1 342 59

Демократична България с 25 разумни решения в първия ден на новия парламент

 • христо иванов-
 • демократична българия-
 • мерки-
 • криза

Собствен закон за КПКОНПИ ще внесе ДБ, иска антикорупционната комисия да се оглавява от политически неутрален професионалист

Демократична България с 25 разумни решения в първия ден на новия парламент - 1
Снимка: БГНЕС

В първия ден на 48-ото Народно събрание “Демократична България” ще внесе пакет от 25 законодателни инициативи, в които се прицелва в разрешаването кризите и належащите проблеми на гражданите и бизнеса и в дългосрочен план, както и в модернизацията и устойчивото развитие на страната.

Трябва отрезвяване, фокусиране, скромност и съзнание накъде вървят нещата. Хората очакват конкретни резултати за своя живот, а не поредния популистки търг за обещаване на по-високи заплати. Начините доходите да се качат трайно и устойчиво са инвестиции и добри работни места.”, заяви по Дарик съпредседателят на “Демократична България” Христо Иванов.

Енергетика

Като първа стъпка за намаляване щетите от кризата за хората и бизнеса, с промени в Закона за енергетиката “Демократична България” ще предложи механизъм за компенсиране на високите сметки за газ на домакинствата и бизнеса, както и въвеждане на дефиниция за енергийна бедност. Това ще даде възможност компенсациите в максимален размер да достигат до хората, които най-много се нуждаят от подкрепа.

Пакетът законодателни инициативи в сферата на енергетиката включва още регламентиране навлизането на вятърни електропаркове в Черно море, облекчение на режима за поставяне на зарядни станции за електромобили в жилищни сгради, въвеждане на уведомителен режим за инсталирането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) инсталации до 10,8 киловата за производство на електроенергия или за затопляне на вода за собствени нужди.

“Демократична България” ще предложи създаването на фонд за енергийно обновяване насочен към домакинствата, с което да сведе до минимум уязвимостта на българското домакинство спрямо цените на енергията.

С решение на парламента “Демократична България” ще предложи създаване на механизъм за намаляване цените на горивата, включително ако трябва държавата да поеме оперативния контрол над рафинерията “Лукойл Нефтохим Бургас”. С предложението от 2023 г. се въвежда налог върху руския петрол сорт “Уралс”, приходите от който да се връща автоматично при хората, при зареждане на автомобилите.

В допълнение към пакета законодателни проекти “Демократична България” ще предложи проекти на споразумения с Гърция и Румъния за газова и електроенергийна солидарност, за да има сигурност и непрекъснати доставки на газ. Така българите, семействата и бизнесите, ще получат необходимата подкрепа за преодоляване на кризата, България ще бъде енергийно независима и ще премине по-бързо към зелена енергия и високата енергийна ефективност.

Антикорупция и съдебна реформа

“Демократична България” внася собствен законопроект за КПКОНПИ, за да гарантира ефективно разследване без създаване на нова политическа бухалка. Обединението ще настоява Комисията да се оглавява от политически неутрален професионалист.

Внася се отново предложение за създаване на конституционна комисия, която да изработи сериозен проект за конституционни промени, “без които никога няма устойчиво да изчистим българската политика от корупцията, нито да има реално правосъдие, независим съд и ефективна прокуратура”. Проектът за конституционни промени реално ще преструктурира ВСС и ще ограничи властта на главния прокурор.

“Демократична България” ще внесе в първия работен ден на новото Народно събрание и законопроекта за разследване на главния прокурор и заместниците му. С промени в Закона за съдебната власт и в Наказателно-процесуалния кодекс се създава механизъм за търсене на наказателна отговорност на най-високите етажи в държавното обвинение чрез разследване, извършвано от избран на случаен принцип наказателен върховен съдия.

“Демократична България” ще внесе предложения за промени в Търговския закон, които осигуряват бързина, по-ниски съдебни такси, по-висока ефективност при осребряване на имуществото, както и подобряване на дейността на синдиците; законови промени за по-бърз и лесен електронен достъп до правосъдие за всеки гражданин и всеки бизнес; промени, свързани с въвеждането на пълна дигитализация при воденето на заповедно производство, включително подаване на заявления, извършване на справки, съобщения и получаване на съдебни актове, които да се случват по електронен път и дистанционно.
“Демократична България” ще внесе и законопроект за защита на подателите на сигнали, за да се подпомогне откриването и предотвратяването на неправомерно поведение и нарушения на законите, включителни и в контекста на екологичните, социални и управленски стандарти в компаниите.

Облекчения за бизнеса и насърчаване на инвестициите

България може да се справи с глобалните предизвикателства, ако подкрепи бизнеса си в прехода към новите технологии, трансфера на знание и дигитализацията.
За да се върне България на световната писта за инвестиции и да се превърне в предпочитана дестинация за бизнес, “Демократична България” ще внесе изменения в Закона за насърчаване на инвестициите, с който се предвижда нов механизъм и стимули за подпомагане на инвестиционни проекти, целеви програми с фокус върху регионите, насърчаване на бизнеса и производството с висока добавена стойност за създаване на високоплатени работни места.
За да се улесни привличането на чуждестранни специалисти, ще бъде предложена реформа в процедурата за издаване на “Синя карта” с изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
“Демократична България” ще внесе и законопроект за въвеждане на “Стартъп виза” за чуждестранни предприемачи, които да създават иновативни продукти и услуги в стартъп компании в България. А за да се улесни възникването на иновативни и базирани на знания малки компании, които разработват или внедряват продукти и услуги с висока добавена стойност екипът на обединението внася промени в Търговския закон, въвеждащи нов вид „дружество с променлив капитал“.
За да се улесни ликвидацията на юридически лица, от ДБ предлагат по-проста процедура за фалит и въвеждане на процедура “втори шанс” при обявяване на фирми в несъстоятелност.
За да се гарантира свободна стопанска инициатива, независимостта на регулатора и честна конкуренция, “Демократична България” ще предложи смяна на състава на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

Отбрана и сигурност

За “Демократична България” основен приоритет е сигурността на България, който ще бъде реализиран с решителна модернизация на българската армия и задълбочена интеграция в структурите на НАТО. Модернизацията на армията със стратегическа инвестиция във въоръжение, но в човешки ресурс, научна и развойна дейност, в развитието на новите технологии, в нови възможности за бизнеса.
В първия работен ден на парламента “Демократична България” ще внесе изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили, с което да създаде Национален инвестиционен фонд „Превъоръжаване и устойчивост на отбраната“. Още през 2023 г. трябва да бъдат разработени и договорени поне 10 дългосрочни проекта със срок за изпълнение 4-10 години, според обединението.
Това за “Демократична България” това е пътят към последователно и устойчиво гарантиране на технологичното обновление на българската армия, инвестиции в човешкия ресурс и иновации в сектора на отбраната и сигурността и създаване възможности за развитие на екосистема за иновации за българския бизнес.
“Демократична България” ще настоява в новия парламент, за отбрана в държавния бюджет да бъдат предвидени минимум 2% от БВП за 2023 г. и 3% в следващите години, както и за повишаване на заплащането на военнослужещите.

Дигитализация

След като направи първите решителни стъпки за въвеждане на реално, работещо електронно управление, “Демократична България” ще продължи да настоява за системен подход и промени в редица законодателни актове, за да се освободят хората и бизнеса от непосилната тежест на бюрокрацията, както и за да стане публичният ресурс действително публичен за всички.

В първия ден от работата на новото Народно събрание екипът на обединението ще внесе пакет от законодателни изменения в сферата на електронното управление - за обществените поръчки, за движението по пътищата и корпоративното и подоходно облагане, и ще предложи нов - за електронната търговия, с които:
- ще се премахнат удостоверенията, така че гражданите повече няма да са куриери на администрацията;
- всеки гражданин ще може да ползва електронни услуги без електронен подпис;
- ще отпаднат всички излишни стикери и хартийки;
- ще стане възможна дигитализацията на ваучерите за храна;
- няма да има вратички от обществените поръчки, за които не се публикуват сключените договори;
- всички поръчки за софтуер и ИТ дейности ще бъдат прозрачни и широко обсъждани;
- всички плащания, които прави централната и общинската администрация, както и държавните предприятия, ще бъдат публични в реално време;
- Фейсбук няма да продължава да решава еднолично кое е истина и не, докато промотира фалшиви новини.

За “Демократична България” дигитализацията е и инструмент за борба с корупцията и за прозрачност в управлението, както и катализатор за развитието на страната и основа за изграждане на институции, които работят и подкрепят гражданите и бизнеса.

Здравеопазване

“Демократична България” ще продължава да работи за здравеопазване, а не за болнолечение, което да гарантира модерна и достъпна грижа за всеки пациент. С изменения в Закона за здравето, от обединението ще предложат създаване на законова рамка за телемедицината, за да могат лекари и пациенти да провеждат консултации от разстояние, с гаранции за правата на пациента и качеството на медицинската помощ. Така ще се улесни и достъпът до специалисти, включително за трудноподвижни пациенти и за по-ефективно наблюдение на хроничните болести. С друга промяна в закона ще се създаде Стратегически здравен съвет, който да анализира дефицитите в здравеопазването, да осигурява междуинституционалния диалог по стратегическите здравни политики и да гарантира последователност и устойчивост в здравната политика на държавата.

Култура

В първия ден на 48-то Народно събрание “Демократична България” ще внесе изменения в Закона за авторското право и сродните му права, с който да се осигури баланс между правата на творците и интересите на продуцентите, ползвателите и разпространителите.
След обсъждане и широко съгласие, програмата от законодателни инициативи на “Демократична България” ще продължи с предложения за нов Закон за статута на артиста и специалистите в областта на културата, включващ достойно заплащане, социална защита и справедлива пенсия на българските артисти.
От обединението предвиждат и промени в Закона за културното наследство, за да се осигурят инструменти и ангажимент на държавата и общините за опазването му, преобразуване на Закона за меценатството в Закон за меценатството, спонсорството и дарителството, за да се улесни дарителството.
“Демократична България” ще работи за повишаване на стандарта за финансирането на музеи, галерии, театри, библиотеки и читалища, за да получат средства, адекватни на дейността, целите им и стойността им за обществото и развитието на културата и духовността.

От “Демократична България” настояват, че Народното събрание трябва бързо да премине фокусирано към работа, за да се резрешат бързо и систематично предизвикателствата пред страната и приоритетно да се работи за разчистване на пътя за инвеститорите, предприемачите, производителите. “Ние сме уверение, че тези 25 законопроекта и проекта за решения ще осигурят основата за дългочакания растеж на България, който хората и бизнеса заслужават,” коментираха от обединението.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 88 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Психодесен с лява резба

  71 3 Отговор
  Да ти умре мравояда от гъдел.

  Коментиран от #30

 • 2 ТаУмВзе

  79 3 Отговор
  Ицко соросоидчето и компания си мисли, че ще се набута в парламата парламетче ли? Хахахах

  Коментиран от #5

 • 3 Повярвайте ми

  73 3 Отговор
  Не съм фен на нито една партия но това недоразумение демократична българия ми е толкова странно ще се чудя кой гласува за него за да надхвърли четири процентовата бариера. Наистина не съм фен на никоя партия.
 • 4 Пич е Ицата

  48 3 Отговор
  Изяде на Росенец 2шамара от оня будала, и стана фирма, влезе в парламента, нареди се на хубава работа, способно момче! Росенец си остана същата работа, полицайчето си бачка пак с едно порицание и Ицата в парламента! Търся лодкар да ма кара на Росенец, ла ставам дипутатче!

 • 5 Беловеца

  52 1 Отговор

  До коментар #2 от "ТаУмВзе":

  Ицко не го мисли.На него не му трябва депутатско място,с тоя нос може да стане един чудесен трюфелотърсач.

  Коментиран от #13

 • 6 Няма как да гласуваме за вас

  47 2 Отговор
  Логото ви е крадено от Ериксон, плагиатството крие рискове за съдебни дела с партията. Щом логото сте откраднали, значи всичко друго ви е крадено.
 • 7 Пучо Капучо

  51 2 Отговор
  А кой ти каза, че са разумни тия решения бе, Ице? Всичко е възможно и разумно преди избори, докато не ви изберат. После обаче...после я камилата, я камиларя, всичко си остава по старому, че и по-зле...
 • 8 свидетел

  43 2 Отговор
  тези аут и никакви решения нямат !
 • 9 смях

  49 2 Отговор
  Тези от ДБ са ми ясни, още щом му видя снимката и ми е ясен какво ще каже. Не ги харесвам и не мисля, че изказват собствени мисли.
 • 10 666666

  38 1 Отговор
  Ииии най- важното ....да си уредим шкафчетата пълни докато не сме изпаднали хептен от класацията на болния и дрипав гласоподавател.
 • 11 Бобоков

  40 4 Отговор
  Народ който гласува за такива с.лузести гну.сни партии като ДБ и ПП си ззаслужава съдбата .
 • 12 Агата Кристи

  41 1 Отговор
  . Ристьооо, ристьо,
  ОПАЗИЛ ни Господ,. от десни КОМУНИСТИ ...
 • 13 ТаУмВзе

  38 3 Отговор

  До коментар #5 от "Беловеца":

  Не ми дреме за тия пич! Ние да му мислим, че освен Мизерията в Геноцид и във Война ни набутаха. Са Зима идва!
 • 14 Верно ли

  34 1 Отговор
  Само му поглеждаш физиономията и си помисляш, каквото трябва (няма да го пиша, за да не ме трият)!

 • 15 Теле

  37 2 Отговор
  ДБ със собствен парламент в белене
 • 16 Ялчин

  3 47 Отговор
  Ако трябва да бъда честен Христо Иванов е най подготвения и можещ политик в БГ.

  Коментиран от #31, #57

 • 17 Дамаджони уокър

  34 2 Отговор
  Ице ,Ице този лукав поглед казва всичко.Така, че сори мой човек.
 • 18 нищо конкретно и действащо не прочетох

  37 1 Отговор
  Целия този каламбур от общи приказки и неадекватни решения неправилно сте го нарекли " разумни решения " .
 • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 20 8888

  38 1 Отговор
  ДАпродадем България се финнсира пряко от Козяк и са петата колона на Сорос.
 • 21 един

  2 32 Отговор
  Комунистическите тролове ще си счупят клавиатурите от злоба!Успокойте се малко де!

  Коментиран от #24, #26

 • 22 Балъци дигитални

  38 2 Отговор
  ДБ са абсолютни ми зе рн и ци... По-вредни за България и от комунистите...
 • 23 Българка

  37 3 Отговор
  ДБ ще внесе 225 решения на това : "как се крадат 9 милиарда за 9 дни"
 • 24 Кои бе

  29 2 Отговор

  До коментар #21 от "един":

  Троловете на бойкикев пребоядисаното либералкомунистче ли?

 • 25 Пак се появи .....

  28 1 Отговор
  А какво ще кажеш за прочистването на "родени уроди", както се изрази вашия Глиги?! Ако майките си бяха прочистили "дефектните" деца, нямаше да ги има нито Хокинс, нитоДжобс, нито Бетовен,Брайл,Кубрик, дори Лео Меси и ред други гений на мисълта, изкуството, културата, спорта! А такива нацита като вас трябва да бъдат прочистени от народа на изборите и завинаги да кажат НЕ на домогванията ви във властта! Време е да изметем боклуците от къщичката си!

  Коментиран от #32

 • 26 Българка

  31 1 Отговор

  До коментар #21 от "един":

  Що, аз не съм комунистически трол, ама пак не харесвам Ристо крадливия. На лъжеца му расте носа! На Ристе е даста пораснал.Хиихихии

  Коментиран от #27, #33

 • 27 Що тъй бе моме

  5 7 Отговор

  До коментар #26 от "Българка":

  Малиии, курназ Българка бря?
 • 28 НАЙ РАЗУМНОТО РЕШЕНИЕ

  30 1 Отговор
  ДА ОСТАНАТ НА ВЪНШНАТА ВРАТА НА ...Н.С. ......ОТ ВЪН ........!
 • 29 Червен Бойкикев

  34 1 Отговор
  Тоя така характерен за евреите нос засмуква грантовете като прахосмукачка.
 • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 31 Българка

  38 1 Отговор

  До коментар #16 от "Ялчин":

  Обоснови се! Ристьо е завършил право на издръжката на НПО "Америка за България", подвизавал се е в кръгове издържани от Сорос и това му е визитката. Не е работил като адвокат, не е член на адвокатската колегия, единствения му трудов стаж е на разжалван министър и сега на дупетат. Та, ясно е, че е подготвен от Сорос и подобни НПО, но това с какво го прави "подготвен" политик? За мен е папагал повтарящ едни задокеански идеи и виждания , и повярвай ми тези идеи не са добри за нас!

  Коментиран от #51

 • 32 един

  2 22 Отговор

  До коментар #25 от "Пак се появи .....":

  Ще ти кажа,че само комунистите сте способни на такива подли номера!Защо не пуснахте целият запис с Глиги,а извадихте само една част,с която да го набедите,че е казал нещо чудовищно и отвратително/което не е така/?
 • 33 Теле

  4 12 Отговор

  До коментар #26 от "Българка":

  За граматика чувала ли си, или си мургавелка с основно

  Коментиран от #36

 • 34 Бойкикев съм

  21 2 Отговор

  До коментар #30 от "Аз имам":

  Ако го вземеш с теб на източния натовски фронт, има голяма вероятност да умре. След изборите чакайте повиквателни.
 • 35 мравояд от къде таз пара бе

  29 1 Отговор
  На 2-ри Ристьо ще разбере единственото разумно решение , ДБ не влиза в Парламента . Абе проектът ви ДБ от кого се финансира , през НПО Америка затри България , или директно от Козяк 16 ?
 • 36 Българка

  11 0 Отговор

  До коментар #33 от "Теле":

  Приемам критиката. Осветли ме,къде греша?

  Коментиран от #37

 • 37 Теле

  2 5 Отговор

  До коментар #36 от "Българка":

  Чети си коментарите
 • 38 сирене

  20 2 Отговор
  И кой ще го гласува тава?? А мнозинство, никога? ЗАКРИВАЙ!
 • 39 ДъБъ

  25 2 Отговор
  няма да влязат в новото Народно събрание. Напразно са се пънали.
 • 40 колко плати ристьо от грантовете за това

  21 1 Отговор
  Продажникът няма разум , той има продажност . Ей , тарифата за публикуване на глупости е в двоен размер , да не сте се минали.
 • 41 ХА ХА ХА

  24 1 Отговор
  АБЕ ЗАЩО ТИЯ ДЕБИЛИ БЯГАТ СЪС ТИГАНА И СЛАГАТ ОЛИОТО .....ПРЕДИ ДА СА УЛОВИЛИ РИБАТА ????? НЕ ИСКАМ ТИЯ ДА МИ ГОВОРЯТ ПРОСТОТИИ , КАТО КИРО - ТЪПОТО ......КАКВО ЩЕЛИ ДА ПРАВЯТ АКО.......ЗАБЕЛЕЖЕТЕ АКО ????

  Коментиран от #47

 • 42 РИСТЬО ТОЯ НОМЕР СЪС БАЙРАКА

  24 0 Отговор
  Може да мине още веднъж ......я акостирай пак на Росенец .......ама тоя път може и да ядеш бой !!!! И не снимай , че ще станеш за смях !!!!!
 • 43 към момена

  21 0 Отговор
  Има едно единствено разумно решение , замяна на политическата " отговорност " с наказателна такава .
 • 44 Ех ех ех

  19 0 Отговор
  Простотията Продължава !
 • 45 Виц на деня

  19 1 Отговор
  ДБ с разумни решения?!?!?! Още повече и с 25? Както казва Слави-,,Това е оксемерон". )))))))
 • 46 коритото на козяк 16

  19 0 Отговор
  Видиш ли човек със свински очички , да знаеш някъде на корито с помийка го хранят .
 • 47 Фактически

  19 1 Отговор

  До коментар #41 от "ХА ХА ХА":

  Единственото разумно обянсние за наглата самоувереност на ДБ и ПП, че отновно ще правят коалиция в парламент и МС е софтуера на машините и тоя в ЦИК. Платените мисирки не пускат фактите, които изтекоха по разни непопулярни медии относно какви са връзките на жълтопаветната гмеж с клюяови подставени лица в Сиела и в ЦИК. Та така - машините ще ги избрат, а заблудените гласуващи посто ще осигурят бройката гласове.
 • 48 карамфила

  18 0 Отговор
  А бе бобър непоръбен на които са отнети адвокатските права,ти ли ще ни казваш кое е правилно и кое не,кое е демократично и кое не.
 • 49 А не мерси

  13 1 Отговор
  стига ни управлявали неудачтици които не могат да си вържат обувките.
 • 50 Голем Проблем

  15 1 Отговор
  Ама този индивид се е объркал. Ще гледа парламента през кривия макарон.
 • 51 Ялчин

  2 10 Отговор

  До коментар #31 от "Българка":

  Що не прескочиш до Русия, Путлер има нужда от пушечно месо за фронта.
 • 52 Лост

  15 0 Отговор
  Ицо, Ицо. Как да ти повярвам, че от първия ден ще внесете 25 законопроекта. Ами то само за "Добър ден" и снимки няма да ви стигне времето.
 • 53 ха ха

  13 0 Отговор
  и какво като ги внесете ? ще се приемат тея които са удобни на бандитската държава , за останалите дъра бъра и пълно мълчание , вече 30 години мутро мафиотски номера и извъртания , грабежи ,евро финансирания за мафията , и купища лъжи
 • 54 Продължаваме подмяната

  13 1 Отговор
  Трябва да си много ПРОСТ за да гласуваш за ДБ или ПП
 • 55 ПЕТКО ГОРАНОВ КРАДЕЦА КМЕТ СТУДЕНТСКА ОБ

  5 0 Отговор
  ЕДВА ЛИ НЯКОЙ РАЗУМЕН ЧОВЕК ЩЕ ЧЕТЕ ЦЯЛАТА НЕСКОПОСАНА ДЕМАГОГИЯ НАПИСАНА ОТ НЯКОЙ СКЪПОПЛАТЕН ПИАР И ПЛАТЕНА С ОТКРАДНАТИТЕ ПАРИ ПРИ КОРУМПИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕРВЕНИ,СИНИ КОМУНИСТИ И ЛЮБИТЕЛИ НА ПИЦА С КРИСТАЛИ!
 • 56 Николо Макиавели

  1 0 Отговор
  Много наивно предложение.Всеки политически неутрален професионалист, едва ли ще бъде неутрален към тлъст подкуп По-скоро би трябвало да е неутрален откъм тлъсти подкупи.
 • 57 Стига бе,

  0 0 Отговор

  До коментар #16 от "Ялчин":

  верно ли? Аз пък мислех, че най-подготвения и можещ е Карадайъ. Тц тц тц, язък.
 • 58 123456

  1 0 Отговор
  Дундьо , пак ли за коклче се редиш - няма да има , няма ...
 • 59 Петър

  1 0 Отговор
  Най-разумно ще е обаче, ако не се гласува за тази овладяна от олигарси организация.
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове