел, и чрез последния се договори за аудиенция точно в 11 ч. вечерта. Точно в 11 ч. Рибентроп и аз пристигнахме в главната квартира „Волфшанце“.

С голямо вълнение прекрачих прага на наново построената дървена барака, където само преди месец Щауфенберг бе извършил покушение срещу Хитлер. Това беше благоустроена сграда с голям брой стаи, приемни, където се тълпяха адютанти и представители на всички родове войски, и голяма продълговата зала, където Хитлер и военните му съветници, Кайтел и Йодл, обсъждаха положението по фронтовете.

Рибентроп влезе в залата, оставяйки ме в приемната. Някъде след половин час адютантът ме покани и мен в залата. Влизайки, видях следната картина: до стената, с гръб към мен, на един стол седеше Хитлер, вперил поглед във висящата на стената огромна карта на Русия, а на почтително разстояние от него стояха Кайтел и Йодл, които отвреме-навреме отдаваха шепнешком указания на адютантите.

Зад дългата маса, отрупана с карти, седяха трима офицери от Генералния щаб и няколко висши офицери от войските на СС начело с Фегелайн. Отстрани, изолиран, седеше шефът ми Рибентроп. Аз седнах до него.

В продължение на 8-10 минути Хитлер не ми обърна никакво внимание. Той диктуваше на висок глас разпореждания на Кайтел, като понякога се обръщаше с въпроси към седящите на масата офицери, а те му даваха необходимите справки.

Порази ме това, че в главната квартира на Хитлер се обсъжда въпросът, дали да се даде на един или друг командващ на Източния фронт батальон от резерва. По-късно разбрах, че без разрешение от Хитлер нито един фронтови генерал няма правото да използва батальон или полк от резервните войски. Признавам, че това обстоятелство ми направи тежко впечатление.

Внезапно влезе един от адютантите и доложи на Хитлер, че е обявена въздушна тревога. Тогава Хитлер прикани всички присъстващи да отидат в бункера.

Напуснахме дървената барака, изминахме около 20 крачки по алеята, покрита отгоре с маскировъчни мрежи, и влязохме в бункера, който на вид беше като огромен конгломерат с яйцевидна форма. Вътре имаше ярко осветено кръгло помещение с бюро и кресло за Хитлер и няколко неголеми кръгли масички и обикновени столове за останалите.

Среща на Цар Борис Трети с Адолф Хитлер. Зад тях е Йоахим фон Рибентроп, 7 юни 1941 г.

Хитлер се обърна към Рибентроп с въпроса какво има да доложи. Рибентроп ме представи и каза, че посланик Бекерле лично ще доложи за положението в България. Едва тогава за първи път можах да разгледам Хитлер както трябва.

Той седеше прегърбен, опрял треперещи ръце на коленете си и вперил съвършено неподвижен взор през мен в пространството.

Успях да кажа само няколко изречения и тъкмо преминавах по същество към доклада си, когато Хитлер ме прекъсна и се обърна към адютанта: „Донесете писмото, което изпратиха българските регенти. Посланик Бекерле ще им отнесе отговор“.

По изражението на Рибентроп разбрах, че за първи път чува за съществуването на такова писмо. Адютантът се върна с писмото и Хитлер разпореди на Рибентроп да го прочете на глас.

Съдържанието на писмото, подписано от регентите княз Кирил, Филов и Михов, имаше следния характер. Регентите уверяваха Хитлер в своите верноподанически чувства, но заедно с това посочваха, че България вече не е в състояние да носи тежестите на войната. Регентите молеха Хитлер да им разреши България да излезе от войната и посочваха, че една такава стъпка ще им даде възможност да се разправят с недоволните елементи в самата страна и по такъв начин да „оздравят България“.

Царските регенти: проф. Богдан Филов, княз Кирил и ген. Никола Михов

Веднага след прочита на писмото Хитлер продиктува на стенографа отговор.

Отговорът беше пълен с обичайните за фюрера демагогски твърдения за мощта на Третия райх, който ще се сражава до пълна победа. Заедно с това Хитлер плашеше регентите, че предават себе си и своите довереници в ръцете на руските болшевики.

Стенографът излезе, и Хитлер се обърна към мен. Повишавайки неприятно предрезгавелия си глас, той поиска от мен да осъществя натиск върху регентите, а ако това не помогне, да извърша метеж и да установя военна диктатура.

Тук той даде указание на Фегелайн да прехвърли в района на Скопие една дивизия от войските на СС. После подписа донесеното от адютанта писмо и ми го връчи.

Две-три минути преминаха в мълчание. След това, докато гледаше с тежкия неподвижен поглед на изпъкналите си очи, Хитлер започна да говори с монотонен глас. Той говори без прекъсване повече от два часа. Това беше несвързан монолог, по време на който Хитлер ту се оплакваше, че генералите крият истината от него, ту заплашваше всички недоволни с разправа.

Отвреме навреме той извикваше стандартните си фрази за бъдещата победа, а в други моменти, понижавайки глас, разправяше, че притежава самолети-ракети, с помощта на които ще унищожи противника. Двучасовото изстъпление биваше внезапно прекъсвано от дълги цифрови пресмятания за снаряжението на дивизии, запасите от гориво и т.н.

Йодл се поклащаше на стола си; Кайтел седеше неподвижно и само често примигваше с почервенели клепки, а Хитлер все така говореше.

В два и половина Хитлер явно забеляза, че вниманието на събралите се видимо е намаляло. Той рязко сложи край на речта си, стана и, вземайки ръкавиците и фуражката си, даде да се разбере, че приемът е приключен.

Всички присъстващи се изправиха.

Хитлер мълчаливо ми подаде ръка, изгледа ме в упор още за миг и без да каже нито дума излезе от бункера.

След него излязохме Рибентроп и аз. Рибентроп ме покани в своята кола и се отправихме към резиденцията му.

Това беше последната ми среща с Хитлер.

Въпрос: Какви указания получихте от Рибентроп?

Отговор: Когато слязохме от колата в двора на замъка, Рибентроп, без да ме покани да вляза, още в колата заяви: „И така, сега най-важното е незабавно да излетите за София. Указанията са ви дадени от фюрера“.

Възразих, че собствено никакви конкретни указания не съм получил. „Как да не сте получили?“, продължи недоволно Рибентроп, „ако не успеете да повлияете на регентите, организирайте преврат и поставете за диктатор Цанков. Той няма да ни подведе.“

После Рибентроп ме попита имам ли достатъчно бойни части за провеждане на метеж. Отговорих, че с такива части не разполагам. Тогава Рибентроп ме посъветва да маневрирам, да трупам сили и, главното, да не губя контрол над правителството, както това се е случило, по думите му, в Румъния.

От заключителните думи на Рибентроп разбрах, че окончателни указания ще последват.

Рибентроп също добави, че трябва да поддържам тесен контакт с германското командване на Балканите и че последната дума в крайна сметка ще имат военните, които най-добре ще определят срока и плана за метежа.

Разпитът е приключен в 18 ч.

Протоколът на разпита съдържа точно моите думи и ми беше преведен на немски език.

БЕКЕРЛЕ

Провел разпита: Ст[арши] оперативен пълномощник на Следотдела на 2-о Гл[авно] Управление на МГБ на СССР майор КОПЕЛЯНСКИ

Вярно: КОПЕЛЯНСКИ

Източник: Boris Popivanov

Поставете оценка на статията:
Оценка 5 от 1 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Полиглота
1 Отговор
Посланието е било кодово и е било ,,Цвайн гугутхен шпацирен по керемидхен"

Оценка:
-9 +15

история СУ
2 Отговор
Още едно доказателство, че България е фашистка държава.

Коментиран от #4


Оценка:
-33 +15

Шулц
3 Отговор
Абсолютни глупости,всеки знае че Хитлер се е интересувал от военни действия а не от конспирации и въобще не се е занимавал с такива простотии като отбелязаните по горе,имало хора които да се занимават с това

Оценка:
-14 +17

Историк НБУ
4 Отговор

До коментар #2 от "история СУ":


Проблемът на България е, че се намира между Русия и Германия.От 23 август 1939 до 22 юни 1941 Хитлер и Сталин са съюзници. Това означава ли, че СССР е фашистка държава? По Вашата логика да! Тогавашните управници са се чудили как да балансират между най- големите хищници в Европа и избират по- малката злина, но се оказва, че злините са безкрай...

Коментиран от #6


Оценка:
-10 +42

Глупчо
5 Отговор
Интересно къде Борис Попиванов е прочел тези оригинали за разпита?
Иначе за всеки немскоговорящ е ясно, че изказа на Бекерле не е като на немец. "Изповедта" му е звучи като урласки частушки

Коментиран от #7


Оценка:
-11 +20

Да го кажем направо
6 Отговор

До коментар #4 от "Историк НБУ":


Историчето-по принцип си прав-но излъга в основата на тезата си-Хитлер и Сталин не са били съюзници--а са сключили Пакт за Ненападение...което няма нищо общо със съюзничество. Между другото такива договори за ненападение имат всички европейски държави с Хитлер-факт.Ако Англия и САЩ не бяха дали на Хитлер зелена светлина да окупира Чехия безнаказано-Втората Световна Война щеше да бъде само регионален конфликт-това е мнението на много военно и исторически експерти.

Коментиран от #8, #19


Оценка:
-9 +23

ББЮ
7 Отговор

До коментар #5 от "Глупчо":


В нета ги има в открит текст.Можеш сам да намериш още куп интересни разсекретени материали-както руски-така и английски и немски за този период.Там можеш и да намериш вижданията на Чърчил за Балканите и най-вече за България.Плановете му основно за Сърбия и България са почти едни и същи- силно намаляване на населението и управление чрез английски диктат включващо гръцки протекторат над голяма част от днешната ни територия.Много интересни факти можеш да видиш.

Коментиран от #15


Оценка:
-3 +20

Историк НБУ
8 Отговор

До коментар #6 от "Да го кажем направо":


Да сте чувал за Договор за дружба и граница( 28.09.1939). Има го в Гугъл. Договор между СССР и Германия, след ликвидацията на Полша. До 22 юни 1941 СССР снабдява Германия с основни суровини за водене на война , даже и с жито. В особено големи количества. За справка- Игор Бунич-" Операция " Буря"; " Утопията на власт"- Гелер и Некрич. И доста други...

Коментиран от #9, #10


Оценка:
-12 +16

Да го кажем направо
9 Отговор

До коментар #8 от "Историк НБУ":


Е точно де-наречен за по кратко "Пакт Рибентроп и Молотов-или всъщност "Пакт за Ненападение". А за снабдяването има една американска приказка-просто бизнес-нищо лично..По същата логика,можем да говорим и за британските банки-които до 1944 г. осребряват германските ценни книжа-така наречените валчери-нищо,че уж воюват.Реално режима на Хилер е създаден по англосаксонски проект и с огромно парично участие на Вашингтон,което се доказва от думите на предишният мин.прецедател на Великобритания Чембърлейн-в една реч след завръщането си от Германия-аз ви донесох мир.Тази реч и поведението на английската дипломация говори открито за протекция и косвената подръжка в създаването и подкрепянето на хитлериският режим.Макар и съвременните историци да премълчават тези неудобни факти-просто не е полит коректно-все пак това са исторически истини.Лек Ден.

Коментиран от #11


Оценка:
-10 +22

чул, недочул
10 Отговор

До коментар #8 от "Историк НБУ":


Да си чувал кои английски и американски банки, собственост на...евреи са отпускали заемите на Хитлер за да може да си плати руските доставки и да развие военната си промишлиност?

Оценка:
-9 +15

Историк НБУ
11 Отговор

До коментар #9 от "Да го кажем направо":


Пактът Рибентроп- Молотов е от 23 08 1939, а Договор за дружба и граница е от 28 09 1939. Разликата е очевидна. Целите са ясни. Да боядисаме земното кълбо в червено.Добавката е посещението на Молотов в Берлин през ноември 1940.Прочете какви пазарлъци са правили и кое ги раздалечава. Вижте колко дивизии имат по онова време СССР, Германия, Англия, Франция и САЩ. Сами си направете изводите кой разпалва войната.

Коментиран от #14


Оценка:
-6 +15

жалко много жалко
12 Отговор
Да забелязвате нещо от снимките? Цар Борис Трети е с униформа и пагони на ПОЛКОВНИК!!! Не е поискал да стане ГЕНЕРАЛ БОРИС/ов/. Неудобно му е било накак си! Вижте стойката и излъчването на регентите. Вижте ботушите ! Муха да кацне-ще се подхлъзне . А германците?! Дивизии от СС,фелдмаршали,стратегия,ракети-самолети/бащите на днешните крилати ракети/,въобще......като направиш неволно сравнение с баба Меркел и безгръбначните днешни германски политици........да ти се подгади.

Оценка:
-3 +24

Stefko 88
13 Отговор
Пак глупости

Оценка:
-4 +5

клецко
14 Отговор

До коментар #11 от "Историк НБУ":


"Когато европейските парламенти говорят за договора за ненападение, сключен на 23 август 1939 г. между СССР и Германия (известен още като „пакт Молотов-Рибентроп“), те нарочно забравят един крайно важен факт. СССР беше последната голяма европейска държава, която подписа този документ. В деня на Мюнхенския договор – 30 септември 1938 г. точно такъв договор подписва Англия (почти година преди съветско-германския договор)."
Да те ....и в историка!

Коментиран от #16


Оценка:
-2 +20

Глупчо
15 Отговор

До коментар #7 от "ББЮ":


Следя редовно в нета материали на немски, английски и руски език. За сега не се срещат материали за разпити на немски военнопленници от съветските служби. Изглежда още дълго ще са секретни.
Предварително благодаря за подходящ оборващ линк.

Оценка:
-0 +10

Историк НБУ
16 Отговор

До коментар #14 от "клецко":


Много е лесно да не мислиш. 1938 е ясна. Но когато войната вече е факт, нека тогава да видим кой какво върши.Германия воюва с половин Европа и кой я подкрепя- Сталин. През 1940г. немските подводници вилнеят в Атлантическия океан. Англия опитва морска блакада , която е неефективна. Голямото учудване идва, когато докладват на Чърчил, че немски подводници атакуват от морската база на Колския полуостров. А пък тази база е съветска. Ето затова става дума, другари! Нацисти и комунисти в единен строй.

Коментиран от #17, #21


Оценка:
-9 +10

Декан СУ
17 Отговор

До коментар #16 от "Историк НБУ":


Е, стой си в НБУ, за другаде явно не си готов.

Оценка:
-5 +9

18
Този коментар е премахнат от модератор
siniyat
19 Отговор

До коментар #6 от "Да го кажем направо":


po onova vreme USA e pasivna i ne uçastva v mnogo ot politiçeski teatri...za tyah Japonya e po opasen "igraç"

Оценка:
-3 +2

Расулюлах
20 Отговор
Цара и сега наследниците му на гилотината

Оценка:
-5 +4

Готин ама не съвсем
21 Отговор

До коментар #16 от "Историк НБУ":


Публикувано във факти.бг: Ето затова става дума, другари! Нацисти и комунисти в единен строй.

Така е!!!
А сега "демократите от ФАЩ", заедно със създадения от тях ИДИЛ, срещу човечеството!

Оценка:
-3 +8

123
22 Отговор
Хахаха, разпитът е проведен от Копелянски. Много подходящо име. :)

Оценка:
-1 +5

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.